Biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Biomedicinsk analytikerexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap

Den biomedicinska analytikern med inriktning mot klinisk fysiologi arbetar med att få underlag för  diagnos och eventuell behandling. Detta görs genom patientundersökningar och avancerade undersökningsmetoder.

Ökade antagningsmöjligheter med hjälp av särskilt urval

Hälsohögskolan har beslutat att reservera ett mindre antal platser på Biomedicinsk analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi till ett  särskilt urval sökande som bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande. Läs mer om kriterier för särskilt urval och om hur du ansöker

Utbildningen omfattar kurser inom teknik, medicin och patientomhändertagande. Man bedömer funktionen i kroppens olika organsystem med  undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi, neurofysiologi och nuklearmedicin. Utbildningens huvudområde är biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning mot klinisk fysiologi. Detta innebär funktionsundersökningar på patienter inom den medicinska diagnostiken.

Exempel på undersökningar är EKG, arbetsprov, lung- och njurfunktion samt ultraljudsundersökningar av hjärta och kärl. Inom neurofysiologin mäter du hjärnans elektriska aktivitet (EEG) och gör undersökningar av nerv- och muskelfunktion. Inom nuklearmedicinsk metodik används radioaktiva isotoper. Fördelningen och omsättningen av dessa i kroppen kan mätas med en gammakamera.

Studera utomlands

Du har möjlighet att förlägga en del av dina studier vid något av våra partneruniversitet. I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Praktik/VFU

På Biomedicinska analytikerprogrammet, klinisk fysiologi tränar du dina praktiska färdigheter både genom praktik inom sjukvården och träning på skolan.

Examen och legitimation

3 år, 180 hp. Programmet leder fram till biomedicinsk analytikerexamen inklusive filosofie kandidat examen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Biomedicinsk analytikerexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

Arbetsmarknad

Biomedicinska analytiker har goda möjligheter till arbete under de närmaste åren. På fem och tio års sikt förbättras jobbmöjligheterna ytterligare, då många biomedicinska analytiker går i pension kommande år. Detta skapar stora möjligheter till arbete de närmaste åren.

Jobbmöjligheterna är goda för såväl nyexaminerade som yrkeserfarna och varierar inte så mycket regionalt sett eftersom biomedicinska analytiker behövs inom alla landsting. Till viss del beror det stora behovet även på ökade möjligheter till anställning på analysföretag i privat sektor.
(Källa: Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer)

Efter utbildningen

Som biomedicinsk analytiker kommer du att möta patienter i alla åldrar och ha en nyckelroll i vårdkedjan genom dina kunskaper och din förmåga att självständigt utföra och värdera olika undersökningar.

Arbetsfältet kan vara en enhet för klinisk fysiologi inom landsting, stat, kommun, privat sektor eller inom forskningsvärlden.

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Hälsohögskolan

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 20
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-52340
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1 och 1b2, Kemi 1 och Matematik 3b eller 3c. Eller: Biologi A, Kemi A, Fysik A och Matematik C.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Biomedicinsk analytikerexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

År 1

Klinisk fysiologi, introduktionskurs 7,5 hp
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7,5 hp
Psykologi, grundkurs 7,5 hp
Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp
Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs 7,5 hp
Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs 7,5 hp
Farmakologi, grundkurs 7,5 hp
Medicinsk fysik 7,5 hp

År 2

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs 7,5 hp
Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv 15 hp
Medicinsk bildbehandling 7,5 hp
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 hp
Nuklearmedicin, grundkurs 7,5 hp
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl 7,5 hp


År 3

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs 7,5 hp
Vetenskaplig fortsättningskurs 7,5 hp
Neurofysiologisk undersökningsmetodik 7,5 hp
Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin 7,5 hp
Speciell undersökningsmetodik, inriktning ekokardiografi 7,5 hp
Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete 15 hp


Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2017-03-27

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-10-30
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information