Skolnära forskning

Forskningsmiljön Skolnära forskning bedriver grund- och tillämpad utbildningsvetenskaplig forskning.

I forskningsmiljön Skolnära forskning, bedrivs forskning på hög vetenskaplig nivå, som söker svar på frågor som genereras ur olika skolformer inom högskolans samverkansområden. Forskningen hämtar i huvudsak sin empiri från skolans, fritidshemmens och förskolans verksamheter. Målsättningen är att bidra till kunskapsutveckling och utbildning av hög kvalitet samt vetenskaplig debatt. Flera forskningsprojekt erhåller sin externa finansiering från Vetenskapsrådet.

Forskningsplattformar

Skolnära forskning bedrivs inom olika plattformar:

Forskargrupper

​I miljön Skolnära forskning formas nya temabaserade forskargrupper:

Övriga forskningsområden

Forskning bedrivs även inom följande områden:

 • Bedömning och betyg
  Åsa Hirsh
 • ​Digitaliserat lärande
  Anna Klerfelt och Tomas Kroksmark
 • Entreprenöriellt lärande
  Annica Otterborg
 • Estetiska lärprocesser
  Jonathan Lilliedahl
 • Handledning
  Karin Åberg
 • Specialpedagogik
  Johan Malmqvist

Informationsmaterial

Sidan uppdaterad 2018-03-27

Sidan uppdaterad 2017-06-08

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information