Sjuksköterska

180 hp | 3 år | Programstart: VT 2018 | Examen: Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad
Till ansökan (öppnar 15 september)

Sjuksköterskeprogrammet ger dig professionell kunskap och kompetens att ansvara för omvårdnaden för personer som är i behov av vård. Utbildningen och det kommande yrket passar dig som är intresserad av människor och deras livsvillkor.

Huvudområdet i programmet är omvårdnad med fokus på samskapande omvårdnad där du som sjuksköterska planerar och genomför omvårdnad tillsammans med patienten. Kunskaper, färdigheter och förmågor om sjuksköterskans yrkesspecifika kompetenser studeras och tränas, liksom att förbättra, förebygga och bevara hälsa, lindra lidande och verka för en fridfull och värdig död utifrån ett etiskt förhållningssätt.

För att erhålla kvalité och säkerhet i omvårdnaden är de sex kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik centrala i utbildningen. Du kommer också att läsa medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Utbildningen organiseras i form av obligatoriska kurser med stort studentansvar.

Den teoretiska och praktiska bearbetningen under studietiden kommer att ge dig kompetens att stödja personer till hälsa och välbefinnande samt att vårda personer med akuta och långvariga hälsoproblem.

Sök till sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Eksjö

Vid antagning till vårterminen 2018 ges det dessutom möjlighet att söka till en studiegrupp som har viss del av utbildningen förlagd i Eksjö.

Läs mer om studiegrupp i Eksjö

 

Till ansökan (öppnar 15 september)

Studera utomlands

Ett omfattande utbytesprogram för sjuksköterskestudenter finns och möjligheterna att få delta i något av dessa är mycket goda. En del av studierna kan förläggas till våra partneruniversitet i exempelvis Europa, Australien, Asien, Afrika och Nordamerika. Det finns också goda möjligheter att träffa internationella studenter och lärare på hemmaplan.

Praktik/VFU

 I sjuksköterskeprogrammet ingår praktik inom sluten vård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Utöver detta ingår genomgående praktiskt träning och simuleringsövningar vid Kliniskt träningscentrum (KTC).

Arbetsmarknad för sjuksköterskor

Utbildade sjuksköterskor har mycket goda möjligheter till arbete. Arbetslösheten inom yrket är mycket låg och på fem och tio års sikt väntas möjligheterna till arbete fortfarande vara mycket goda. Legitimerade sjuksköterskor kan bland annat arbeta inom sjukhusvård, hemsjukvård, kommunal omsorg av äldre och funktionshindrade, på vårdcentraler och privata mottagningar. Majoriteten är verksamma inom den offentliga sektorn även om allt fler jobbar hos privata arbetsgivare.

Kommuner och landsting planerar att utöka sina verksamheter framöver, vilket gör att behovet av att rekrytera personal kommer att öka. Andelen äldre i befolkningen blir allt större vilket ökar behoven av tjänster inom vård och omsorg. Det väntas också bli en del större pensionsavgångar inom detta yrke. Utbildade sjuksköterskor möter därför en god arbetsmarknad både på fem och tio års sikt, och behovet av att rekrytera grundutbildade sjuksköterskor ökar de kommande tio åren. Tillgången på grundutbildade sjuksköterskor förväntas inte riktigt motsvara efterfrågan under prognosperioden.

(Källa Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer).

Efter utbildningen

Som sjuksköterska kommer du att ha ansvar för planering och genomförande av omvårdnad av personer som är i behov av vård. I yrket ingår också att leda och utveckla omvårdnad. Du kommer att arbeta tillsamman med andra professioner t.ex. läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter. Du har också stora möjligheter att arbeta internationellt.

Efter sjuksköterskeexamen finns många möjligheter att utbilda sig till specialistsjuksköterska och för magister och masterexamen i omvårdnad. För den som är intresserad av forskning finns forskarutbildning. Läs mer om våra program på avancerad nivå

Läs merLäs mindre

Marcus dubblerar som sjuksköterska och instruktör

– Som instruktör på Metodikum utbildar jag andra instruktörer i verksamheterna i den pedagogik vi använder men också i all den avancerade teknik som finns för att göra träningen så bra som möjlig. På dialysen arbetar jag med patienter som har dialysbehandling och som helt eller delvis sköter sin behandling ...


Läs hela intervjun

Sofie har siktet inställt på sjuksköterska

Sofie Ståhlkrantz har precis gått ut sjuksköterskeprogrammet. Parallellt med tre års heltidsstudier har hon tagit hem flera mästerskapsmedaljer i bågskytte. Nyckeln till att klara det har varit noggrann planering. – Jag sätter upp mål för studierna på samma sätt som jag planerar för att jag ska bli ...


Läs hela intervjun

Fakta

Programmet ges vid Hälsohögskolan

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Antal platser: 100
Programstart: VT 2018
Sista anmälan: 2017-10-16
Anmälningskod: HJ-52331
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen


Examen:
Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

Termin 1

Introduktion till omvårdnad 7,5 hp
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7,5 hp
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi 7,5 hp
Gerontologi, grundkurs 7,5 hp

Termin 2

Psykologi, grundkurs 7,5 hp
Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs 7,5 hp
Farmakologi, grundkurs 7,5 hp
Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp

Termin 3

Personcentrerad omvårdnad I 15 hp
Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv 15 hp

Termin 4

Valbar kurs 7,5 hp
Arbetsliv och organisation 7,5 hp
Personcentrerad omvårdnad II 15 hp

Termin 5

Ledarskap i personcentrerad omvårdnad 7,5 hp
Vetenskaplig metod, fortsättningskurs 7,5 hp
Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 hp

Termin 6

Omvårdnad, examensarbete 15 hp, halvfart hela terminen
Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 hp

Termin 1

Sjuksköterskans omvårdnad – profession, ämne och vetenskap 7,5 hp
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7,5 hp
Tillämpad fysiologi och praktisk omvårdnad 3 hp
Psykologi, grundkurs 4,5 hp

Termin 2

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi 7,5 hp
Vårdande etik och förhållningssätt 7,5 hp
Teori och prekliniska färdigheter inom omvårdnad 15 hp

Termin 3

Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 hp
Sjukdomslära och farmakologi 15 hp

Termin 4

Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle 4,5 hp
Palliativ omvårdnad 3 hp
Omvårdnad vid psykisk ohälsa 7,5 hp
Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 8,5 hp
Kvinnor, män och barns hälsa 6,5 hp

Termin 5

Ledarskap och teamsamverkan inom omvårdnad 7,5 hp
Hälsofrämjande omvårdnad 7,5 hp
Innovationer inom hälsa och välfärd 7,5 hp
Att tillämpa vetenskap inom omvårdnad 7,5 hp

Termin 6

Självständig tillämpning av professionell omvårdnad i klinik 15 hp
Omvårdnad, examensarbete 15 hp

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2017-09-29

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-13
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information