Search toggle

Övriga projekt

Att använda LIBRIS öppna infrastruktur

Med stöd från Kungl. biblioteket anordnar Högskolebiblioteket i Jönköping, Göteborgs Universitetsbibliotek och Chalmers bibliotek en workshop 20-21 maj 2010 i Jönköping, på temat : ”Att använda LIBRIS öppna infrastruktur”.
Syftet är att sprida och tillgängliggöra dokumenterade exempel på hur LIBRIS öppna infrastruktur kan användas av svenska bibliotek, att informera om komponenter som ingår i LIBRIS öppna infrastruktur, sprida idéer om vad denna kan användas till och att skapa förutsättningar kring samarbete kring LIBRIS öppna infrastruktur.

Det finns idag ingen definition av denna infrastruktur men vi planerar att behandla: Uppsök SRU, LIBRIS (webbsök) – Xsearch, stavningsapi, LIBRIS linked data, SwePub, SFX/bX API och MetaLib X-server. Nämnda är alla tjänster som utvecklas eller underhålls av LIBRIS.

Programmet är tekniskt inriktat men syftar även till att ge idéer om vad LIBRIS tjänster kan användas till i en lokal kontext.

Hantering av digitala lärobjekt

Projektet finansieras av Rådet för flexibelt lärande och Sparbanksstiftelsen Alfa och beräknas vara avslutat 2008-12-31.

Projektet syftar till att utveckla en systemlösning för att tillgängliggöra lärobjekt för studerande (oavsett tid och plats) och för att öka användandet hos undervisande personal av lärobjekt i skapandet av mer flexibla undervisningsformer. Biblioteket spelar en nyckelroll för att tillgodose dessa två huvudmålgruppers behov. Utvecklingsprojektet syftar även till att lägga en grund för ett internationell ledande kompetenscentra inom hantering av lärobjekt genom ett större transnationellt FoU-projekt.

Knutpunkt 2009: bibliotek i samverkan för framtidens lärande

Projektet drivs gemensamt av Linköpings universitetsbibliotek och Högskolebiblioteket i Jönköping. Projektet delfinansieras med kompetensutvecklingsmedel från KB. Slutredovisning: 2009-12-31

Knutpunkt 2009 har fokus på biblioteket som plats för lärande och möten. De senaste årens stora förändringar har inneburit att universitets- och högskolebiblioteken alltmer blivit en plats för lärande och möten snarare än en förvaringslokal för böcker. Knutpunkt 2009 har ett brett perspektiv och omfattar såväl hur det fysiska rummet som digitala lärobjekt, samt bibliotekens undervisning och utrustning skapar förutsättningar för lärande.

Sidan uppdaterad 2015-08-16

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information