Litteraturdidaktiskt nätverk

Litteraturdidaktiskt nätverk (LDN) har som syfte att synliggöra och stärka litteraturdidaktik i skola, akademi och samhälle beträffande såväl forskning som praktik. LDN samlar lärare och forskare inom svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk kring frågor som rör skönlitteratur och undervisning i skola och högskola.

Samarbetet över språkgränserna bidrar till att se bredden i hur skönlitteraturen används i klassrummet, i allt från litteraturvetenskaplig analys till språkutvecklande arbete. Via nätverkets webbsida och Facebookgrupp sprids information om kommande konferenser och publikationer.

Styrgryppen består av:

Andrea Castro, Göteborgs universitet, spanska

Katherina Dodou, Högskolan Dalarna, engelska

Angela Marx-Åberg, Linneuniversitetet, tyska

Ann-Sofie Persson, Linköping universitet, franska

Anette Svensson, Jönköping University, engelska

Eva Söderberg, Stockholms universitet, svenska

Anders Öhman, Umeå universitet, svenska

Sidan uppdaterad 2018-03-09

Forskning
Sidan uppdaterad 2018-03-08

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information