Byggnadsutformning med arkitektur

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Byggnadsutformning med arkitektur
Till ansökan (öppnar 15 mars)

På programmet Byggnadsutformning med arkitektur får du lära dig att hantera vår befintliga byggda miljö och att utveckla vårt samhälle med ny teknik och god arkitektur.

Byggbranschen är en bransch med många inriktningar. I dag ser vi många exempel på spännande projekt med ny och utmanande gestaltning som förenar form och teknik, och bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle. Där spelar byggbranschens aktörer en nyckelroll. I utbildningen lär du dig allt ifrån planering och utformning till projektering, produktion och förvaltning. Du blir ingenjör med kunskaper i både utformning och teknik. En spännande möjlighet för dig som är intresserad av att delta i den konkreta utformningen av vår framtida livsmiljö.

Under utbildningen får du breda kunskaper i byggnadsteknik, utformning och gestaltning, planering och produktion. Arkitektur handlar om att gestalta vår byggda miljö med hänsyn till brukarens behov. Som ingenjör med inriktning mot byggnadsutformning är du en viktig del i den processen.

Studera utomlands

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Praktik genom Näringslivsförlagd kurs

 Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Yrkesverksamma medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Efterfrågan på byggnadsingenjörer är stor, både hos entreprenad- och konsultföretag och i byggherre- och förvaltarled. Du kan arbeta på arkitekt- eller projekteringskontor och tillsammans med arkitekter delta i utformningsprocessen. Du kan också arbeta som bygglovsingenjör, planingenjör, fastighetsingenjör, byggförvaltare, samt med utformningsfrågor i själva byggandet. Försäljare och marknadsförare inom småhusindustrin eller bygg- och materialföretag är en annan möjlighet.

Master

Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Tekniska högskolan

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 70
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-52210
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Har du inte ordinarie behörighet kan du komplettera fysik, kemi och matematik genom bastermin eller basår. För dig med Grundläggande behörighet samt Ma 3b finns Teknisk bastermin med start på våren. Efter avklarad bastermin har du platsgaranti till ingenjörsprogrammets ordinarie start till hösten. För dig med Grundläggande behörighet samt Ma 1a/1b/1c finns Tekniskt basår med start på hösten. Efter avklarat basår har du platsgaranti till ett av ingenjörsprogrammen med start nästkommande höst.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Byggnadsutformning med arkitektur

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

År 1

Arkitekturhistoria 3 hp
Building Information Modelling, projekt 1:
Modellering och presentation
6 hp
Byggmaterial och byggteknik 1
7,5 hp
Byggnadsmekanik 7,5hp
Envariabelanalys 9 hp
Geografiska informationssystem (GIS) 6 hp
Linjär algebra 6 hp
Matematisk statistik 6hp
Samhällsbyggnad 9 hp

År 2

Bostadsplanering 6 hp
Building Information Modelling, projekt 2: Analys och simulering-utformning 6 hp
Byggmaterial och byggteknik 2 6 hp
Konstruktionsteknik 1 6 hp
Ledarskap och projektledning 6 hp
Näringslivsförlagd kurs 12 hp
Ombyggnad 6 hp
Samhällsplanering: Det offentliga rummet (Urban Space) 6 hp
Vetenskapligt arbetsätt och kommunikation 6 hp

År 3

Arkitektur och teknik 6 hp
Building Information Modelling, projekt 3: Krav och verifiering - Utformning
3 hp
Building Information Modelling, projekt 4: Projektering och detaljering-utformning 9 hp
Byggherre och förvaltning 6 hp
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring 6 hp
Energi och installationsteknik 6 hp
Exjobb 15 hp
Konstruktionsteknik 2 6 hp
Utredningsmetodik 3 hp

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

  • Universitetslektor, Programledare
  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
  • +46 36-10 1569
Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2017-09-06

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-13
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information