Search toggle

Kontakt

Kontakta oss i första hand via Fråga biblioteket. Där är vi många som kan ta hand om din fråga. Bibliotekets adresser hittar du här. Följ oss även gärna via sociala medier.

Det går också att kontakta bibliotekspersonal direkt.

Gunilla Brushammar

/personinfo.html?sign=BrGu

Anna-Lena Carlsson

/personinfo.html?sign=caanna

Stefan Carlstein

/personinfo.html?sign=CaSt

Eva Evertsson

/personinfo.html?sign=EvEv

Daniel Glimryd

/personinfo.html?sign=GliDan

Daniel Gunnarsson

/personinfo.html?sign=GuDa

Madelene Hartwig

/personinfo.html?sign=HarM

Jenny Hedberg

/personinfo.html?sign=LoJe

Mattias Hedberg

/personinfo.html?sign=hedmat

Paola Johansson

/personinfo.html?sign=JohP

Ann-Sofi Kalbe

/personinfo.html?sign=kalann

Gustav Lindqvist

/personinfo.html?sign=lingus

Mattias Lorentzi

/personinfo.html?sign=LoMa

Thomas Mattsson

/personinfo.html?sign=MaTh

Ulf-Göran Nilsson

/personinfo.html?sign=NiUg

Sofia Nodén

/personinfo.html?sign=ThSo

Åsa Olsson

/personinfo.html?sign=OlAs

Daniel Palmqvist

/personinfo.html?sign=PalDan

Anna Rask

/personinfo.html?sign=Rasann

Anneli Svensson

/personinfo.html?sign=sveann

Olle Thegeby

/personinfo.html?sign=ThOl

Eva Törnblom

/personinfo.html?sign=ToEv

Erik Åkesson

/personinfo.html?sign=AkEr

Service

Namn

Tel 036

Låne- och informationsärenden

För chat/e-post se Fråga biblioteket

10 10 10

Fjärrlån

Eva Evertsson

10 10 16

Talböcker

Jenny Hedberg

10 10 32

Distansservice

Eva Evertsson

10 10 16

Mediaförsörjning

Erik Åkesson

10 10 30

DiVA

Stefan Carlstein

10 10 15

Tidskrifter

Erik Åkesson

10 10 39

Lokaler

Madelene Hartwig

10 10 26

Webbplatsen

Paola Johansson

10 10 25

Ämnesområde / specialsamling

Namn

Tel 036

Företagsekonomi, nationalekonomi

Daniel Gunnarsson

10 10 18

Juridik, IUR, EDC

Erik Åkesson

10 10 39

Informatik

Daniel Gunnarsson

10 10 18

Entreprenörskap, ICE

Mattias Hedberg

10 10 12

Humaniora, beteendevetenskap

Olle Thegeby

10 10 36

Humaniora, beteendevetenskap

Sofia Nodén

10 10 37

Skönlitteratur

Mattias Hedberg

10 10 12

Barnböcker

Sofia Nodén

10 10 37

Media och kommunikation

Paola Johansson

10 10 25

Naturvetenskap, matematik

Jenny Hedberg

10 10 32

Datateknik och informatik, Industriell organisation och produktion, Produktutvecking, Material och tillverkning

Daniel Glimryd

10 10 31

Byggnadsteknik, belysningsvetenskap

Madelene Hartwig

10 10 26

Hälsovetenskap

Gunilla Brushammar

10 10 14

Socialt arbete

Erik Åkesson

10 10 39

Kontaktbibliotekarier

Namn

Tel 036

Hälsohögskolan

Gunilla Brushammar

10 10 14

Högskolan för lärande och kommunikation

Olle Thegeby

10 10 36

Tekniska högskolan

Madelene Hartwig

10 10 26

Internationella handelshögskolan

Daniel Gunnarsson

10 10 18

Ledning

Namn

Tel 036

Bibliotekschef

Mattias Lorentzi

10 10 11

Namn

Titel

Tel 036

Brushammar, GunillaFK, bibliotekarie10 10 14
Carlstein, StefanFM, bibliotekarie10 10 15
Evertsson, EvaBibliotekarie10 10 16
Gunnarsson, DanielCivilekonom10 10 18
Hartwig, MadeleneFM, bibliotekarie10 10 26
Hedberg, JennyFM, bibliotekarie10 10 32
Hedberg, MattiasFK, bibliotekarie10 10 12
Johansson, PaolaFM, bibliotekarie10 10 25
Lorentzi, MattiasBibliotekschef10 10 11
Lindqvist, GustavFK, webbutvecklare10 10 13
Mattsson, ThomasFK, bibliotekarie10 10 30
Nilsson, Ulf-GöranFK, bibliotekarie10 10 35
Nodén, SofiaFM, bibliotekarie10 10 37
Olsson, ÅsaBiblioteksassistent10 10 34
Palmqvist, DanielFK, bibliotekarie10 10 27
Thegeby, OlleFil. samhällsvet. ex.,bibliotekarie10 10 36
Törnblom, EvaFK, dataingenjör, bibliotekarie10 10 38
Åkesson, ErikFM, bibliotekarie10 10 39

Texten granskad / uppdaterad 2016-03-11