HR-strategi för forskare

Jönköping University har anslutit sig till EU-kommissionens riktlinjer som ett led i arbetet med ökad internationalisering och att öka den internationellt konkurrenskraftiga forskningen på lärosätet. Nu pågår ett systematiskt arbete med målet att ansöka om HR-certifiering i slutet av 2017.

Bakgrund – den europeiska forskningen ska bli världens mest konkurrenskraftiga

EU-kommissionen kom 2005 med en rekommendation om den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare. Bakgrunden var att man vill att den europeiska forskningsverksamheten ska bli världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi.

Man vill upprätta ett starkt europeiskt område för forskningsverksamhet och att skapa en attraktiv, hållbar och lockande arbetsmarknad för forskare. Man vill genom stadgan förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare och göra det möjligt att rekrytera och behålla framstående forskare. Syftet med stadgan är också att se till att relationen mellan forskare och arbetsgivare bidrar till framgångsrik prestation, tillgång och utbyte av kunskap, teknisk utveckling och karriärutveckling.

Innehåll – detta innebär stadgan och riktlinjerna för rekrytering av forskare

Stadgan och riktlinjerna består av allmänna principer och krav som fastställer roller, ansvar och rättigheter för forskare och arbetsgivare. Stadgan utgör en ram för forskare och arbetsgivare som uppmanar dem att agera på ett professionellt och ansvarsfullt sätt och med en insyn i rekryteringsprocessen och likabehandling av alla sökande. Stadgan riktar sig till alla forskare inom Europeiska unionen i alla skeden av deras karriär och täcker alla forskningsområden inom den offentliga och privata sektorn.

Arbetsgivare som ansluter sig till uppförandekoden visar sitt åtagande att agera på ett ansvarsfullt och respektabelt sätt och ge rättvisa villkor för forskare, med en tydlig avsikt att bidra till utvecklingen av det europeiska forskningsområdet.

Certifiering – utmärkelse till arbetsgivare för god arbetsmiljö för forskare

HR-strategin HRS4R (HR Strategies for Researchers) är ett stöd och verktyg för arbetsgivare vid arbetet med implementeringen av stadgan. HR-certifieringen "HR Excellence in Research" kan ges av EU-kommissionen efter en grundlig analys av arbetsgivarens personalpolitik och övriga förutsättningar via lagar, avtal och andra riktlinjer. De arbetsgivare som får utmärkelsen bedöms ha en stimulerande och god arbetsmiljö för forskare.

Pågående arbete – HRS4R på Jönköping University

Som ett led i arbetet med ökad internationalisering och att öka den internationellt konkurrenskraftiga forskningen har Jönköping University under 2016 gjort ett formellt godkännande av den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare. I och med godkännandet förbinder sig Jönköping University att följa stadgans principer.

Arbetet med att genomföra en gapanalys utifrån HRS4R har startat och under 2017 arbetar vi fokuserat med att färdigställa denna. I arbetet med gapanalysen deltar forskningscheferna på respektive fackhögskola samt representanter från HR inom Jönköping University.

Vid arbetet med att analysera personalpolitik och övriga regleringar utgår man från 40 principer i fyra grupper:

  • Etiska principer och professionellt ansvar
  • Rekrytering
  • Arbetsförhållanden
  • Utbildning

Jönköping University kommer sedan att upprätta en handlingsplan med åtgärder så att forskningsmiljö och sådana arbetsvillkor som uttrycks i stadgan kan garanteras. Vi räknar med att kunna skicka in vår ansökan om HR-certifiering till EU-kommissionen mot slutet av 2017.

Mer information

Euraxesslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jönköping Universitys letter of endorsement (pdf)PDF

Anställningsordning/Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University (pdf)PDF

Frågor om arbetet på Jönköping University?

Kontakta HR-direktör Ingrid Estrada-Magnusson

Sidan uppdaterad 2017-05-10

Forskning
Sidan uppdaterad 2017-05-10

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information