Human Resources, inriktning mot företagsekonomi

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi inriktning Human Resources
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Human Resources (HR) är beteckningen på de mänskliga resurserna i ett företag eller en organisation. Programmet Human Resources är en treårig utbildning med både praktiska och teoretiska inslag som förbereder dig för att leda och utveckla människor i framtidens globala arbetsliv. Utbildningen ges i samverkan med Jönköping International Business School och du har även stora möjligheter till utlandsstudier.

Human Resources (HR) kallas det yrkes- och kunskapsområde som intresserar sig för arbetslivets viktigaste resurs, människan. Oavsett storlek, inriktning eller form är alla organisationer beroende av de människor som arbetar inom dem. HR-personal bidrar med kunskap för att utveckla och strukturera verksamheten på individ- och organisationsnivå utifrån beteendevetenskapliga, ekonomiska, organisatoriska och arbetsrättsliga aspekter. Den som arbetar med HR kan ha många olika arbetsuppgifter, gemensamt är att du arbetar med personal- och organisationsfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv.

Undervisningen sker både på svenska och engelska av lärare på
Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköping International
Business School, samt gästföreläsare från yrkeslivet. 

Utbildningen bedrivs som ett sammanhållet program där samtliga kurser har en tydlig HR-inriktning. Du har stora möjligheter att läsa kurser på några av våra partneruniversitet under en termin. Väljer du att vara kvar på campus läser du kurser tillsammans med inresande internationella studenter. Detta tillsammans med programmets innehåll skapar en bra grund för framtida HR-arbete i globala organisationer.

Välj mellan två inriktningar

HR utgör ett brett yrkes- och kompetensområde, därför får du möjlighet att fördjupa dig inom antingen en psykologisk eller företagsekonomisk inriktning. Båda inriktningarna leder till kvalificerade HR-befattningar men med olika fokus.

Inriktningen mot företagsekonomi väljer du som främst vill fokusera på personalen som resurs i organisationen ur ett mer övergripande perspektiv. Du läser fördjupningskurser inom företagsekonomi relevanta för HR-området.

Är du intresserad av inriktningen mot psykologi? Läs mer här.

Studenter berättar

Claes Bergenholtz vill bli personalchef och i förlängningen konsult inom ledarskapsutbildning. I filmen nedan berättar han om sina studier och livet som student i Jönköping.

Studera utomlands

Programmet har en internationell profil som gör dig förberedd på att jobba inom såväl nationella som internationella organisationer och företag. Under det sista året har du goda möjligheter till internationellt utbyte genom att förlägga en termin vid något av våra partneruniversitet.

Verksamhetsförlagd utbildning

Redan under utbildningen får du kontakt med ditt kommande yrkesliv genom verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som du kan välja att göra i Sverige eller utomlands.

Efter utbildningen

Du får en bred teoretisk och praktisk kompetens som motsvarar de krav som ställs på
dagens och morgondagens HR-personal. Tidigare studenter jobbar i både privat och
offentlig sektor i olika ledande och/eller stödjand HR-funktioner. De arbetar bland annat
som HR-specialister, HR-konsulter, personalutvecklare, enhetschefer samt konsulter i
bemannings- och rekryteringsföretag.

Läs merLäs mindre

Obs: till denna utbildning krävs arbetslivserfarenhet

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 30
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-52249
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet på lägst 50 % under minst 12 månader och avser arbete i Sverige eller utomlands i anställning eller i eget företag.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi inriktning Human Resources
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

Termin 1                                                     

Introduktion till HR, 3 hp
Organisationen; en introduktion, 4,5 hp
Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp
Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp
Arbetsrätt 1, 7,5 hp

Termin 2                    

Externredovisning, 7,5 hp
Budget och personalekonomi, 7,5 hp
Corporate Finance***, 7,5 hp
Rekrytering och omställning, 7,5 hp

Termin 3               

Vetenskapsteori och metod I***, 7,5 hp
Arbetsrätt 2, 7,5 hp
Leadership in a global context***, 7,5 hp
Tillämpningsarbete***, 7,5 hp

Termin 4        

Strategic HR, 7,5 hp
Organizing and Leading Change, 7,5 hp
VFU***, 7,5 hp
Ledningsgruppens arbete och retorik***, 7,5 hp

Termin 5 (möjlighet till utlandsstudier) 

Internal marketing and communications, 7,5 hp
Work and inter-cultural encounters, 7,5 hp
Competence development in the workplace, 7,5 hp
Conflict management, 7,5 hp

Termin 6     

Vetenskapsteori och metod II***, 7,5 hp
Kandidatuppsats i företagsekonomi***, 15 hp
Genus och andra maktordningar, 7,5 hp

Kursernas placering och namn kan ändras så länge det inte påverkar utbildningens innehåll.
***Inriktningsanpassad kurs

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Texten granskad / uppdaterad 2016-09-19

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-13