Tandhygienist

Tandhygienistexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2018

En tandhygienist arbetar förebyggande genom att hjälpa och motivera individer till en god munhälsa. Yrket är varierande och passar dig som vill arbeta med människor i alla åldrar.

Som tandhygienist arbetar du hälsofrämjande och förebyggande inom oral hälsa. Du läser kurser inom huvudområdet oral hälsovetenskap samt medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Under utbildningen varvas teoretiska studier med praktik där du får lära dig att diagnostisera och att använda olika behandlingsmetoder. Du får bland annat möjlighet att använda din kunskap i praktiken i vår egen tandhygienistklinik på campus.

Studera utomlands

Programmet ger goda möjligheter att studera utomlands vid något av våra partneruniversitet. I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Praktik & VFU

Som student får du praktisk tillämpning på vårt tandhygienistlabb, vår egen studentklinik på högskolans Campus och på tandvårdskliniker.

Efter utbildningen

En tandhygienist arbetar med människor, självständigt eller i team tillsammans med tandläkare och tandsköterska, för att gemensamt uppnå bästa resultat för patienten. Som tandhygienist har du möjlighet att arbeta både som anställd och som egenföretagare. Tandhygienister kan arbeta med folkhälsoarbete, där du går ut och informerar olika grupper, eller på specialistkliniker och inom äldre- och barntandvård. Det finns även möjlighet att arbeta som arbetsledare eller klinikchef.

Tandhygienister har mycket goda möjligheter till arbete de närmsta åren (källa: Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer).

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 30
Programstart: Hösten 2018
Sista anmälan: 2018-04-16
Anmälningskod: HJ-52343
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Tandhygienistexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap

Termin 1

Oral hälsa, introduktion 7,5 hp
Grundläggande kunskaper i huvudämnet oral hälsa samt i tandhygienistens yrkesområde.

Anatomi och fysiologi, grundkurs 7,5 hp

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi – inriktning oral hälsa 7,5 hp
Medicinsk mikrobiologi och vårdhygien för att förhindra smittspridning och uppkomst av infektioner inom hälso- och sjukvården. Immunsystemets uppbyggnad och funktioner med inriktning mot oral hälsa.

Patofysiologi och farmakologi - inriktning oral hälsa 7,5 hp
Vanligt förekommande sjukdomar som kan påverka hälsan i munnen. Läkemedelslära.

Termin 2

Människan i ett livscykelperspektiv 10,5 hp

Oral Hälsa, Beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning 12 hp

Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp
Grundläggande kunskaper om vetenskapliga teorier och vetenskapligt förhållningssätt. Hur man utformar, analyserar och värderar vetenskapliga rapporter. Statistik och bibliotekskunskap.

Termin 3

Hälsokommunikation 7,5 hp
Grundläggande kunskaper i kommunikation och dess betydelse i mötet mellan patient och vårdgivare.

Oral hälsa, Beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom 15 hp

Orala hälsans bestämningsfaktorer 7,5 hp
Teoretiska kunskaper om de faktorer som indirekt påverkar den orala hälsan hos individen, i gruppen och i samhället.

Termin 4

Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I 15 hp
Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv 15 hp

Termin 5

Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning II 15 hp

Oral hälsa i ett samhällsperspektiv 7,5 hp
Kunskaper om tandhygienistens roll i samhället och hur samhällsförhållanden kan påverka den orala hälsan hos befolkningen.

Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa 7,5 hp
Metodkunskap som krävs för att självständigt kunna genomföra ett vetenskapligt arbete.

Termin 6

Oral hälsa, examensarbete 15 hp
Planering, genomförande och försvar av en uppsats inom ämnet oral hälsa, motsvarande 10 veckors arbete.

Valbara kurser 15 hp (alternativt studier utomlands)
Valbara kurser, exempelvis:
• Oral Hälsa, Kliniskt beslutsfattande och tillämpning III 7.5 högskolepoäng
• Oral hälsa, internationella perspektiv 7.5 högskolepoäng
• Oral health, clinical practice 7.5 högskolepoäng
• Oral health, clinical practice 15 högskolepoäng

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Öppet hus 10 mars

Läs mer på ju.se/oppethus

Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information