Forskarskolan i lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University bedriver sedan 2003 forskarutbildning inom lärande och kommunikation.

Jönköping University har rätt att ge doktors- och licentiatexamen inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap.

Forskarutbildning karaktäriseras av fördjupande studier som ger doktoranden insikt i de vetenskapliga traditionerna och samtidigt utvecklar doktoranden till en självständig och kritiskt granskande forskare.

Ämnen för forskarutbildning

Doktoranderna vid Högskolan för lärande och kommunikation arbetar inom vårt övergripande forskningstema - lärandets och kommunikationens villkor - med inriktning mot något av forskarskolans ämnen:

  • Didaktik (avvecklat 2015-12-10; möjlighet att ta ut examen till och med år 2020)
  • Handikappvetenskap
  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Pedagogik
  • Pedagogik med inriktning mot didaktik
  • Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik
  • Specialpedagogik (avvecklat 2015-12-10; möjlighet att ta ut examen till och med år 2020)

Studieplaner

För mer information, kontakta utbildningsledare Elisabet Sandblom.

Forskarskola Learning Study

Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University (värdhögskola), Göteborgs universitet och Stockholms universitet samarbetar kring forskarskolan i Learning study, som finansieras inom ramen för regeringens satsning på att forskarutbilda lärare.

Läs mer om Forskarskola Learning Study

Kontakt

Utbildningsledare för Forskarskolan i lärande och kommunikation

Koordinator för Forskarskolan i lärande och kommunikation

  • Forsknings- och forskarutbildningsadm.
  • Högskolan för lärande och kommunikation
  • +46 36-10 1514

Doktorander

Weronica Ader
Lars Almén
Susanne Almgren
Susanna Anderstaf
Andrea Atterström
Karin Bertills
Peter M. Björk
Git Blomberg
Björn Bradling
Karin Bybro
Marie Carlsson
Anna-Lena Ekdahl
Hannes Ewehag
Maria Hammarsten
Henrik Hansson
Heléne Hugo
Per Håkansson
Kerstin Klavebäck
Britta Larsson Lindberg
Carina Leffler
Britt-Marie Leivik-Knowles
Andreas Magnusson
Anne-Sophie Naumann
Anders Nersäter
Per Ohlsson
Cecilia Rosenbaum
Charlotte Sjödahl
Madeleine Sjöman
Ulrica Stagell
Mari Ylenfors
Pia Åman
Frida Åström

Här hittar du som är forskarstuderande eller handledare viktiga dokument och blanketter.

För forskarstuderande

För handledare

För forskarstuderande och handledare

Texten granskad / uppdaterad 2017-04-25

Forskning
Sidan uppdaterad 2010-09-15
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information