Search toggle

Kontakt

Kontakta oss i första hand via Fråga biblioteket. Där är vi många som kan ta hand om din fråga. Bibliotekets adresser hittar du här. Följ oss även gärna via sociala medier.

Det går också att kontakta bibliotekspersonal direkt.

Gunilla Brushammar

/personinfo.html?sign=BrGu

Anna-Lena Carlsson

/personinfo.html?sign=caanna

Stefan Carlstein

/personinfo.html?sign=CaSt

Eva Evertsson

/personinfo.html?sign=EvEv

Daniel Glimryd

/personinfo.html?sign=GliDan

Daniel Gunnarsson

/personinfo.html?sign=GuDa

Madelene Hartwig

/personinfo.html?sign=HarM

Jenny Hedberg

/personinfo.html?sign=LoJe

Mattias Hedberg

/personinfo.html?sign=hedmat

Paola Johansson

/personinfo.html?sign=JohP

Ann-Sofi Kalbe

/personinfo.html?sign=kalann

Gustav Lindqvist

/personinfo.html?sign=lingus

Mattias Lorentzi

/personinfo.html?sign=LoMa

Thomas Mattsson

/personinfo.html?sign=MaTh

Ulf-Göran Nilsson

/personinfo.html?sign=NiUg

Sofia Nodén

/personinfo.html?sign=ThSo

Åsa Olsson

/personinfo.html?sign=OlAs

Daniel Palmqvist

/personinfo.html?sign=PalDan

Anna Rask

/personinfo.html?sign=Rasann

Anneli Svensson

/personinfo.html?sign=sveann

Olle Thegeby

/personinfo.html?sign=ThOl

Cecilia Thorborg

/personinfo.html?sign=THOCEC

Eva Törnblom

/personinfo.html?sign=ToEv

Erik Åkesson

/personinfo.html?sign=AkEr

Service

Namn

Telefon

Låne- och informationsärenden

För chat/e-post se Fråga biblioteket

+46 (0) 36 10 10 10

Fjärrlån

Eva Evertsson

+46 (0) 36 10 10 16

Talböcker

Jenny Hedberg

+46 (0) 36 10 10 32

Distansservice

Eva Evertsson

+46 (0) 36 10 10 16

Mediaförsörjning

Erik Åkesson

+46 (0) 36 10 10 30

DiVA

Stefan Carlstein

+46 (0) 36 10 10 15

Tidskrifter

Erik Åkesson

+46 (0) 36 10 10 39

Lokaler

Madelene Hartwig

+46 (0) 36 10 10 26

Webbplatsen

Paola Johansson

+46 (0) 36 10 10 25

Ämnesområde / specialsamling

Namn

Telefon

Företagsekonomi, nationalekonomi

Daniel Gunnarsson

+46 (0) 36 10 10 18

Juridik, IUR, EDC

Erik Åkesson

+46 (0) 36 10 10 39

Informatik

Daniel Gunnarsson

+46 (0) 36 10 10 18

Entreprenörskap, ICE

Mattias Hedberg

+46 (0) 36 10 10 12

Humaniora, beteendevetenskap

Olle Thegeby

+46 (0) 36 10 10 36

Humaniora, beteendevetenskap

Sofia Nodén

+46 (0) 36 10 10 37

Skönlitteratur

Mattias Hedberg

+46 (0) 36 10 10 12

Barnböcker

Sofia Nodén

+46 (0) 36 10 10 37

Media och kommunikation

Paola Johansson

+46 (0) 36 10 10 25

Naturvetenskap, matematik

Jenny Hedberg

+46 (0) 36 10 10 32

Datateknik och informatik, Industriell organisation och produktion, Produktutvecking, Material och tillverkning

Daniel Glimryd

+46 (0) 36 10 10 31

Byggnadsteknik, belysningsvetenskap

Madelene Hartwig

+46 (0) 36 10 10 26

Hälsovetenskap

Gunilla Brushammar

+46 (0) 36 10 10 14

Socialt arbete

Erik Åkesson

+46 (0) 36 10 10 39

Kontaktbibliotekarier

Namn

Telefon

Hälsohögskolan

Gunilla Brushammar

+46 (0) 36 10 10 14

Högskolan för lärande och kommunikation

Olle Thegeby

+46 (0) 36 10 10 36

Tekniska högskolan

Madelene Hartwig

+46 (0) 36 10 10 26

Internationella handelshögskolan

Daniel Gunnarsson

+46 (0) 36 10 10 18

Ledning

Namn

Telefon

Bibliotekschef

Mattias Lorentzi

+46 (0) 36 10 10 11

Namn

Titel

Tel 036

Brushammar, GunillaFK, bibliotekarie10 10 14
Carlstein, StefanFM, bibliotekarie10 10 15
Evertsson, EvaBibliotekarie10 10 16
Gunnarsson, DanielCivilekonom10 10 18
Hartwig, MadeleneFM, bibliotekarie10 10 26
Hedberg, JennyFM, bibliotekarie10 10 32
Hedberg, MattiasFK, bibliotekarie10 10 12
Johansson, PaolaFM, bibliotekarie10 10 25
Lorentzi, MattiasBibliotekschef10 10 11
Lindqvist, GustavFK, webbutvecklare10 10 13
Mattsson, ThomasFK, bibliotekarie10 10 30
Nilsson, Ulf-GöranFK, bibliotekarie10 10 35
Nodén, SofiaFM, bibliotekarie10 10 37
Olsson, ÅsaBiblioteksassistent10 10 34
Palmqvist, DanielFK, bibliotekarie10 10 27
Thegeby, OlleFil. samhällsvet. ex.,bibliotekarie10 10 36
Törnblom, EvaFK, dataingenjör, bibliotekarie10 10 38
Åkesson, ErikFM, bibliotekarie10 10 39

Texten granskad / uppdaterad 2016-05-10