Systemförteckning JU

En förteckning över Jönköping Universitys administrativa system klassificerade som A-, B-, C- eller externa system. I vårt sammanfattande serviceavtal kan du läsa mer om IT-service tjänst ”Drift – system”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Accomodation

Accomodation är Högskolans system för att hantera logi för internationella studenter på Jönköping University.  
Direktlänk till inloggningssida: Application and Accomodation Service
Systemansvarig: Susanna Grahn
Systemägare
: Robert Berglundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Support/felanmälan:
Accoservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Klassifikation: B

Adobe Connect

Adobe Connect är ett verktyg för möten online som kan användas så väl för föreläsningar med många åhörare som för handledning och arbetsmöten.
Mer om Adobe Connect på Jönköping University
Direktlänk till inloggningssida: SWAMID Login
Kontaktperson
: Emelie Aggestig
Support/felanmälan
: IT Helpdesk
Klassifikation: Extern

Agresso

Agresso är Högskolans ekonomi- och personaladministrationssystem.
Systemansvarig: Kristofer Larsson
Systemägare
: Stefan Sandqvist
Support/felanmälan
: Ekonomi
Support/felanmälan:
HR
Klassifikation: A

AldocEdu

Digitalisering av rättade tentamina och digital distribution av dessa till studenter.
Kontaktperson: Camilla Wahlgren
Klassifikation: C

Alma

Alma är bibliotekets administrativa system för bibliotekets tryckta och elektroniska bestånd, låntagardata, lån och reservationer. Alma fungerar också som länkserver för access till det elektroniska beståndet. Från Alma förs bibliografiska data över till discoverysystemet Primo för att bli sökbart.

Ett webbaserat gränssnitt används av bibliotekspersonalen. Access ges genom inloggning via SAML. Sökgränssnitt för användarna ges via Primo.

Systemansvarig: Eva Törnblom
Systemägare: Mattias Lorentzi  
Klassifikation: A

Bibliotekets Proxy

EZproxy används för att autentisera användare och ge dessa åtkomst till bland annat licensdatabaser.
Direktlänk till inloggningssida
: Proxy
Systemansvarig
: Eva Törnblom
Systemägare: Mattias Lorentzi
Klassifikation: B

 

CaneaOne

Ledningsstödssystem
Kontaktperson: Helena Zar Wallinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Ann Olofssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Klassifikation: C

Ciceron (tidigare Diabas)

Ciceron är JU:s system för diarieföring. 
Systemansvarig
: Anna Rask
Systemägare
: Mattias Lorentzi
Klassifikation: B

DEX

Systemet stöder utbildningsadministrationen, arkivet samt lärare på Jönköping University. DEX tar fram ett unikt nummer per examensarbete som sedan används när arbetet ska arkiveras digitalt och för att ha ordning i det digitala arkivet.
Med DEX som komplement kopplas fler sökvägar ihop för att kunna hitta ett specifikt arbete (DEX, DiVA, Ladok, Kursinfo).

Kontaktperson: Johanna Isaksson
Support/felanmälan
: IT Helpdesk
Klassifikation: C

DH Helpdesk

DH Helpdesk är Högskoleservice ärendehanteringssystem. 
Personal kan anmäla ärenden (beställningar, felanmälningar, frågor och förslag) till Högskoleservice via Serviceportalen på intranätet (Stöd och service > Serviceportal). Studenter (och personal) kan anmäla ärenden till vissa avdelningar på HS via högskolans öppna webbsidor, t ex helpdesk.hj.se för ärenden till IT-service.
Inloggning för handläggare i systemet sker via Login på respektive avdelnings sida i Serviceportalen.

