Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

Plattformen för förskolepedagogisk/didaktisk forskning är en del av den forskning som bedrivs inom forskningsmiljön Skolnära forskning. Arbetet som bedrivs inom plattformen fokuserar på lek, utforskande, meningsskapande och lärande i förskolan utifrån ett helhetsperspektiv där värdegrunds­frågor genomsyrar de innehållsliga frågorna.

Foto: Ebba Dahlqvist

Kontakt

Ansvarig

Monica Nilsson

 

Koordinator

Robert Lecusay


Inom Plattformen för förskolepedagogisk/didaktisk forskning studerar vi och bidrar till diskussionen om villkor och förutsättningar för lek, utforskande, meningsskapande och lärande i förskolan. Vi ser förskolepedagogik/didaktik ur ett helhetsperspektiv där värdegrunds­frågor genomsyrar övriga innehållsliga frågor. I dialog med studenter och omgivande samhälle strävar vi efter att upprätthålla en relationell arena där samtliga aktörer som deltar i och berörs av förskolans praktik omfattas av det arbete som utförs inom plattformen.

Forskningsinriktningar

Inom forskningsplattformen finns fem forskningsinriktningar med olika teman och forskningsprojekt:

Samverkan

I universitetens och högskolornas uppgift ingår att samverka med det omgivande samhället. Inom plattformen sker det på olika sätt, bland annat genom förskolepedagogiska forskningsdialoger och via uppdragsutbildning, utvecklingsarbete och föreläsningar.

Internationella samarbeten

Plattformen har utvecklat internationella samarbeten kopplade både till forskningen och förskollärarutbildningen.

Sidan uppdaterad 2017-07-04


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information