Publikationer

  • Rejler, M., Fabisch, A., Petersson, C., Henriks, G., Andersson Gäre, B. (2017). Ersätt kvalitetsregistren med förbättringsnätverk: Registerbaserade förbättringsnätverk bör ersätta nuvarande nationella kvalitetsregister. Läkartidningen 114(17), 760-762 Mer information
  • Thörne, K., Andersson-Gäre, B., Hult, H., Abrandt-Dahlgren, M. (2017). Co-producing interprofessional round work: Designing spaces for patient partnership. Quality Management in Health Care 26(2), 70-82 Mer information
  • Andersson, A., Johansson, R., Elg, M., Andersson-Gäre, B., Christensson, L. (2017). Using quality improvement methods to implement guidelines to decrease the proportion of urinary retention in orthopaedic care. International Archives of Nursing and Health Care 3(1), Mer information
  • Gerbild, H., Larsen, C., Rolander, B., Areskoug Josefsson, K. (2017). Health care students' attitudes towards addressing sexual health in their future professional work: Psychometrics of the Danish version of the Students' Attitudes Towards Addressing Sexual Health scale. Sexuality and disability 35(1), 73-87 Mer information
  • Tengelin, E., Dahlborg-Lyckhage, E. (2017). Utveckling av ett instrument som kan mäta normkritisk medvetenhet. Mer information

Alla träffar från DiVA (636)

Sidan uppdaterad 2016-12-05


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information