Direktlänk för personal: Serviceportal
Direktlänk IT-frågor för student: IT Helpdesk
Systemansvarig
: Ronnie Grahnat
Systemägare
: Stefan Henriksson
Support/felanmälan
: IT Helpdesk webb
Klassifikation: B

Diva

Diva är Högskolans digitala vetenskapliga arkiv och publikationsdatabas.
Mer om
Diva
Kontaktperson
: Stefan Carlstein
Klassifikation: Extern

Diver

Diver är ett beslutsstödsystem som kopplar ihop systemen Ladok, Nya och
Diva. Diver ska underlätta, effektivisera och kvalitetssäkra framtagande
av statistik, som ska redovisas till staten, vara grund för uppföljning
och beslut på Jönköping University.
Systemägare: Gerd Engström
Systemansvarig: Magnus Blom
Klassifikation: B

e-Arkiv

e-Arkiv hanterar idag policys rörande bevarandeplaner för Högskolans system. Kontaktperson: Oskar Westergrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Klassifikation: C

HJ-print

HJ-Print är Högskolans utskrifts-/kopieringssystem för personal och studenter. HJ-print ett samarbete mellan HJ, Ricoh och PayEx.
Mer om
HJ-Print
Kontaktperson
: Anders Ohlin
Support
: IT Helpdesk
Klassifikation: Extern

HJ Valwebb

Systemansvarig: Magnus Blom
Systemägare
: Gerd Engström
Klassifikation: B

HLK:s Beslutsdatabaser

HLK:s beslutsdatabaser används för att skap och lagra VD-, VL-  och UL-beslut.AF-Basen ingår i HLKs beslutsdatabaser och är ett system för resurstilldelning för lärare på Högskolan för Lärande och Kommunikation.
Kontaktperson: Gabriella Pajic
Kontaktperson AF-basen
: Dusan Zelic
Support/felanmälan: IT Helpdesk
Klassifikation: C

HLK:s valwebb

Kontaktperson: Magnus Blom
Klassifikation: C

Intapps

INTAPPS (International Application for Jönköping University) är ett stödsystem för utbytesprogram vid Jönköping University. Systemet används av de internationella samordnarna, ackrediteringsorgan, LADOK-administratörer och studenter.
Direktlänk till inloggningssida:
Intapps
Systemansvarig
: Carina Hedfors
Systemägare: Åsa Eriksson
Klassifikation: B

ISA - International Students Application

Hantera ansökningar till internationella program/kurser från studenter på en lokal nivå.
Systemansvarig: Ann-Christine Bergsten
Systemägare
: Gerd Engström
Klassifikation: B

JU-kortet / Passagedatabas

JU-kortet och passagedatabasen är Högskolans samlingsplats för Jönköping Universitys passerkort och användardatabas för inpasseringssytem till lokaler på Campus.
Mer om JU-Kortet
Systemansvarig
: Peter Salestam
Systemägare: Robert Berglundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Support/felanmälan
: JU-Kortet
Klassifikation: B

JU Mobile

JU Mobile är Jönköping Universitys egenutvecklade mobilapplikation som riktar sig i första hand till studenter på högskolan i Jönköping. Dagligen använder cirka 6000 unika studenter JU Mobile. Appen innehåller bl.a. följande funktioner: Automatiskt schema, grupprumsbokning, studieresultat, tentameninfo, nyheter, notiser och söka personal.

JU Mobile på Appstore
JU Mobile på Google Play
Systemansvarig: Stefan Nylander
Systemägare
: Stefan Henriksson
Support: IT Helpdesk
Klassifikation: B

JU:s officiella webbplatser (SiteVision)

Högskolans officiella webbplats (www.ju.se)
Systemansvarig
: Patrik Sandberg
Systemägare
: Ann-Sofie Lekenstamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Support
: Marknad.hj.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klassifikation: A

JU Play

JU play är högskolans tjänst för strömmande video. All personal har tillgång till sitt eget mediebiblioteket där de kan ladda upp inspelningar och även spela in direkt via JU play. Mer om JU Play
Direktlänk till inloggningssida: SWAMID Login
Systemansvarig
: Emelie Aggestig
Systemägare
: Stefan Henriksson
Support/felanmälan
: IT Helpdesk
Klassifikation: Extern

KAS

KAS är ett egenutvecklat system för att hantera användarkonton och dess livscykel. KAS ligger nära katalogtjänsten eDir och hanterar funktioner som exempelvis självservice och automatiskt skapande och avveckling av studentkonton.
Självservice
: http://hj.se/mittkonto
Skapa besökskonto
: https://kas.hj.se/VisitorAccount/
Systemansvarig
: Joakim Danielsson
Systemägare: Stefan Henriksson
Support/felanmälan: IT Helpdesk
Klassifikation: A

Klara

JU:s arkivförteckningssystem.

