Didaktik i Samhällsämnena

Forskningsplattformen Samhällsstudier och didaktik samlar forskare, lärare och studenter kring frågor som rör tvärvetenskaplig samhällsvetenskaplig forskning och debatt. 

Kontakt

Ansvarig

Hans Albin Larsson

Koordinator

Mikael Gustafsson


Didaktik i samhällsämnena (DISA) syftar till att genom forskning och vetenskaplig debatt stärka den didaktiska utvecklingen med anknytning till de samhällsvetenskapliga undervisningsämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Avsikten är att bidra till en kvalitativ utveckling av lärarutbildningen, genom att stimulera didaktisk forskning och utveckling genom att studera: Kunskapsnivåer hos studenter och elever i skolan. Attityder hos lärare, studenter och elever. Förändringsprocesser i lärarutbildningen, skolan, skolpolitiken etc. Läromedel. Metoder i undervisningen. Bedömning och betygsättning. Urvalsfrågor i olika ämnen som framgår ur läromedel, kursplaner, lärarutbildningar, klassrumspraktiker samt konsekvenser av dessa urval. Forskningsgruppen har ett etablerat samarbete med DISA vid Linköpings Universitet.

Sidan uppdaterad 2017-08-24

Sidan uppdaterad 2017-06-08

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information