IT-infrastruktur och nätverksdesign

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Kandidatexamen med huvudområdet informatik, inriktning IT-infrastruktur och nätverksdesign

I stort sett all information hanteras idag i informationssystem av olika slag. Detta gör att det ställs höga krav på den tekniska infrastrukturen som stödjer dessa system. Utbildningen ger dig ett helhetsperspektiv och kompetenser för att kunna arbeta med infrastruktur och nätverksdesign i IT-branschen.

Människor använder dagligen informationsteknik (IT), både som fritidssysselsättning och arbetsverktyg. Både användare och företag blir alltmer beroende av en fungerande IT-infrastruktur för sitt dagliga arbete. Eftersom användarna och delsystemen ofta är beroende av att infrastrukturen fungerar på ett tillfredsställande sätt ställs höga krav på att systemen är säkra, stabila och tillgängliga. Utbildningen ger dig kunskap om hur man utvecklar, implementerar och administrerar infrastruktur för att tillgodose användarnas och verksamhetens behov. Du kommer få kunskaper inom tjänsterna som används i moderna nätverk och servermiljöer, samt lära dig driftsätta och underhålla en IT-infrastruktur.

Utbildningen bedrivs i moderna miljöer med god tillgång till utrustning. Som student erbjuds du dygnet-runt-öppna datorsalar och fullt utrustade nätverkslaboratorier. Inspirerande lärare gör allt för att du skall bli en professionell tekniker med mycket god förståelse för hur IT-infrastruktur och nätverksdesign fungerar i teori och praktik. Gästföreläsare från ledande branschföretag besöker oss och berättar om de senaste trenderna kring säkerhet, utveckling och de behov som finns i näringslivet.

Programmet IT-infrastruktur och nätverksdesign bygger på, och ersätter det tvååriga högskoleprogrammet Datanätteknik som tidigare gavs vid Tekniska Högskolan.

Studera utomlands

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Praktik genom Näringslivsförlagd kurs

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du tio veckors praktik ute på företaget. Yrkesverksamma medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta med IT-infrastruktur hos såväl konsultföretag och nätoperatörer som i företag med egna IT-avdelningar. Tekniska Högskolan är en så kallad Cisco Academy, vilket ger oss rätten att utbilda och certifiera nätverkstekniker inom CCNA.

Master

Efter kandidatexamen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Läs merLäs mindre

Ett tydligt fokus på datanätteknik

– Det är en speciell kultur runt IT. Man måste ofta förklara för folk vad man gör och man blir ibland lite nördförklarad, säger Anders och skrattar. Det är väldigt trevlig stämning här på programmet och Jönköping University är en bra högskola med koll på vad de gör. Det känns seriöst, säger han.  Anders ...


Läs hela intervjun

Studenttiden överträffade förväntningarna

– Det vi sysslar med här är sådant vi alla använder oss av, och till och med är beroende av i vårt vardagliga liv. Jag ville helt enkelt kunna mer om ämnet. – Vi har gjort mycket spännande under det första året. Hela vårterminen hade vi till exempel projektkurser som sträckte sig över en längre period. ...


Läs hela intervjun

Fakta

Programmet ges vid Tekniska högskolan

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 30
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-52207
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Kandidatexamen med huvudområdet informatik, inriktning IT-infrastruktur och nätverksdesign

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

År 1

Grundläggande nätverksdesign 7,5 hp
Fördjupad nätverksdesign 7,5 hp
User Research 7,5 hp
Introduction to Script Programming 7,5 hp
Nätverksdesign för operatörer 7,5 hp
Business and Entrepreneurship 7,5 hp
Operativsystem för infrastruktur 12 hp
Vetenskaplig informationssökning 3 hp

År 2

Virtualisering och molntjänster 7,5 hp
Project Management and Methods 7,5 hp
Intern IT-infrastruktur 7,5 hp
Nätverkssäkerhet 7,5 hp
Publik IT-infrastruktur 7,5 hp
Research Methods in Computer Science and Informatics 7,5 hp
Näringslivsförlagd kurs 15 hp

År 3

IT Service Management 7,5 hp
Wireless Networks 7,5 hp
Informationssäkerhet 7,5 hp
IT-arkitektur 7,5 hp
Databasadministration 7,5 hp
Webbarkitektur 7,5 hp
Examensarbete 15 hp

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Programansvarig:

  • Universitetsadjunkt
  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
  • +46 36-10 1576
Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2017-03-07

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-14
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information