Hälsohögskolan

Hälsohögskolan är ett av de ledande lärosätena i Sverige för akademiska utbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete.

På Hälsohögskolan förbereds studenterna för en föränderlig framtid i en kreativ studiemiljö. Utbildningarna har fått mycket positiva omdömen i nationella utvärderingar och lyfts fram i massmedia som goda exempel. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 

Det yttersta syftet med den forskning som bedrivs vid Hälsohögskolan är
att förbättra metoder för bevarande och återskapande av individers
hälsa, välbefinnande och välfärd.

Internationalisering

Jönköping University samarbetar med 350 olika partneruniversitet världe över. Detta ger såväl studenter som personal goda möjligheter att delta i utbyten. Det är en fantastisk chans att få internationell erfarenhet och breddad kompetens. Till oss kommer lärare och studenter från hela världen, vilket bidrar till en internationell miljö även på hemmaplan
.Jönköping University knyter ständigt nya internationella kontakter och medverkar i olika program, projekt, nätverk och konferenser.


Hälsohögskolan bedriver uppdragsutbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi hjälper er att komplettera yrkeserfarenhet och kunskap genom undervisning på er arbetsplats, i er närhet eller på vårt campus i centrala Jönköping.


Hälsohögskolan erbjuder forskarutbildning inom ramen för Forskarskolan Hälsa och Välfärd. Forskarskolan utmärks av hög kompetens med minst en professor i varje ämne. Unikt är nätverks- och forskningsintegrerat arbete tillsammans med den verksamhet som berörs av doktorandens arbete.