Husbyggnadsteknik / Väg- och vattenbyggnadsteknik

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Husbyggnadsteknik alt. Väg- och vattenbyggnadsteknik

Så länge vi människor behöver hus, vägar, broar och andra anläggningar behöver vi också ingenjörer som kan bygga och ta hand om dem. Som byggnadsingenjör kan du arbeta inom byggprocessens olika skeden från planering och projektering till produktion och förvaltning.

Programmet ger bred kunskap om hela byggprocessen. Du läser ämnen inom samhällsplanering, byggteknik, konstruktion, produktion och förvaltning. Detta kompletteras med byggnadsinformationsmodellering (BIM) där all information samlas i en digital modell som i sin tur används för analyser, simuleringar och presentationer Du studerar även projektledning ekonomi och entreprenörskap. Delar av undervisningen är utformade som projekt för att du ska få träning i att hitta kreativa lösningar och tillämpa teorier.

Efter två års studier väljer du mellan inriktningarna Husbyggnadsteknik eller Väg- och vattenbyggnadsteknik.

Husbyggnadsteknik

Du lär dig alla led i en byggnads tillkomst och användning - från utformning och planlösning, konstruktion och produktion till förvaltning. I alla delar är kretsloppstänkande en viktig förutsättning.

Väg- och vattenbyggnadsteknik

Du lär dig utforma, projektera, bygga och förvalta inom denna sektor. Det kan handla om vägar, broar, vattenförsörjnings- och miljöanläggningar, vattenbyggnader och andra anläggningsbyggnader.

Studera utomlands

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Praktik genom Näringslivsförlagd kurs

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som byggnadsingenjör – ett yrke med stor efterfrågan. Du kan arbeta med projektering inom arkitekt- eller konstruktionsledet, i produktionen på ett entreprenadföretag eller inom förvaltningssektorn samt som konsult.

Kristin, före detta student, berättar mer om programmet

Master

Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Tekniska högskolan

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 65
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-52211
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Har du inte ordinarie behörighet kan du komplettera fysik, kemi och matematik genom bastermin eller basår. För dig med Grundläggande behörighet samt Ma 3b finns Teknisk bastermin med start på våren. Efter avklarad bastermin har du platsgaranti till ingenjörsprogrammets ordinarie start till hösten. För dig med Grundläggande behörighet samt Ma 1a/1b/1c finns Tekniskt basår med start på hösten. Efter avklarat basår har du platsgaranti till ett av ingenjörsprogrammen med start nästkommande höst.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Husbyggnadsteknik alt. Väg- och vattenbyggnadsteknik

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

År 1

Building Information Modelling, projekt 1:
Modellering och presentation
6 hp
Byggmaterial och byggteknik 1 7,5 hp
Byggnadsmekanik 7,5 hp
Envariabelanalys 9 hp
Linjär algebra 6 hp
Matematisk statistik 6 hp
Mätteknik och GIS 9 hp
Samhällsbyggnad 9 hp

År 2

Building Information Modelling, projekt 2:
Analys och simulering – Bygg
6 hp
Byggmaterial och byggteknik 2 6 hp
Geoteknik 6 hp
Hydraulik och markteknik 6 hp
Konstruktionsteknik 1 6 hp
Ledarskap och projektledning 6 hp
Näringslivsförlagd kurs (NFK) 12 hp
Produktionsstyrning 6 hp
Vetenskapligt arbetsätt och kommunikation 6 hp

År 3

Byggherre och förvaltning 6 hp
Ekonomi och marknadsföring 6 hp
Examensarbete 15 hp
Utredningsmetodik 3 hp

Valbar inriktning: Husbyggnadsteknik
Bostadsplanering 6 hp
Building Information Modelling, projekt 3:
Analys och verifiering – Hus
3 hp
Building Information Modelling, projekt 4:
Projektering och produktion – Hus
9 hp
Energi och installationsteknik 6 hp
Konstruktionsteknik 2 6 hp

Valbar inriktning: Väg- och vattenbyggnadsteknik

Building Information Modelling, projekt 3:
Krav och verifiering – Väg och vatten
3 hp
Building Information Modelling, projekt 4: Projektering och produktion – Väg och vatten
9 hp
Geokonstruktion och förorenad mark
6 hp
Vattenförsörjning- spill och dagvattensystem 6 hp
Väg och trafikteknik 6 hp

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Programansvarig:

  • Tekniklektor, Programledare
  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
  • +46 36-10 1564
Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2017-03-10

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-13
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information