Search toggle

Kontakt

Kontakta oss i första hand via Fråga biblioteket. Där är vi många som kan ta hand om din fråga. Bibliotekets adresser hittar du här. Följ oss även gärna via sociala medier.

Det går också att kontakta bibliotekspersonal direkt.

Service

Namn

Tel 036

Låne- och informationsärenden För chat/e-post se Fråga biblioteket 10 10 10
Fjärrlån Eva Evertsson 10 10 16
Talböcker Jenny Hedberg 10 10 32
Distansservice Eva Evertsson 10 10 16
Mediaförsörjning Erik Åkesson 10 10 30
DiVA Stefan Carlstein 10 10 15
Tidskrifter Erik Åkesson 10 10 39
Lokaler Madelene Hartwig 10 10 26
Webbplatsen Paola Johansson 10 10 25

Ämnesområde/ specialsamling

Namn

Tel 036

Företagsekonomi, nationalekonomi Daniel Gunnarsson 10 10 18
Juridik, IUR, EDC Erik Åkesson 10 10 39
Informatik Daniel Gunnarsson 10 10 18
Entreprenörskap, ICE Mattias Hedberg 10 10 12
Humaniora, beteendevetenskap Olle Thegeby 10 10 36
Humaniora, beteendevetenskap Sofia Nodén 10 10 37
Skönlitteratur, barnböcker Mattias Hedberg 10 10 12
Barnböcker Sofia Nodén 10 10 37
Media och kommunikation Paola Johansson 10 10 25
Naturvetenskap, matematik Jenny Hedberg 10 10 32
Datateknik och informatik, Industriell organisation och produktion, Produktutvecking, Material och tillverkning Daniel Glimryd 10 10 31
Byggnadsteknik, belysningsvetenskap Madelene Hartwig 10 10 26
Hälsovetenskap Gunilla Brushammar 10 10 14
Socialt arbete Erik Åkesson 10 10 39

Kontaktbibliotekarier

Namn

Tel 036

Hälsohögskolan Gunilla Brushammar 10 10 14
Högskolan för lärande och kommunikation Olle Thegeby 10 10 36
Tekniska högskolan Madelene Hartwig 10 10 26
Internationella handelshögskolan Daniel Gunnarsson 10 10 18

Ledning

Namn

Tel 036

Bibliotekschef Mattias Lorentzi 10 10 11

Namn

Titel

Tel 036

Brushammar, Gunilla FK, bibliotekarie 10 10 14
Carlstein, Stefan FM, bibliotekarie 10 10 15
Evertsson, Eva Bibliotekarie 10 10 16
Gunnarsson, Daniel Civilekonom 10 10 18
Hartwig, Madelene FM, bibliotekarie 10 10 26
Hedberg, Jenny FM, bibliotekarie 10 10 32
Hedberg, Mattias FK, bibliotekarie 10 10 12
Johansson, Paola FM, bibliotekarie 10 10 25
Lorentzi, Mattias Bibliotekschef 10 10 11
Lindqvist, Gustav FK, webbutvecklare 10 10 13
Mattsson, Thomas FK, bibliotekarie 10 10 30
Nilsson, Ulf-Göran FK, bibliotekarie 10 10 35
Nodén, Sofia FM, bibliotekarie 10 10 37
Olsson, Åsa Biblioteksassistent 10 10 34
Palmqvist, Daniel FK, bibliotekarie 10 10 27
Thegeby, Olle Fil. samhällsvet. ex.,bibliotekarie 10 10 36
Törnblom, Eva FK, dataingenjör, bibliotekarie 10 10 38
Åkesson, Erik FM, bibliotekarie 10 10 39

Texten granskad / uppdaterad 2016-02-05