Sjuksköterska

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Sjuksköterskeprogrammet ger dig professionell kunskap och kompetens att ansvara för omvårdnaden för personer som är i behov av vård. Det passar dig som är intresserad av människor och deras livsvillkor.

Huvudområdet i programmet är omvårdnad med fokus på personcentrerad omvårdnad. Det kommer att ge dig kompetens att stödja personer till hälsa och välbefinnande samt att vårda personer med akuta och långvariga hälsoproblem.

Du kommer också att läsa medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Utbildningen organiseras i form av obligatoriska kurser och en valbar kurs.

Sök till sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Värnamo

Vid antagning till höstterminen 2017 ges det dessutom möjlighet att söka till en studiegrupp som har viss del av utbildningen förlagd i Värnamo.

Läs mer om studiegrupp i Värnamo

 

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Studera utomlands

Ett omfattande utbytesprogram för sjuksköterskestudenter och möjligheterna att få delta i något av dem är mycket goda. En del av studierna kan förläggas till våra partneruniversitet i exempelvis Europa, Australien, Asien, Afrika och Nordamerika. Det finns också goda möjligheter att träffa internationella studenter och lärare på hemmaplan.

Praktik/VFU

 I sjuksköterskeprogrammet ingår praktik inom sluten vård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Utöver detta ingår praktiskt träning och simuleringsövningar vid Kliniskt träningscentrum (KTC).

Arbetsmarknad för sjuksköterskor

Utbildade sjuksköterskor har mycket goda möjligheter till arbete. Arbetslösheten inom yrket är mycket låg och på fem och tio års sikt väntas möjligheterna till arbete fortfarande vara mycket goda. Legitimerade sjuksköterskor kan bland annat arbeta inom sjukhusvården, hemsjukvården, den kommunala omsorgen av äldre och funktionshindrade, på vårdcentraler och privata mottagningar. Majoriteten är verksamma inom den offentliga sektorn, även om allt fler jobbar hos privata arbetsgivare.

Kommunerna och landstingen planerar att utöka sina verksamheter framöver, vilket gör att behovet av att rekrytera personal kommer att öka. Andelen äldre i befolkningen blir allt större vilket ökar behoven av tjänster inom vård och omsorg. Det väntas också bli en del pensionsavgångar inom detta yrke. Utbildade sjuksköterskor möter därför en god arbetsmarknad både på fem och tio års sikt, och behovet av att rekrytera grundutbildade sjuksköterskor ökar de kommande tio åren. Tillgången på grundutbildade sjuksköterskor förväntas inte riktigt motsvara efterfrågan under prognosperioden. (Källa Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer).

Efter utbildningen

Som sjuksköterska kommer du att ha ansvara för planering och genomförande av omvårdnaden av personer som är i behov av vård. I yrket ingår också att vara leda och utveckla omvårdnaden. Du kommer att arbeta tillsamman med andra professioner t.ex. läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter. Du har också stora möjligheter att arbeta internationellt.

Efter sjuksköterskeexamen finns många möjligheter att utbilda sig till specialistsjuksköterska och till magister och masterexamen i omvårdnad. För intresserade av forskning finns forskarutbildning. Läs mer om våra program på avancerad nivå

Läs merLäs mindre

Marcus dubblerar som sjuksköterska och instruktör

– Som instruktör på Metodikum utbildar jag andra instruktörer i verksamheterna i den pedagogik vi använder men också i all den avancerade teknik som finns för att göra träningen så bra som möjlig. På dialysen arbetar jag med patienter som har dialysbehandling och som helt eller delvis sköter sin behandling ...


Läs hela intervjun

Sofie har siktet inställt på sjuksköterska

Sofie Ståhlkrantz har precis gått ut sjuksköterskeprogrammet. Parallellt med tre års heltidsstudier har hon tagit hem flera mästerskapsmedaljer i bågskytte. Nyckeln till att klara det har varit noggrann planering. – Jag sätter upp mål för studierna på samma sätt som jag planerar för att jag ska bli ...


Läs hela intervjun

Fakta

Programmet ges vid Hälsohögskolan

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Antal platser: 100
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-52327
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

Termin 1
Introduktion till omvårdnad 7,5 hp
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7,5 hp
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi 7,5 hp
Gerontologi, grundkurs 7,5 hp

Termin 2
Psykologi, grundkurs 7,5 hp
Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs 7,5 hp
Farmakologi, grundkurs 7,5 hp
Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp

Termin 3
Personcentrerad omvårdnad I 15 hp
Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv 15 hp

Termin 4
Valbar kurs 7,5 hp
Arbetsliv och organisation 7,5 hp
Personcentrerad omvårdnad II 15 hp

Termin 5
Ledarskap i personcentrerad omvårdnad 7,5 hp
Vetenskaplig metod, fortsättningskurs 7,5 hp
Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 hp

Termin 6
Omvårdnad, examensarbete 15 hp, halvfart hela terminen
Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 hp

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2016-11-21

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-13
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information