Forskarskolans seminarier och disputationer

Forskningsseminarierna vid Högskolan för lärande och kommunikation är öppna för samtliga forskare, lärare och doktorander vid lärosätet. Ingen föranmälan behöver göras.

Tid och plats

Seminarierna och disputationerna inträffar som regel fredagar enligt nedanstående information.

Med reservation för eventuella förändringar.

Seminarier 2017

 • 17 mars - Licentiatseminarium
  Andreas Magnusson lägger fram sin licentiatuppsats Från ett perspektiv på ekologiska processer till ett verktyg för att diskutera hållbarhetsfrågor.
  Läs mer
 • 31 mars - Slutseminarium i Medie- och kommunikationsvetenskap
  Forskarstuderande Susanne Almgren: The Design of Participation: Mediated User Practices and Online News
  Läs mer
 • 2 juni - slutseminarium i specialpedagogik

  Forskarstuderande, Madeleine Sjöman: “We stay close to the child to prevent conflicts with other children” - A longitudinal study of the link between social interactions, and children in need of special support and their engagement in Swedish preschool environment.
  Läs mer
 • 19 juni - halvtidsseminarium i didaktik
  Forskarstuderande Anna-Lena Ekdahl: Teaching and learning part-whole relations of natural numbers

  Läs mer
 • 8 september - Halvtidsseminarium i handikappvetenskap
  Karin Bertills: Physical Education – quality teaching, grading and student self-efficacy
  Läs mer

Om seminarierna

Seminariernas ämnesanknytning, teorier och metodologier varierar, där det övergripande temat är "Lärande och kommunikation". Vid seminarierna gör den inbjudna gästen/gästerna i regel en introduktion under cirka en timme. Under den återstående tiden ges utrymme åt seminariedeltagarnas frågor, kommentarer, kritik och synpunkter.

Vissa seminarier ägnas också åt avhandlingsseminarier (halvtids- eller slutseminarier) med doktorander vid Högskolan för lärande och kommunikation. Dessa sker under ledning av inbjuden diskutant.

Disputationerna är alltid offentliga — vilket innebär att allmänheten är välkommen att närvara. Ingen föranmälan behövs.

Sidan uppdaterad 2017-09-05

Forskning
Sidan uppdaterad 2010-09-30

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information