Distansåtkomst

Det finns olika sätt att komma åt sina JU-filer på distans.

Under hösten 2016 och våren 2017 kommer hemkatalogerna (G:) att flyttas för alla studenter och all personal som en del av den pågående Microsoftmigreringen. 

Uppdatering jan 2017: Avtalet mellan Sveriges akademiska lärosäten och Box gäller till 21 juni 2017. Ny upphandling av motsvarande tjänst pågår. Det är därmed osäkert om Box kommer att finnas kvar fr o m den 22 juni 2017. På JU rekommenderar vi istället andra alternativ för gemensam datalagring, se ”Datalagring vid JU

När hemkatalogen har flyttats är följande tjänster/funktioner inte längre tillgängliga:
- NetStorage (för åtkomst till hemkatalog från privat dator)
- Utdelade rättigheter (om sådana funnits)
- Personlig webbsida på G: (för test av att skapa webbsidor)

Framöver rekommenderas OneDrive för åtkomst till filer från annan dator än JU-dator eller Office 365 Groups för att dela filer. 

Nedan beskrivs de alternativ som för närvarande erbjuds.

Distansåtkomst till hemkatalog från JU-dator (personal)

På PC med senaste programpaketet (2015):

Anvisningar för att ansluta till JU via VPNPDF

På Mac:

  1. Anslut till JU via VPN - anvisningar finns här
  2. Man kommer nu åt sin hemkatalog via SMB istället för AFP. Ny adress är smb://ad.hj.se/Users/servernamn/användarnamn. Om du inte vet servernamn - kontakta IT Helpdesk
  3. Ansluter gör man i Finder-menyn Go och alternativet Connect to Server

OneDrive

OneDrive är en molnbaserad fillagrings- och synkroniseringstjänst som ingår i den Office365-lösning som används av Jönköping University. Mer information finns på våra sidor om OneDrive.

Box (personal)

Box är en extern molnbaserad fillagrings- och synkroniseringstjänst som ger möjlighet till enkelt samarbete kring filer och åtkomst till filerna där man önskar, för såväl interna som externa användare. Filerna är åtkomliga via såväl webbläsare som smarta telefoner, läsplattor och datorer.

Box är inte en ersättare för, eller likvärdigt med, lagring i din hemkatalog i högskolans nätverk. Hemkatalogen på G: ska fortfarande användas för säker datalagring. Handlingar som ska arkiveras (för alltid eller viss tid) ska förvaras enligt gällande arkiveringsregler.

Tjänsten är upphandlad via SUNET (Swedish University Computer Network) och uppfyller högskolans och lagstiftningens krav på säkerhet m.m. Den används på flertalet universitet och högskolor i Sverige. 

 

Sidan uppdaterad 2017-03-08

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information