HRS4R - HR-strategi för forskare

Som ett led i arbetet med ökad internationalisering och att öka den internationellt konkurrenskraftiga forskningen har Jönköping University under 2016 gjort ett formellt godkännande av den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare. I och med godkännandet förbinder sig Jönköping University att följa stadgans principer.

Arbetet med att genomföra en gapanalys utifrån HRS4R har startat och under 2017 arbetar vi fokuserat med att färdigställa denna. I arbetet med gapanalysen deltar forskningscheferna på respektive fackhögskola samt representanter från HR inom Jönköping University.

Vid arbetet med att analysera personalpolitik och övriga regleringar utgår man från 40 principer i fyra grupper:

  • Etiska principer och professionellt ansvar
  • Rekrytering
  • Arbetsförhållanden
  • Utbildning

Jönköping University kommer att upprätta en handlingsplan med åtgärder så att forskningsmiljö och sådana arbetsvillkor som uttrycks i stadgan kan garanteras. Vi räknar med att kunna skicka in vår ansökan om HR-certifiering till EU-kommissionen mot slutet av 2017.

Certifieringen "HR Excellence in Research"

Bakgrund och mer information om stadgan och riktlinjerna för rekrytering av forskare.

Läs mer om HRS4R

Dokument och beslut om HRS4R

Samlad sida med de dokument och beslut om rör "HR Excellence in Research".

Se alla dokument och beslut

Frågor om arbetet på Jönköping University?

Kontakta HR-direktör Ingrid Estrada-Magnusson


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information