Forskning för fritdishemmets pedagogik

Barn ritar, Fotograf Patrik Svedberg

Plattformen Fritidshemspedagogisk forskning är en del av den forskning som bedrivs inom forskningsmiljön Skolnära forskning.

Kontakt

Ansvarig 

Anna Klerfelt

Den huvudsakliga idén är att utveckla kunskap inom det fritidspedagogiska området med fokus på de kunskaper barn erhåller i fritidshemsverksamhet.

Forskning om fritidshem har sällan fokuserat fritidshemmets verksamhet i sig självt. Avsikten med plattformen är därför att generera kunskaper om pedagogik i fritidshem, definiera fritidspedagogik, bidra med fördjupad förståelse för vilken betydelse kön, klass och etnicitet har i förhållande till de kunskaper barn bildar i fritidshem samt vilken betydelse ledarskap och den kontext som omger fritidshemmet har för den fritidspedagogiska verksamheten.

Syftet med plattformen är också att i dialog med studenter, lärarutbildare, forskare, fritidspedagoger i den praktiska verksamheten, skolledare, förvaltningspersonal, fackliga företrädare beforska det fritidspedagogiska området. Ett exempel på sådan verksamhet är det Fritidspedagogiska seminariet där forskare, studenter och yrkesverksamma ges möjlighet att till exempel presentera projekt eller andra arbeten samt föra en dialog kring dessa med deltagare i seminariet.

Inom plattformen har också ett arbete med byggandet av ett nordiskt forsknings- och fritidspedagogsutbildarnätverk påbörjats.

 

"Vad är lek? Och hur och varför vill vi att barnen leker på fritids? Är vi inte överens om det blir det lätt konflikter i arbetslaget."

Det saknas ett gemensamt språk för hur barn leker på fritids. Det menar Eva Kane, lektor i pedagogik. Hennes forskning fokuserar på hur personalen förhåller sig till leken på fritids och några av de slutsatser hon drar är att vi måste ge mer utrymme för lek. 

Lyssna på Eva Kane i lärarpodden Didaktorn från URlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-07-04

Sidan uppdaterad 2017-06-08
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information