Programpaket 2015

Studentdatorer och opersonliga föreläsnings-/auladatorer etcetera ominstalleras efter felanmälan. Personaldatorer ominstalleras efter anmälan till IT Helpdesk och i samråd med användaren.

Vid anmälan av problem på en dator med äldre programpaket ominstalleras datorn med senaste programpaketet.

Grundpaket

De största förändringarna mot 2013

 • Inloggning mot ny katalogtjänst. Inloggning sker nu mot Microsofts Active Directory, därefter blir man automatiskt inloggad i Novell. Om man saknar nätverk kan man som tidigare logga in lokalt i datorn, förutsatt att man loggat in en gång med nätverkskabel, uppkopplad till nätverket. (Man ser inte längre något val "Computer Only Logon".)
 • Användare av bärbara JU-datorer med Programpaket 2015 byter lösenord till sitt JU-konto på Självservice användarkonto.
 • Ökad säkerhet. Personal som t.ex. installerar ett program eller gör en konfigurationsändring som berör operativsystemet, kommer att behöva autentisera sig med användarnamn och lösenord. Studenter kan inte installera program eller göra konfigurationsändringar.
 • Standardpaketet har blivit mindre. Följande program finns inte längre kvar i paketet utan finns i stället tillgängliga som nätverksdistribuerade program via Novell ZENworks.
  - Adobe Creative Cloud (Acrobat Pro finns dock i paketet)
  - Microsoft Visual Studio Pro 2013
  - Microsoft SQL Server Management Studio
 • Firefox har ersatts av Chrome. Firefox tillhandahålls via nätverket.
 • Alla övriga program har blivit uppdaterade till senaste version

Tilläggspaket

Tilläggspaket för JTHPDF


Sidan uppdaterad 2016-11-22


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information