Datanätteknik

120 hp | 2 år | Programstart: HT 2016 | Examen: Högskoleexamen med inriktning mot Datanätteknik.
Till ansökan (öppnar 15 mars)

I stort sett all information distribueras idag i nätverk av olika slag. Utbildningen bedrivs i nära samarbete med ledande branschföretag och ger dig avancerade kunskaper i att designa, installera, underhålla och administrera komplexa nätverkslösningar: LAN, WAN, Internet och intranät.

Vid arbete med stora och komplexa nätverk är det nödvändigt att ha en helhetssyn, både på tekniken och på de system och tillämpningar som används. Därför kommer du att lära dig planera, driftsätta, underhålla och felsöka typiska tjänster som används i nätverkssammanhang. Du kommer laborera mycket under din studietid och lära dig om administration av moderna nätverksoperativsystem, nätverkstjänster och säkerhet.

Eftersom moderna företag är beroende av att IT-systemen och nätverket fungerar, ställs också höga krav på att systemen är säkra, stabila och tillgängliga. Behovet av tekniker specialiserade på nätverksteknik och säkerhet har därför ökat kraftigt under det senaste decenniet. Utbildningen genomsyras av samtliga aspekter av säkerhet och kurser med särskilt fokus på just säkerhet ingår under studietiden.

Utbildningen bedrivs i moderna miljöer med god tillgång till utrustning. Som student erbjuds du dygnet-runt-öppna datorsalar och fullt utrustade nätverkslaboratorier. Nätverket är specialbyggt för utbildningen och ger studenterna helt fria händer för laborationer och att testa egna lösningar. Inspirerande lärare gör allt för att du skall bli en professionell tekniker med mycket god förståelse för hur nätverk och Internet fungerar i teori och praktik. Gästföreläsare från ledande branschföretag besöker oss och berättar om de senaste trenderna kring säkerhet, utveckling och de behov som finns i näringslivet.

Studera utomlands

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Praktik genom Näringslivsförlagd kurs

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du tio veckors praktik ute på företaget. Yrkesverksamma medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Tekniska Högskolan är en så kallad Cisco Academy, vilket ger oss rätten att utbilda och certifiera tekniker inom CCNA. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta med stora nätverkslösningar. Efter utbildningen kan du arbeta på konsultföretag, som nätoperatörer eller på företag med egna IT-avdelningar som t ex driftstekniker.

Läs merLäs mindre

Ett tydligt fokus på datanätteknik

– Det är en speciell kultur runt IT. Man måste ofta förklara för folk vad man gör och man blir ibland lite nördförklarad, säger Anders och skrattar. Det är väldigt trevlig stämning här på programmet och Jönköping University är en bra högskola med koll på vad de gör. Det känns seriöst, säger han.  Anders ...
Läs hela intervjun

Fakta

Programmet ges vid Tekniska högskolan

Omfattning: 120 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 50
Programstart: HT 2016
Sista anmälan: 2016-04-15
Anmälningskod: HJ-52178
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Fysik 1b1 eller 1a, Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Fysik A, Matematik B, Engelska A. Dispens medges från kravet i Fysik 1b1 eller 1a, Fysik A.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Högskoleexamen med inriktning mot Datanätteknik.

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

År 1

Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring 6 hp
Grundläggande nätverksteknik
6 hp
Matematiska verktyg 6 hp
Nätverkstjänster 9 hp
Operativsystem och tjänster 1 9 hp
Operativsystem och tjänster 2 9 hp
Routing och switchteknik 9 hp
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 hp

År 2

Examensarbete 9 hp
Näringslivsförlagd kurs 15 hp
Service Level Management
6 hp
Trådlösa nätverk 9 hp
Virtualisering 9 hp 
Nätverkssäkerhet 6 hp
Databasadministration 6 hp


Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Programansvarig:

  • Universitetsadjunkt, Programansvarig, datanätteknik
  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
  • +46 36-10 1576

Texten granskad / uppdaterad 2016-08-19

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-14