Forskarskolan Hälsa och välfärd

Forskarskolan Hälsa och Välfärd  hör till Hälsohögskolan, Jönköping University. Forskarskolan har en bred ansats av teorier, metoder och kunskaper från skilda områden inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap. Forskarskolan har en tvärvetenskaplig grund och erbjuder en fördjupad ämneskunskap. De ämnen som erbjuds inom forskarskolan är Handikappvetenskap, Hälsa och vårdvetenskap och Välfärd och socialvetenskap.

Samverkan 

Jönköping University strävar efter en levande samhällskontakt i hela sin verksamhet. För att stärka forskarutbildningen och skapa en kreativ forskningsmiljö har Forskarskolan Hälsa och Välfärd knutit avtal med ett antal högskolor och forskningsinstitutioner.

Doktoranderna ges möjlighet att samarbeta med verksamheter som anknyter till doktorandens forskning. Därigenom skapas nätverk mellan verksamheter och forskningen.

Forskarskolans partnerskap inbegriper internationella nätverk och avtal vilka bidrar med fördjupade insikter och kunskaper om hälsa, vård och socialt arbete, i olika länder och i skilda kulturer.

Forskarutbildningsämnen

Forskarskolan Hälsa och Välfärd har en tvärvetenskaplig grund som samtidigt erbjuder en fördjupad ämneskunskap i Handikappvetenskap, Hälsa och vårdvetenskap och Välfärd och socialvetenskap. Den tvärvetenskapliga ansatsen syftar till att ge en ökad förståelse för andra ämnen och professioner inom vård och omsorg. Detta i sin tur gynnar samverkan och sätter individens eller patientens behov i fokus.

Forskarutbildningen 

Studierna i forskarutbildningen leder till en filosofie doktorsexamen/ filosofie licentiatexamen inom respektive ämne. Avhandlingen skrivs inom det ämne där doktoranden är antagen. I första hand är det tänkt som en så kallad sammanläggningsavhandling, men kan om det anses lämpligare även skrivas som en monografi. Forskarutbildningen omfattar kurser på forskarutbildningsnivå om totalt 60 högskolepoäng (hp)/30 högskolepoäng (hp) samt ett avhandlingsarbete som omfattar 180 högskolepoäng (hp)/90 högskolepoäng (hp).

Studieplaner

Inom forskarskolan studerar doktoranderna i forskarutbildningsämnena Handikappvetenskap, Hälsa och vårdvetenskap och Välfärd och socialvetenskap och studierna leder till en filosofie doktorsexamen/filosofie licentiatexamen inom respektive ämne. Forskarutbildningen omfattar kurser på forskarutbildningsnivå på totalt 60/30 högskolepoäng (hp) samt ett avhandlingsarbete som omfattar 180/90 högskolepoäng (hp).

De obligatoriska kurserna som är gemensamma för samtliga forskarstuderande inom forskarskolan omfattar 45 hp för doktorsexamen och 22,5 hp för licentiatexamen. Samtliga kurser har ett mångvetenskapligt perspektiv. 

  • Hälsa och välfärd, ett multidisciplinärt forskningsområde, 7,5 hp
  • Forskningsetik, 7,5 hp
  • Vetenskapsteori, 7,5 hp
  • Forskningsstrategier och designproblem i hälso- och välfärdsforskning, 7,5 hp
  • Statistiska metoder, 7,5 hp
  • Kvalitativa metoder inom hälsa och välfärd, 7,5 hp

Därtill krävs kurser/litteraturstudier inom ämnet och/eller av betydelse för forskningsområdet om totalt 15 hp för doktorsexamen och 7,5 hp för licentiatexamen som doktoranden väljer tillsammans med handledare. Inom ramen för detta rekommenderas en kurs i grundläggande högskolepedagogik. 

Avhandlingen skrivs i det ämne doktoranden är antagen i och är i första hand tänkt som en så kallad sammanläggningsavhandling men kan om det anses lämpligare även skrivas som en monografi.

Målet för Forskarskolan Hälsa och Välfärd är att samla den kompetens som finns på Hälsohögskolan, Jönköping University inom vetenskapsområdet Humaniora och samhällsvetenskap. Fokus ligger på multidisciplinär förståelse och fördjupad kunskap i de ingående forskarutbildningsämnena.