Systemansvarig: Oskar Westergren

KronoX

KronoX är JU:s system för lokalbokning och schemaplanering.
Mer om Kronox.
Direktlänk till inloggningssida: KronoXweb
Systemansvarig
: Josef Efraimlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Systemägare
: Åsa Eriksson
Support/Felanmälan
: utb.hj.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Klassifikation: A

Kursinfo

Mer om Kursinfo
Systemansvarig
: Johanna Einarsson
Systemägare
: Gerd Engström

Klassifikation: A

Ladok på webb (LPW)

 -
Systemansvarig
: Magnus Blom
Systemägare
: Gerd Engström
Klassifikation: B

NyA-databasen för HJ

NyA är ett system som används för antagning till högskoleutbildning i Sverige. NyA-databasen utvecklas och förvaltas av UHR (Universitets- och högskolerådet) men har även en lokal systemägare här på HJ.
Mer om NyA
Kontaktperson
: Gerd Engström
Klassifikation: C

OnGuard

OnGuard är Högskolans inbrotts- och passagesystem för lokaler på Campus och driftas av personal på Höfab (Högskolefastigheter i Jönköping AB). 
Systemansvarig
: Claes-Göran Elm
Systemägare: Göran Carlsson
Klassifikation: B

Payman

System för att hantera betalande studenters studieavgifter.
Systemansvarig: Tommy Johansson
Systemägare
: Stefan Sandqvist
Support/felanmälan
: Ekonomi
Klassifikation: B

Personalsök

Sökfunktion av personal på Högskolan. 
Systemansvarig
: Hanna Sandström / Madelene Jansson
Systemägare
: Jenny Lundgren
Support
: adm.hj.se
Klassifikation: B

Pingpong

Pingpong är en webbaserad lärplattform med funktioner för t.ex. information, kommunikation och uppföljning och som används i de allra flesta kurser som ges vid Jönköping University.
Direktlänk till Pingponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mer om Pingpong.
Systemansvarig
: Elisabet Olsson
Systemägare
: Åsa Eriksson
Support
: IT Helpdesk

Klassifikation: A

Repro

Repro är systemet för tryckeri- och vissa utskriftstjänster. Tillhandahålls i samarbete med Arkitektkopia.
Mer om Repro
Kontaktperson: Kjell Rosén
Klassifikation: Extern

STYR

STYR är studie- och karriärsvägledarnas anteckningssystem.
Systemansvarig
: Mona Sörman
Systemägare
: Åsa Eriksson
Klassifikation: B

Tidomat (Flex)

Tidomat är Högskolans system för arbetstidsredovisning för administrativ personal.
Inloggning till Tidomat
Kontaktperson: Hanna Sandström
Support/felanmälan: Adm.hj.se (Serviceportal HR)
Klassifikation: C

Urkund

Urkund är ett webbaserat system för plagiatkontroll, som används för att kontrollera studenters texter mot olika källor.
Mer om Urkund.
Kontaktperson
: Elisabet Olsson
Klassifikation: Extern

Varbi

Stödsystem för rekrytering
Kontaktperson: Jenny Lundgren
Klassifikation: Externt

VFU Parken (HLK)

Verksamhetsförlagd utbildning
Direktlänk till inloggningsida: VFU Parken
Systemansvarig
: Maria Hedström
Systemägare
: Jesper Dahlquist
Klassifikation: B

YourMembership

Samverkan med externa kontakter, alumner och företagskontakter
Kontaktperson: Vaida Staberg
Systemkunnig: Jesper Johnsson
Klassifikation: Extern

Sidan uppdaterad 2017-11-30


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information