Search toggle

Låna på biblioteket

Du som är student eller personal vid Jönköping University använder JU-kortet för att låna och återlämna i bibliotekets självbetjäningsautomater.

Så här funkar det att låna för dig som är:

För att kunna läsa e-böcker och artiklar i fulltext krävs internetuppkoppling och utanför campus även inloggning med ditt användarkonto.

Är boken du söker utlånad, kan du ställa dig i kö genom att reservera den i Primo. Dina lån och reservationer är alltid synliga på Mina sidor.

Ett eller flera exemplar av de böcker som är kurslitteratur vid någon av högskolans kurser finns placerade i en särskild kursboksamling vid informationsdisken. Lånetiden för dessa är två dagar.

Är det stor efterfrågan på en kursbok, köper vi in ytterligare exemplar. Dessa får då 21 dagars lånetid och placeras på ordinarie ämneshylla.

En kursbok kan, precis som övrig litteratur, lånas om upp till nio gånger om ingen annan reserverat boken. Avgiften för en för sent inlämnad kursbok är 50 kronor per bok och dag.

Sidan uppdaterad 2018-01-05


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information