student

Tider för kursstart / upprop

I PDF:en hittar du all information om kursstarter på campus och på distans.

Kursplaner och schema

Du kan söka kursplaner och schema på studentwebben.

Ska du läsa på distans?

Högskolan använder PingPong som är en webbaserad läsplattform och Adobe Connect.

Registrering

Registreringen öppnar en vecka före kursstart.
Läs mer

Förhinder vid kursstart

Du förväntas delta vid kursstart. Om du inte kan delta måste du meddela detta via utbildningsadministrationen

Jönköpings Studentkår

Som student vid JU måste du vara medlem i Jönköpings Studentkår. Läs mer på jonkopingsstudentkar.se.

Anmälan till tentamen

Obligatorisk anmälan till samtliga tentamen sker via Ladoks webbtjänster senast 10 dagar före aktuell tentamen.