Språk-, litteratur- och mediedidaktik

Skolflicka


Forskningsplattformen Språk-, litteratur- och mediedidaktik samlar forskare, lärare och studenter som är intresserade av språk, dess användning och dess relation till didaktik. 

Plattformen Språk-, litteratur- och mediedidaktik leds sedan hösten 2015 av Anette Svensson. Det övergripande syftet för plattformen är att forskningsbasera lärarutbildningen inom ämnena svenska och engelska. Miljön är tvärvetenskaplig och samlar forskare och lärare inom svenska, svenska som andraspråk, engelska, främmande språk och medie- och kommunikationsvetenskap.

I centrum för plattformens forskning står språk, litteratur och kommunikation i relation till didaktik, men det forskas även inom övriga ämnesrelaterade områden såsom litteraturvetenskap och språkvetenskap. Genom att studera kommunikation och berättande via olika medier vill vi öka förståelsen för språkets och berättandets former, betydelser och funktioner. Svenska och engelska är de språk som plattformen fokuserar, men även spanska, tyska, italienska och franska finns representerade genom deltagarnas olika kompetenser och intresseområden.

Nationella och internationella nätverk

Sidan uppdaterad 2017-02-20

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information