För mer information, kontakta föreståndare och professor Bengt Fridlund

Kontakt

Personal

Bengt Fridlund Professor, föreståndare för Forskarskolan Hälsa och Välfärd
Kajsa Linnarsson, forskarutbildningskoordinator
Mats Granlund Professor, ämnesföreträdare Handikappvetenskap
Anita Björklund Professor, ämnesföreträdare Hälsa och vårdvetenskap
Sofia Kjellström Docent, ämnesföreträdare Välfärd och socialvetenskap

Doktorander

Ander, Birgitta - Hälsohögskolan
Baeck-Larsen, Louise - Hälsohögskolan
Bergerum, Carolina – Hälsohögskolan, Högskolan i Borås
Bergman, Paula - Hälsohögskolan
Bäckström, Caroline - Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Carlén, Kristina – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Diaz Cruz, Maria Araceli – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Egonsdotter, Gunilla - Hälsohögskolan
Ekström, Elin - Hälsohögskolan
Eriksson, Kerstin - Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Frank, Amanda - Hälsohögskolan, Högskolan Dalarna
Gabrielsson Järhult, Felicia - Hälsohögskolan
Gimbler Berglund, Ingalill - Hälsohögskolan
Jarling, Aleksandra – Hälsohögskolan, Högskolan i Borås
Jiang, Nan - Hälsohögskolan, Tanjin Medical University
Johansson, Ann - Hälsohögskolan
Johnsson, Anette - Hälsohögskolan, Högskolan Väst
Johansson, Isabelle - Hälsohögskolan
Johansson, Lisbeth – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Johansson, Yvonne - Hälsohögskolan, Västra Götalands Regionen
Kapetanovic, Sabina - Hälsohögskolan
Karlsson, Kåre – Hälsohögskolan, Västra Götalands Regionen
Lannering, Christina - Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Lindholm, Helene – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Linjun, Shi – Hälsohögskolan, Tanjin Medical University
Lowejko, Alexander – Hälsohögskolan, Nässjö kommun
Lu, Qi - Hälsohögskolan, Tianjin Medical University
Lundberg, Kristina - Hälsohögskolan, Högskolan i Borås
Lundgren, Dan - Hälsohögskolan, Regionförbundet Jönköpings län
Lygnegård, Frida - Hälsohögskolan
Masano, Robert - Hälsohögskolan, Nkinga Institute of Health Sciences
Mgunga, Peter – Hälsohögskolan, Nkinga Institute of Health Sciences
Monwell, Bodil - Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Muller, Jasmin - Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Möller, Saffran - Hälsohögskolan
Niia, Anna - Hälsohögskolan, Mälardalens högskola
Norderyd, Johanna - Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Nordin, Annika - Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Norrman Brandt, Eva - Hälsohögskolan, Implement
Olander, Agnes – Hälsohögskolan, Högskolan i Borås
Roos af Hjelmsäter, Elin - Hälsohögskolan
Rundqvist, Louise - Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Siebmanns Sandra - Hälsohögskolan
Stadin, Magdalena - Hälsohögskolan
Stevenson, Katherine - Hälsohögskolan
Sterner, Anders – Hälsohögskolan, Högskolan i Borås
Sundberg, Fredrika - Hälsohögskolan, Högskolan i Borås
Tengelin, Ellinor - Hälsohögskolan, Högskolan Väst
Thapa, Dip Raj – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Tingsvik, Catarina – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Tompa, Andrea- Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Wang, Lan - Hälsohögskolan, Tianjin Medical University
Wibring, Kristoffer - Hälsohögskolan, Region Halland
Wikström, Lotta - Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Wu, Eline - Hälsohögskolan, Karolinska Institutet
Zasciurinskiene, Egle - Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Åberg Cecilia – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde

Styrgrupp

Wigaeus Tornqvist, Ewa Ordförande, HHJ
036-101203 Mer information

Fridlund, Bengt Föreståndare forskarskolan, HHJ
036-101233

Björklund, Anita Ämnesföreträdare, HHJ

Linnarsson, Kajsa Sekreterare, HHJ

Krettek, Alexandra Ledamot, HIS

Brink, Eva Ledamot, HV

Berndtsson, Ina Suppleant, HV

Lindahl, Berit Ledamot, HB

Wireklint Sundström, Birgitta Suppleant, HB

Blomstrand, Peter Ledamot, RJL

Åkesson, Karin Suppleant RJL

Kock, Henrik Ledamot, JKP-KOMMUN

Nilsson, Peter Ledamot, OI

Jansson, Henrik Suppleant, OI

Texten granskad / uppdaterad 2017-03-20

Forskning
Sidan uppdaterad 2015-04-28
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information