Programpaket Win10 (2017)

Programpaket Windows 10 är tillgängligt fr o m 5 juni 2017 och  installeras på samtliga JU-pc senast december 2017.

Studentdatorer och opersonliga föreläsnings-/auladatorer etc. ominstalleras under sommaren 2017. 

Personaldatorer ominstalleras avdelningsvis enligt särskild plan (JTH 5-16 juni, JIBS 4-15 sep, HHJ 18-29 sep, HLK 2-13 okt, HS fr16 okt). Kontakta IT Helpdesk om du önskar installation tidigare.

Kom igång med Windows 10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (e-learning för personal)

I samband med de avdelningsvisa installationerna kommer berörd personal att erbjudas delta i workshops om Windows 10.

Vid anmälan av problem på en dator med äldre programpaket ominstalleras alltid datorn med senaste programpaketet. 

OBS: Vad du bör göra innan och efter ominstallation av din JU-pc

De största förändringarna mot Programpaket 2015:

* Baseras på Windows 10 istället för Windows 7

* "Slimmat" grundpaket. Installera de program du behöver via Software Center  

* Software Center - ny applikationsportal som ersätter ZENworks nätverksapplikationer (tidigare JU-Applications i Startmenyn)

* Google Chrome är standardwebbläsare

* Ny namnstandard på datorer och andra enheter

* Renodlad Microsoft-miljö, ingen ZENworks eller Novell-klient

* Ökad säkerhet genom flera tekniker som skyddar identiteter, information och enheter mot hackning och skadlig programvara


Sidan uppdaterad 2017-05-29

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information