Ortopedingenjör

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Ortopedingenjörsexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet ortopedteknik.

En ortopedingenjör arbetar med hjälpmedel som sitter utanpå kroppen och som ersätter eller assisterar någon kroppsdel som inte fungerar som den ska. Tekniken som används i yrket anpassas individuellt och fokuserar på att öka livskvaliteten för människor med funktionsvariationer.

Ökade antagningsmöjligheter med hjälp av särskilt urval

Hälsohögskolan har beslutat att reservera ett mindre antal platser på ortopedingenjörsprogrammet till ett  särskilt urval sökande som bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande. Läs mer om kriterier för särskilt urval och hur du ansöker

Utöver huvudområdet ortopedteknik innehåller utbildningen bland annat anatomi, psykologi, sjukdomslära, matematik och biomekanik. Ortopedingenjören kombinerar arbete med människor och teknik på ett intressant och spännande sätt.

Huvudområdet ortopedteknik är fördelat över tre år. Första året innehåller en översikt av viktiga begrepp, teorier och praktiska övningar. Andra året innefattar bland annat en kortare verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Tredje året fördjupar kunskaperna och innefattar en längre VFU samt ett större examensarbete.

Studera utomlands

Ortopedingenjörsutbildningen har partneruniversitet i olika delar av världen som i varierande grad kan erbjuda utbyten. När möjligheter finns erbjuds studenterna att ansöka.

Ida, student, berättar mer om utbildningen

Praktik/VFU

Inom huvudområdet ingår verksamhetsförlagd utbildning och som student har du tillgång till studieplats inom Norden. Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att du som student ska tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Efter utbildningen

Tre år, 180 hp. Programmet leder fram till Ortopedingenjörsexamen inklusive filosofie kandidatexamen med huvudområdet ortopedteknik. Ortopedingenjörsexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

Eftersom varje patient har sina egna förutsättningar är det ortopedingenjörens uppgift att ta fram tekniska lösningar med hänsyn till individens förutsättningar och behov. Ortopedingenjören arbetar med patientundersökning, specifikation, måttagning, avgjutning, tillverkning, anpassning och utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel. I yrket ingår hantering av härdplaster*.

*I enlighet med Arbetsmiljöverkets Föreskrift AFS 2005:6.

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Hälsohögskolan

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 30
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-52325
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Ortopedingenjörsexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet ortopedteknik.

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Ett mindre antal platser är reserverade till ett särskilt urval sökande som bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen. Läs mer.

Kurser inom programmet

Termin 1

Prosthetics and orthotics, introduction 7,5 hp
Models and perspectives on health and disability 7,5 hp
Mechanics related to prosthetics and orthotics 7,5 hp
Anatomy and physiology, basic course 7,5 hp

Termin 2

Applied materials technology 7,5 hp
Pathophysiology related to prosthetics and orthotics 7,5 hp
Prosthetic management and biomechanics of the lower limb I 15 hp

Termin 3

Orthotic management and biomechanics I 15 hp
Psychology, basic course 7,5 hp
Prosthetic and orthotic management of the upper limb 7,5 hp

Termin 4

Scientific methods and statistics 7,5 hp
Prosthetic management and biomechanics of the lower limb II 7,5 hp
Prosthetic and orthotic management of the foot 15 hp

Termin 5

Orthotic management and biomechanics II 7,5 hp
Prosthetics and orthotics, clinical placement studies 15 hp
Elective course related to prosthetics and orthotics 7,5 hp

Termin 6

Product development in prosthetics and orthotics 3,5 hp
Evidence based practice and knowledge translation in prosthetics and orthotics 4 hp
Prosthetic and orthotics, independent research project 15 hp
Prosthetic and orthotic management in pediatrics 7,5 hp

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2017-06-16

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-11
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information