A.D.U.L.T.

A.D.U.L.T. är en forskningsmiljö vid Hälsohögskolan som startade hösten 2011. Det övergripande målet är att bedriva högkvalitativ forskning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv med inriktning mot personer i yrkesverksam ålder. Forskningen syftar till ökad kunskap om hur vardagsliv, livsstil och förändringar i livet relaterar till hälsa och välfärd, och ska vara till nytta för individer och grupper i samhället. Forskningsmiljön strävar efter att vara en attraktiv mötesplats och att stimulera kunskapsutbyte samt skapa kontaktytor för forskare inom olika discipliner och professioner vid Hälsohögskolan med relevans för A.D.U.L.T.s forskningsområde. I forskningsmiljön medverkar såväl juniora som seniora forskare och doktorander.

Forskning

Kontakt

Ansvarig:

Eleonor Fransson
Koordinator:

Susanne Johannesson

Förkortningen A.D.U.L.T. står för Adulthood, Daily life, Utility, Lifestyle och Transition.

Adulthood (Vuxen ålder)
Vår forskning fokuserar på individer och grupper i yrkesverksam ålder.

Daily life (Vardagsliv)
Vår forskning handlar om hur vardagsliv, inklusive arbetsliv, relaterar till hälsa och välfärd.

Utility (Nytta, Användbarhet)
Vår forskning ska vara till nytta för individ- grupp- och samhälle.

Lifestyle (Livsstil)
Vår forskning handlar om livsstil, hälsobeteende och egenvård samt hur dessa faktorer påverkar hälsa och välfärd.

Transition (Övergång, förändring)
Vår forskning handlar om hur olika förändringar i livet relaterar till vård, omsorg, hälsa och välfärd.

Nationellt och internationellt samarbete

Forskningen i A.D.U.L.T. har en stark förankring i det omgivande samhället, bland annat med patientföreningar, myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer. Samverkan inom forskningsmiljön sker med andra lärosäten både nationellt och internationellt kring skilda projekt.  

Press

2018-05-14
Magdalena Stadin, doktorand vid Hälsohögskolan, intervjuad om digital stress i  Vetenskapens värld och SVT:s morgonprogram. Magdalenas avhandlingsarbete handlar om arbetsrelaterad stress kopplat till informations- och kommunikationsteknologi, det vill säga vad som brukar kallas för "digital stress" eller "IT-stress" i vardagligt tal.
Se klippen och läs mer här

2018-05-02
Louise Bæk Larsen intervjuad i Jönköpings-Posten om hennes doktorsavhandling som tar upp den kraftigt ökade risken för ryggsmärtor hos poliser. Något som skulle kunna undvikas genom en omfördelning av utrustningen.
Artikeln i Jönköpings-Postenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Obs - kräver premiuminloggning)
Nyheten på ju.seöppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-05-15

Sidan uppdaterad 2012-06-21

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information