Husbyggnadsteknik / Väg- och vattenbyggnadsteknik

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2016 | Examen: Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik inriktning Husbyggnadsteknik alt. Väg- och vattenbyggnadsteknik. Teknologie kandidatexamen med huvudområdet Byggnadsteknik inriktning Husbyggnadsteknik alt. Väg- och vattenbyggnadsteknik.
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Så länge vi människor behöver hus, vägar, broar och andra anläggningar behöver vi också ingenjörer som kan bygga och ta hand om dem. Som byggnadsingenjör kan du arbeta inom byggprocessens olika skeden från planering och projektering till produktion och förvaltning.

Programmet ger bred kunskap om hela byggprocessen. Du läser ämnen inom samhällsplanering, byggteknik, konstruktion, produktion och förvaltning. Detta kompletteras med byggnadsinformationsmodellering (BIM) där all information samlas i en digital modell som i sin tur används för analyser, simuleringar och presentationer Du studerar även projektledning ekonomi och entreprenörskap. Delar av undervisningen är utformade som projekt för att du ska få träning i att hitta kreativa lösningar och tillämpa teorier.

Efter två års studier väljer du mellan inriktningarna Husbyggnadsteknik eller Väg- och vattenbyggnadsteknik.

Husbyggnadsteknik

Du lär dig alla led i en byggnads tillkomst och användning - från utformning och planlösning, konstruktion och produktion till förvaltning. I alla delar är kretsloppstänkande en viktig förutsättning.

Väg- och vattenbyggnadsteknik

Du lär dig utforma, projektera, bygga och förvalta inom denna sektor. Det kan handla om vägar, broar, vattenförsörjnings- och miljöanläggningar, vattenbyggnader och andra anläggningsbyggnader.

Studera utomlands

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Praktik genom Näringslivsförlagd kurs

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som byggnadsingenjör – ett yrke med stor efterfrågan. Du kan arbeta med projektering inom arkitekt- eller konstruktionsledet, i produktionen på ett entreprenadföretag eller inom förvaltningssektorn samt som konsult.

Kristin, före detta student, berättar mer om programmet

Master

Efter högskoleingenjörs-/teknologie kandidatexamen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

En ny masterutbildning för byggnadsingenjörer inom byggnadsinformationsmodellering är under utveckling och förväntas starta ht 2017.

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Tekniska högskolan

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 65
Programstart: HT 2016
Sista anmälan: 2016-04-15
Anmälningskod: HJ-52171
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik inriktning Husbyggnadsteknik alt. Väg- och vattenbyggnadsteknik. Teknologie kandidatexamen med huvudområdet Byggnadsteknik inriktning Husbyggnadsteknik alt. Väg- och vattenbyggnadsteknik.

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

År 1

Building Information Modelling, projekt 1:
Modellering och presentation - bygg
6 hp
Byggnadsmekanik 6 hp
Byggmaterial och byggteknik 1 6 hp
Envariabelanalys 6 hp
Ledarskap och projektledning 6 hp
Linjär algebra och funktionslära samhällsbyggnad 9 hp 
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 hp

 

År 2

Building Information Modelling, projekt 2:
Analys och simulering - bygg
12 hp
Byggherre och förvaltning 6 hp
Byggmaterial och byggteknik 2 6 hp
Geoteknik 6 hp
Hydraulik och markteknik 6 hp
Konstruktionsteknik 1 6 hp
Mätteknik och GIS 6 hp
Näringslivsförlagd kurs (NFK) 12 hp

 

År 3

Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring 6 hp 
Examensarbete
15 hp
Produktionsstyrning 6 hp

Valbar inriktning: Husbyggnadsteknik

Building Information Modelling, projekt 3:
Projektering och produktion - hus
15 hp
Bostadsplanering 6 hp
Energi och installationsteknik 6 hp
Konstruktionsteknik 2 6 hp

Valbar inriktning: Väg- och vattenbyggnadsteknik
Building Information Modelling, projekt 3:
Projektering och produktion - väg och vatten
15 hp
Geokonstruktion och förorenad mark 6 hp
Vatten-, spill- och dagvattensystem 6 hp
Väg- och trafikteknik 6 hp

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Programansvarig:

  • Tekniklektor, Programledare
  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
  • +46 36-10 1564

Texten granskad / uppdaterad 2016-08-19

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-13