Akademin för skolnära forskning och utveckling

Griffeltavla

Akademin bildades den 22 februari 2008 då 13 skolchefer i kommunerna i Jönköpings län, Företagarna och HLK tecknade ett avtal om samarbete kring en skola på vetenskaplig grund den forskande skolan, den forskande läraren.

Kommunerna och högskolan ska tillsammans utveckla förutsättningarna för en skola på vetenskaplig grund genom att erbjuda möjligheter till praktiknära och lokal forskning, akademidoktorand och masterkurser i lärande, handledningspedagogik, ämnesdidaktik och skolledning.

Mål

Målet med forskningen och utbildningarna är att lärare i de medverkande kommunerna utvecklar en lokal skola på vetenskaplig grund. En sådan skola är ett resultat av att lärare i den lokala skolan genererar sådan kunskap och kompetens att de själva kan initiera och genomföra forskning i den egna skolvardagen, att de kan intressera sig för en skola på vetenskaplig grund och att de tillsammans med kollegorna i den lokala skolan och kommunerna strävar efter ett i praktiken alltmer forskningsgrundat lärande hos barn och ungdomar.

Vision

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) och de medverkande kommunerna ska tillsammans utveckla en nationellt ledande Akademi och en region med landets mest välutbildade lärare - den forskande läraren; en skola på vetenskaplig grund.

Ekonomi

Association till Akademin kan göras av kommun eller företag. Avtalstiden är i normalfallet fyra år. Associationsavgiften varierar.

Akademin stöds av ALFA-stiftelsen och Regionförbundet i Jönköping. Akademin söker finansiellt stöd hos KK-stiftelsen, Vetenskapsrådet och från Socialfonden i Sverige (EU).

Sidan uppdaterad 2017-06-08

Sidan uppdaterad 2017-06-08

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information