Human Resources, inriktning mot företagsekonomi

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi inriktning Human Resources

Detta program är för dig som främst vill fokusera på personalen som resurs i organisationen ur ett mer övergripande perspektiv. Du får möjligheten att fördjupa dig inom företagsekonomi, samtidigt som du får en bred kompetens inom human resources.

Human Resources (HR) kallas det yrkes- och kunskapsområde som intresserar sig för arbetslivets viktigaste resurs, människan. Oavsett storlek, inriktning eller form är alla organisationer beroende av de människor som arbetar inom dem. Du som läser Human Resources, inriktning mot företagsekonomi kommer få en bred kunskap inom företagsekonomi, som organisation, redovisning, finansiering, marknadsföring och ledarskap. Du får en teoretisk och praktisk kompetens som motsvarar de krav som ställs på dagens och morgondagens HR-personal.

Undervisningen sker både på svenska och engelska av lärare på
Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköping International
Business School, samt gästföreläsare från yrkeslivet.

Välj mellan två inriktningar

HR utgör ett brett yrkes- och kompetensområde, därför får du möjlighet att fördjupa dig inom antingen en psykologisk eller företagsekonomisk inriktning. Båda inriktningarna leder till kvalificerade HR-befattningar men med olika fokus.

Är du intresserad av inriktningen mot psykologi? Läs mer här.

Studenter berättar

Claes Bergenholtz vill bli personalchef och i förlängningen konsult inom ledarskapsutbildning. I filmen nedan berättar han om sina studier och livet som student i Jönköping.

Studera utomlands

Programmet har en internationell profil som gör dig förberedd på att jobba inom såväl nationella som internationella organisationer och företag. Under det sista året har du goda möjligheter till internationellt utbyte genom att förlägga en termin vid något av våra partneruniversitet.

Verksamhetsförlagd utbildning

Redan under utbildningen får du kontakt med ditt kommande yrkesliv genom verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som du kan välja att göra i Sverige eller utomlands.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du kunna arbeta för ett hållbart arbetsliv med strategisk kompetensförsörjning, utveckling av personal och organisation. Tidigare studenter jobbar i både privat och offentlig sektor i olika ledande och/eller stödjande HR-funktioner. De arbetar bland annat som HR-specialister, HR-konsulter, personalutvecklare, enhetschefer samt konsulter i bemannings- och rekryteringsföretag.

Läs merLäs mindre

Obs: till denna utbildning krävs arbetslivserfarenhet

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 30
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-52249
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik B och Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet på lägst 50 % under minst 12 månader och avser arbete i Sverige eller utomlands i anställning eller i eget företag.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi inriktning Human Resources
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

Termin 1                                                     

Introduktion till HR, 3 hp
Organisationen; en introduktion, 4,5 hp
Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp
Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp
Arbetsrätt 1, 7,5 hp

Termin 2                    

Externredovisning, 7,5 hp
Budget och personalekonomi, 7,5 hp
Corporate Finance***, 7,5 hp
Rekrytering och omställning, 7,5 hp

Termin 3               

Vetenskapsteori och metod I***, 7,5 hp
Arbetsrätt 2, 7,5 hp
Leadership in a global context***, 7,5 hp
Tillämpningsarbete***, 7,5 hp

Termin 4        

Strategic HR, 7,5 hp
Organizing and Leading Change, 7,5 hp
VFU***, 7,5 hp
Ledningsgruppens arbete och retorik***, 7,5 hp

Termin 5 (möjlighet till utlandsstudier) 

Internal marketing and communications, 7,5 hp
Work and inter-cultural encounters, 7,5 hp
Competence development in the workplace, 7,5 hp
Conflict management, 7,5 hp

Termin 6     

Vetenskapsteori och metod II***, 7,5 hp
Kandidatuppsats i företagsekonomi***, 15 hp
Genus och andra maktordningar, 7,5 hp

Kursernas placering och namn kan ändras så länge det inte påverkar utbildningens innehåll.
***Inriktningsanpassad kurs

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2017-03-15

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-13
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information