Grundlärare årskurs 4-6

240 hp | 4 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

För att passa som grundlärare i årskurs 4-6 ska du vara bra på mycket. Din uppgift blir att ta tillvara elevernas nyfikenhet och vetgirighet och förvandla dessa till nya insikter och livslång kunskap.

Grundskolan ger förutsättningar för fortsatt utbildning i ett långsiktigt perspektiv. Därför har du som grundlärare en viktig roll för elevernas framtida utveckling och lärande. Att vara lärare i årskurserna 4-6 innebär att du undervisar dina elever i många olika ämnen. Du behöver såväl fördjupade ämneskunskaper som didaktiska verktyg för att skapa kreativa miljöer med en undervisning som är levande och intresseväckande.

Förutom gedigna kunskaper i svenska, matematik och engelska väljer du att fördjupa dig inom antingen samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik eller ett praktiskt/estetiskt ämne (musik, bild eller idrott och hälsa).

Verksamhetsförlagd utbildning

Under grundlärarprogrammets fyra år har du genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kontinuerlig kontakt med skolans vardag. Totalt omfattar VFU:n 20 veckor. Högskolan för lärande och kommunikation har ett omfattande nätverk med över tusen partnerskolor och utbildade handledare i ett 20-tal kommuner.

Studera utomlands

Högskolan för lärande och kommunikation har flera utbytesprogram med utländska universitet och högskolor. I den senare delen av din utbildning finns möjlighet att studera eller göra VFU utomlands vid något av våra partneruniversitet.

Robin, student, berättar mer om programmet

Efter utbildningen

Som färdig lärare har du behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4-6. Du har djupgående ämneskunskaper inom svenska, engelska och matematik. Under högskoletiden väljer du dessutom ytterligare ett ämne/ämnesområde som du vill undervisa i - antingen SO, NO och teknik eller ett praktiskt/estetiskt ämne.

Helena, före detta student, berättar mer programmet

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation

Omfattning: 240 hp
Nivå: Grund och avancerad
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 70
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-52233
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

Termin 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK)* 15 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK)*
7,5 hp
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK)* 7,5 hp

Termin 2

Engelska I för grundlärare 4-6 15 hp
Engelska II för grundlärare 4-6 15 hp

Termin 3

Valbara kurser

Naturorienterade ämnen och teknik för grundlärare 4-6 30 hp
Samhällsorienterade ämnen för grundlärare 4-6
30 hp
Idrott för grundlärare 30 hp
Bild för grundlärare 30 hp
Musik för grundlärare 30 hp

Termin 4

Svenska I för grundlärare 4-6 7,5 hp
Svenska II för grundlärare 4-6 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4-6 7,5 hp
Svenska III
för grundlärare 4-6 7,5 hp

Termin 5

Matematik I- för grundlärare 4-6 7,5 hp
Matematik II för grundlärare 4-6 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare 4-6 7,5 hp
Matematik III för grundlärare 4-6 7,5 hp

Termin 6

Självständigt arbete för grundlärare 4-6 15 hp
Sustainability in a Multicultural World for Teachers in Primary School Years 4-6 (ES)
* 7,5 hp
Social Relationships, Conflict Management and Leadership for Teachers in Primary School Years 4-6 (ES)
* 7,5 hp

Termin 7

Specialpedagogik för grundlärare 4-6 (UVK)* 7,5 hp
Bedömning och betygsättning för grundlärare F-3 och 4-6 (UVK)
* 7,5 hp
Matematik IV för Grundlärare 4-6
7,5 hp
Svenska IV för grundlärare 4-6 7,5 hp

Termin 8

Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare 4-6 (UVK)* 15 hp
Examensarbete för grundlärare 4-6
15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), vissa UVK-kurser ges på engelska, education science (ES).

Programbeskrivningen är preliminär. Vissa förändringar kan komma att ske gällande kursernas benämning och ordning

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2016-10-04

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-13
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information