Utbildning och kompetensutveckling

Till forskningsplattformen Matematikdidaktik är en rad kurser knutna på grund-, avancerad och forskarnivå.

Vår strävan är att all utbildning inom lärande och undervisning i matematik på något sätt skall knyta an till den forskning som sker inom ramen för plattformen, såväl som till internationell forskning inom det matematik­didaktiska fältet. I kurserna behandlas exempelvis teorier och villkor för lärande, med speciellt fokus på elevers lärande inom matematik. Vi lyfter också fram hur man kan skapa möjligheter till sådant lärande, där variationsteorin har en framskjuten plats.

Plattformen är även involverad i Matematiklyftet.

Studenter vid Högskolan för lärande och kommunikation har möjlighet att skriva sina examens­arbeten inom ramen för plattformens forskning. Om du är student och vill göra ditt självständiga arbete (examensarbete) inom något av plattformens intresseområden, är du välkommen att kontakta någon av oss.

Sidan uppdaterad 2017-06-08


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information