Produktutveckling med möbeldesign

120 hp | 2 år | Programstart: HT 2016 | Examen: Högskoleexamen med inriktning mot Produktutveckling med möbeldesign.

Vill du jobba med produktutveckling, formgivning och design inom t ex möbel- och inredningsbranschen? Denna utbildning betonar samspelet mellan design, marknad, tillverkning, miljö och kvalitet.

Efter två år på Produktutveckling med möbeldesign blir du en designmedveten produktutvecklare med hög kompetens inom möbel- och inredningsbranschen. Utbild­ningen ger dig de verktyg och kunskaper du behöver för att kunna formge, konstruera och marknadsföra möbler. Du får en bred bas med en helhetssyn på designprocessen och djupare kunskap inom möbelkonstruktion, 3D-modellering och hållbar design.

Du kommer få arbeta med samtliga steg i designprocessen, bl.a kreativitet, skisser, CAD-modeller och prototyptillverkning. Du lär dig även visualisera och formge marknads­föringsmaterial.

En viktig del av utbildningen är hur möbler kan utformas med hänsyn till en ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling. Med den insikten kan du medverka till att framtidens möbler blir ännu bättre.

Utbildningsort

Utbildningen bedrivs av Nässjöakademin på Träcentrum. För att du ska få med dig aktuella kunskaper har utbildningen nära samverkan med bran­schen. Företagsrepresentanter har majoritet i programmets ledningsgrupp, och utbild­ningens sista nio veckor är näringslivsförlagda, där du arbetar praktiskt i din kommande yrkesroll. Du kan vara på företag både natio­nellt och internationellt.

Praktik genom Näringslivsförlagd kurs

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom
Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Efter avklarad utbildning kan du arbeta som produktutvecklare med designfokus och projektledare inom produktframtagning, men även inom områden som inköp, tillverkning och försäljning. Du kan även arbeta som konstruktör, formgivare, 3D-modellerare, beredare eller projektledare. Den allsidiga erfarenheten av olika CAD- och visualise­ringsprogram gör dig lämpad för roller inom konstruktions-, inrednings-och mässföretag.

Läs merLäs mindre

Inreder digitala rum

– Det är grymt att jag fick lära mig både Solidworks och 3ds Max när jag pluggade, det har varit nyckeln till IKEA. Med 3ds Max kan jag till exempel göra snygga 3D-miljöer till katalogen. Att det blev programmet Produktveckling med möbeldesign Anton valde var inte konstigt. Tidigare har han arbetat ...
Läs hela intervjun

En mycket relevant utbildning

– Jag jobbar som konstruktör på Lammhults. Vi utvecklar och marknadsför möbler med internationell formgivning. Kunderna är framförallt företag med höga krav på kvalitet och design, därför samarbetar vi med några av de främsta samtida möbelformgivarna, säger Niklas. – På Tekniska högskolan gick jag utbildningen ...
Läs hela intervjun

Fakta

Programmet ges vid Tekniska högskolan

Omfattning: 120 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Nässjö
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Antal platser: 25
Programstart: HT 2016
Sista anmälan: 2016-04-15
Anmälningskod: HJ-52182
Behörighet:
Grundläggande behörighet
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Högskoleexamen med inriktning mot Produktutveckling med möbeldesign.

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

År 1

CAD 1 med ritteknik 9 hp
CAD 2 med rapid prototyping 6 hp
Designmetodik med projektarbete 9 hp
Materialteknik och möbelkonstruktion 6 hp
Mekanik och hållfasthetslära 9 hp
Möbeldesign 1 9 hp
Prototyptillverkning 6 hp
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 hp

År 2

Affärsplanering med kalkylering och tillverkning 9 hp
Examensarbete 9 hp
Marknadsföring och försäljning 6 hp
Möbeldesign 2 12 hp
Näringslivsförlagd kurs (NFK) 15 hp
Visualisering med inredningsarkitektur 9 hp

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Kontaktperson:
Victor Strandgren, Programansvarig
0380-51 72 54
victor.strandgren@nassjo.se

Texten granskad / uppdaterad 2016-05-19

Studera på JU