Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

60 hp | 2 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Filosofie Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Programmet ges på halvfart och är till övervägande delen nätbaserad och inkluderar både teoretiska och verksamhetsförlagda studier.

Undervisningensformerna består av föreläsningar, arbete med studieuppgifter både enskilt och i grupp, seminarier, praktiska övningar examinationer och verksamhetsförlagda studier. Till stöd för undervisningen används lärplattformen Pingpong. Här kommer bland annat att finnas inspelade föreläsningar, möjlighet till informationsöverföring och kommunikation.

Undervisningens upplägg fokuserar på självständigt och självstyrt lärande där du som student aktivt reflekterar över och söker kunskap utifrån frågor i relation till uppställda mål. Ett antal dagar är förlagda på campus, vilket kan skilja mellan de olika kurser.

Studieort

Hälsohögskolan och Jönköping University ansvarar för utbildningen, dess innehåll och organisation samt antagningen. Jönköping utgör kursort medan Högskolan i Skövde fungerar som studieort för en grupp omfattande cirka 10 studenter. Den verksamhetsförlagda utbildningen, omfattande 15 högskolepoäng, genomförs inom respektive studieort.

Yrket

Arbetet som barnsjuksköterska är ett arbete med stor variation av arbetsuppgifter, allt från förebyggande och hälsofrämjande arbete med barn och ungdomar, till omvårdnad av nyfödda och svårt sjuka barn och ungdomar.

Studera utomlands

Möjlighet till internationellt utbyte genom studier vid något av våra partneruniversitet.

Praktik/VFU

Praktik/VFU

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Hälsohögskolan

Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Studieform: Program via nätet
Antal platser: 20
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Behörighet:
Kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Urval:
Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.
Examen:
Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Filosofie Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

  • Omvårdnad, Introduktion till barnsjuksköterskans arbetsområde, 7,5 hp
  • Pediatrik, 7,5 hp ​
  • Hälsofrämjande omvårdnad med barn och ungdomar, 7,5 hp
  • Hälsofrämjande omvårdnad med barn och ungdomar, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
  • Pediatrisk omvårdnad, 7,5 hp
  • Pediatrisk omvårdnad, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
  • Omvårdnad, examensarbete specialistsjuksköterskeprogrammen, 15 hp

Har du frågor om utbildningen?
Kontakta vår studievägledare eller programsamordnare Karina Huus

Ange din e-postadress:

Texten granskad / uppdaterad 2017-02-14

Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information