Mjukvaruutveckling och mobila plattformar

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2016 | Examen: Högskoleingenjörsexamen i Datateknik, inriktning Mjukvaruutveckling och mobila plattformar. Teknologie kandidatexamen med huvudområdet Datateknik inriktning Mjukvaruutveckling och mobila plattformar.

Det här är programmet för dig som vill designa framtidens informationssystem. Smartphones och surfplattor ger tillgång till helt nya sätt att använda och söka information. Den nya tekniken innebär spännande utmaningar för ingenjörer som utvecklar mjukvaror för mobila plattformar.

Den mobila trenden har ännu bara börjat och det finns enorma framtidsmöjligheter för dig som vill arbeta inom området. Smartphones och surfplattor används allt oftare som klienter för Internetbaserade tjänster, antingen genom specialutvecklade appar eller genom mobilanpassade hemsidor. Funktioner som finns i dessa produkter, till exempel GPS och kameror, används tillsammans med data och tjänster på nätet vilket möjliggör nya sätt att använda, skapa och dela information varhelst det finns mobiltelefontäckning. Programmet lär dig utveckla mjukvaror och tjänster för dessa framtidens mobila plattformar.

För att kunna utveckla mjukvara och informationssystem krävs det kunskaper i programmering, hur datorer fungerar och hur datornätverk är uppbyggda. Programmets tidiga kurser ger dig sådana generella baskunskaper inom datateknik. Utöver dessa baskunskaper ger vi sedan tillämpade kurser inom utveckling för mobila enheter och webben.

Utbildningen bygger till stor del på projekt och övningar som ger praktiska erfarenheter av de tekniker som lärs ut. Projekt kan löpa över flera kurser, så att du till exempel bygger ett användargränssnitt till en mobilapp i en kurs, för att därefter konstruera dess datalagring i nästa kurs och nätverksfunktionaliteten i en tredje kurs. Detta ger en helhetssyn och en förståelse för hela utvecklingskedjan.

Studera utomlands

 Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Praktik genom Näringslivsförlagd kurs

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Efter utbildningen

Som dataingenjör kan du arbeta som till exempel IT-konsult och programmerare inom många olika områden. Programmet ger dig en bred datateknisk kompetens som ger dig möjlighet att jobba med såväl utveckling av mobil- och webbappar som mer generell mjukvaruutveckling och applikationsdesign.

Master

Efter högskoleingenjörs-/teknologie kandidatexamen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Läs merLäs mindre

Lättnavigerat mellan plugg och företagande

- Under tiden jag jobbade så läste jag även en del kurser på bland annat Chalmers, vilket bidrog till ett ökat intresse för mjukvara och programmering. När jag sedan beslutade mig för att studera på heltid upptäckte jag att Tekniska Högskolan i Jönköping hade en utbildning just inom detta område som ...
Läs hela intervjun

"Vi studerar ofta tillsammans för att lösa problem och se möjligheter"

JTH:s utbildning ligger i framkant inom området och ger Simon en möjlighet att sikta mot sitt framtida drömjobb inom branschen. – Jämfört med gymnasiet är det en stor skillnad att studera på högskola. Det är mycket mer eget ansvar, samtidigt som man också är mer beroende av sina klasskompisar – inte ...
Läs hela intervjun

Fakta

Programmet ges vid Tekniska högskolan

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Antal platser: 65
Programstart: HT 2016
Sista anmälan: 2016-04-15
Anmälningskod: HJ-52172
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Dispens medges från kravet i Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2, eller Engelska B, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Högskoleingenjörsexamen i Datateknik, inriktning Mjukvaruutveckling och mobila plattformar. Teknologie kandidatexamen med huvudområdet Datateknik inriktning Mjukvaruutveckling och mobila plattformar.

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

År 1

Datateknisk introduktionskurs 6 hp
Grundläggande fysik 1* 9 hp
Grundläggande matematik och kemi* 6 hp
Introduktion till programmering 9 hp
Objektorienterad mjukvaruutveckling 12 hp
Relationsdatabaser 6 hp
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 hp Webbutveckling med javascript och DOM 6 hp

År 2

Datastrukturer och algoritmer 9 hp
Diskret matematik 6 hp
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring 6 hp
GUI-programmering 6 hp
Linjär algebra och funktionslära 6 hp
Matematisk statistik 6 hp
Näringslivsförlagd kurs (NFK) 12 hp
Nätverksprogrammering 6 hp

År 3

Agilt projekt 9 hp
Android-utveckling 9 hp
Datatekniska forskningsmetoder 6 hp
Grundläggande fysik 2* 6 hp
iOS-utveckling 9 hp
Ledarskap och projektledning 6 hp
Operativsystemsteori 6 hp
Programmering för webben 9 hp

Även följande kurser ingår i examen:
Examensarbete 15 hp
Internet och molntjänster 6 hp

*Du som läst Fy B, Ke A, Ma D eller Fy 2, Ke 1, Ma 3c kan ersätta grundläggande matematik, fysik och kemi 21 hp med obligatoriska programkurser 21 hp för att slutföra utbildningen på tre år.

Du som läst Ma C eller Ma 3b/3c läser grundläggande matematik, fysik och kemi 21 hp utöver de 180 hp som krävs för att erhålla examen. Obligatoriska kurser 21 hp läses därför efter år 3, som en deltermin 7. Läser du in kurser med förhöjd studietakt alternativt sommarkurser, kan du reducera antalet resterande poäng under deltermin 7 i motsvarande mån.

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

  • Universitetsadjunkt, Programansvarig, mjukvaruutveckling
  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
  • +46 36-10 1611

Texten granskad / uppdaterad 2016-03-24

Studera på JU