Kalendarium

Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Maj

PrevJU

26 maj

11:00 - 14:30

HJ-aulan, Högskolan för lärande och kommunikation

<p>V&auml;nder sig till dig&nbsp;som har s&ouml;kt en utbildning vid J&ouml;nk&ouml;ping University i f&ouml;rsta, andra eller tredje hand.&nbsp;</p><p>Ta chansen att se campusomr&aring;det och J&ouml;nk&ouml;ping, f&aring; information om vad som h&auml;nder vid terminstart, tr&auml;ffa studenter och dina blivande studiekamrater!&nbsp;</p><p><a href="http://ju.se/prevju">L&auml;s mer och anm&auml;l dig&nbsp;och ditt s&auml;llskap h&auml;r</a>.</p><p>V&auml;lkommen!</p>
26 maj
11:00 - 14:30

Plats

HJ-aulan, Högskolan för lärande och kommunikation


Direktlänk

PrevJU

Vänder sig till dig som har sökt en utbildning vid Jönköping University i första, andra eller tredje hand. 

Ta chansen att se campusområdet och Jönköping, få information om vad som händer vid terminstart, träffa studenter och dina blivande studiekamrater! 

Läs mer och anmäl dig och ditt sällskap här.

Välkommen!


Arrangör: Jönköping University

Isabelle Mari - Nailing in Business Administration

28 maj

11:30

By the Nailing board on 2:e floor at JIBS

<p>The official ceremony during which <strong>Isabelle Mari</strong>, literally nails her doctoral theses in Business Administration to the wall takes place on <strong>Monday, 28 May, at 11.30</strong>, on the 2:e floor in the entrance hall of JIBS.</p>
28 maj
11:30

Plats

By the Nailing board on 2:e floor at JIBS


Direktlänk

Isabelle Mari - Nailing in Business Administration

The official ceremony during which Isabelle Mari, literally nails her doctoral theses in Business Administration to the wall takes place on Monday, 28 May, at 11.30, on the 2:e floor in the entrance hall of JIBS.


Arrangör: Jönköping International Business School

En världsledare i Vindeln: Hållbart företagsbyggande över generationer - CeFEO seminarieserie

30 maj

14:30 - 18:00

B3008/3009

<p><em>I b&ouml;rjan av 1950-talet blev Allan Jonsson &ouml;vertalad att b&ouml;rja s&auml;lja skogsmaskiner. Att det skulle bli starten p&aring; inte mindre &auml;n tre v&auml;rldsledande f&ouml;retag kunde ingen ana. Inte heller kunde Anders Jonsson, Allans son, dr&ouml;mma om att den lilla verksamhetsgren han tog &ouml;ver en dag skulle vara en global spelare inom sin nisch. Men s&aring; blev det! Idag &auml;r Rototilt ett expansivt familjef&ouml;retag d&auml;r st&ouml;rsta delen av produktionen g&aring;r p&aring; export. Men huvudkontoret finns fortfarande kvar i Vindeln, en timmes bilresa fr&aring;n Ume&aring;. H&auml;r, i det lilla samh&auml;llet vid &auml;lven, har &auml;garfamiljen sitt hj&auml;rta och h&auml;rifr&aring;n ska verksamheten forts&auml;tta utvecklas &ndash; det &auml;r b&aring;de Anders och hans barn, n&auml;sta generation &auml;gare, helt &ouml;verens om.</em></p><p><em>Den 30 maj ber&auml;ttar Anders och dottern Caroline hur de m&aring;lmedvetet arbetar f&ouml;r ett l&aring;ngsiktigt familje&auml;gande och ett h&aring;llbart f&ouml;retagande som en ledande nischspelare p&aring; en internationell marknad. Ber&auml;ttelsen ramas in av Annika Hall, CeFEO, som ger en inblick i forskningen kring familje&auml;gandets f&ouml;ruts&auml;ttningar och f&ouml;rdelar. </em></p><p>Datum: 30 maj 2018</p><p>Tid: Kaffe fr&aring;n 14.30. Seminarium kl. 15.00 - 17.00. D&auml;refter mingel med dryck och enklare tilltugg.</p><p>Plats: Internationella Handelsh&ouml;gskolan i J&ouml;nk&ouml;ping, v&aring;n 3, sal Studion.</p><p>Medverkande: Anders Jonsson och Caroline Jonsson, Rototilt AB. Annika Hall, CeFEO.</p><p><a href="http://machform.hj.se/view.php?id=382354">Anm&auml;lan via denna l&auml;nk.</a></p><p>Fr&aring;gor? Kontakta Annika Hall. E-post:&nbsp;<a href="mailto:hala@ju.se">hala@ju.se</a></p>
30 maj
14:30 - 18:00

Plats

B3008/3009


Direktlänk

En världsledare i Vindeln: Hållbart företagsbyggande över generationer - CeFEO seminarieserie

I början av 1950-talet blev Allan Jonsson övertalad att börja sälja skogsmaskiner. Att det skulle bli starten på inte mindre än tre världsledande företag kunde ingen ana. Inte heller kunde Anders Jonsson, Allans son, drömma om att den lilla verksamhetsgren han tog över en dag skulle vara en global spelare inom sin nisch. Men så blev det! Idag är Rototilt ett expansivt familjeföretag där största delen av produktionen går på export. Men huvudkontoret finns fortfarande kvar i Vindeln, en timmes bilresa från Umeå. Här, i det lilla samhället vid älven, har ägarfamiljen sitt hjärta och härifrån ska verksamheten fortsätta utvecklas – det är både Anders och hans barn, nästa generation ägare, helt överens om.

Den 30 maj berättar Anders och dottern Caroline hur de målmedvetet arbetar för ett långsiktigt familjeägande och ett hållbart företagande som en ledande nischspelare på en internationell marknad. Berättelsen ramas in av Annika Hall, CeFEO, som ger en inblick i forskningen kring familjeägandets förutsättningar och fördelar.

Datum: 30 maj 2018

Tid: Kaffe från 14.30. Seminarium kl. 15.00 - 17.00. Därefter mingel med dryck och enklare tilltugg.

Plats: Internationella Handelshögskolan i Jönköping, vån 3, sal Studion.

Medverkande: Anders Jonsson och Caroline Jonsson, Rototilt AB. Annika Hall, CeFEO.

Anmälan via denna länk.

Frågor? Kontakta Annika Hall. E-post: hala@ju.se


Arrangör: Jönköping International Business School

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information