Search toggle

Biblioteket i Studentbussen

Jönköping University har sedan 1999 genomfört studentundersökningar i syfte att kvalitetssäkra verksamheten.

Syftet med undersökningen är att mäta hur studenterna vid Jönköping University upplever sin studiesituation och de tjänster som olika intressenter tillhandahåller.

Undersökningen har sedan vårterminen 2002 genomförts som en webbaserad enkätundersökning. Målpopulationen för undersökningen är programstudenter vid Jönköping University, exklusive basårsstudenter.

Högskolebiblioteket har deltagit med egna frågor vid flertal antal tillfällen.

Sidan uppdaterad 2016-02-09

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information