Byggnadsutformning med arkitektur

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2016 | Examen: Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik inriktning Byggnadsutformning med arkitektur. Teknologie kandidatexamen med huvudområdet Byggnadsteknik inriktning Byggnadsutformning med arkitektur.
Till ansökan (öppnar 15 mars)

På programmet Byggnadsutformning med arkitektur får du lära dig att hantera vår befintliga byggda miljö och att utveckla vårt samhälle med ny teknik och god arkitektur.

Byggbranschen är en bransch med många inriktningar. I dag ser vi många exempel på spännande projekt med ny och utmanande gestaltning som förenar form och teknik, och bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle. Där spelar byggbranschens aktörer en nyckelroll. I utbildningen lär du dig allt ifrån planering och utformning till projektering, produktion och förvaltning. Du blir ingenjör med kunskaper i både utformning och teknik. En spännande möjlighet för dig som är intresserad av att delta i den konkreta utformningen av vår framtida livsmiljö.

Under utbildningen får du breda kunskaper i byggnadsteknik, utformning och gestaltning, planering och produktion. Arkitektur handlar om att gestalta vår byggda miljö med hänsyn till brukarens behov. Som ingenjör med inriktning mot byggnadsutformning är du en viktig del i den processen.

Studera utomlands

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Praktik genom Näringslivsförlagd kurs

 Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Yrkesverksamma medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Efterfrågan på byggnadsingenjörer är stor, både hos entreprenad- och konsultföretag och i byggherre- och förvaltarled. Du kan arbeta på arkitekt- eller projekteringskontor och tillsammans med arkitekter delta i utformningsprocessen. Du kan också arbeta som bygglovsingenjör, planingenjör, fastighetsingenjör, byggförvaltare, samt med utformningsfrågor i själva byggandet. Försäljare och marknadsförare inom småhusindustrin eller bygg- och materialföretag är en annan möjlighet.

Master

Efter högskoleingenjörs-/teknologie kandidatexamen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

En ny masterutbildning för byggnadsingenjörer inom området byggnadsinformationsmodellering är under utveckling och förväntas starta ht 2017.

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Tekniska högskolan

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 70
Programstart: HT 2016
Sista anmälan: 2016-04-15
Anmälningskod: HJ-52170
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Dispens medges från kravet i Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Samhällskunskap A, Engelska B.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik inriktning Byggnadsutformning med arkitektur. Teknologie kandidatexamen med huvudområdet Byggnadsteknik inriktning Byggnadsutformning med arkitektur.

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

År 1

Building Infomation Modelling, projekt 1:
Modellering och presentation - utformning
6 hp
Byggmaterial och byggteknik 1
 6 hp
Geografiska informationssystem (GIS) 6 hp
Grundläggande fysik 1* 9 hp
Grundläggande fysik 2* 6 hp
Grundläggande matematik och kemi 6 hp
Samhällsbyggnad 15 hp
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 hp

År 2

Building Information Modelling, projekt 2:
Analys och simulering - utformning
12 hp
Bostadsplanering och utformning
9 hp
Byggmaterial och byggteknik 2
6 hp
Byggnadsmekanik 6 hp
Envariabelanalys 6 hp
Linjär algebra och funktionslära 9 hp
Näringslivsförlagd kurs (NFK) 12 hp

År 3

Arkitektur och teknik 6 hp
Building Information Modelling, projekt 3:
Projektering och produktion - utformning
15 hp
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring
6 hp
Energi och installationsteknik 6 hp
Examensarbete 15 hp
Konstruktionsteknik 1 6 hp
Ledarskap och projektledning 6 hp

Även följande kurser ingår i examen:

Byggherre, ombyggnad och förvaltning 9 hp

Valbart block 1:

Samhällsplanering: det offentliga rummet 6 hp
Visualisering, animering och presentationsteknik 6 hp

Valbart block 2:

Konstruktionsteknik 2 6 hp
Produktionsstyrning 6 hp

*Du som läst Fy B, Ke A, Ma D eller Fy 2, Ke 1, Ma 3c kan ersätta grundläggande matematik, fysik och kemi 21 hp med obligatoriska programkurser 21 hp för att slutföra utbildningen på tre år.

Du som läst Ma C eller Ma 3b/3c läser grundläggande matematik, fysik och kemi 21 hp utöver de 180 hp som krävs för att erhålla examen. Obligatoriska kurser 21 hp läses därför efter år 3, som en deltermin 7. Läser du in kurser med förhöjd studietakt alternativt sommarkurser, kan du reducera antalet resterande poäng under deltermin 7 i motsvarande mån. 

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

  • Universitetslektor, Programledare
  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
  • +46 36-10 1569

Texten granskad / uppdaterad 2016-03-29

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-13