Kalendarium

Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

November

Offentlig föreläsning - Vart är vi påväg?

2 november

18:30 - 19:30

Hc113

<p>Anna Ekstr&ouml;m, d&aring; generaldirekt&ouml;r f&ouml;r Skolverket, medverkade i tv-programmet &quot;P&aring; sp&aring;ret&quot; f&ouml;r n&aring;gra &aring;r sedan. I det programmet &auml;r fr&aring;gan &quot;Vart &auml;r vi p&aring; v&auml;g?&quot; central. D&aring; handlade fr&aring;gan om olika resm&aring;l. Sedan h&ouml;sten 2016 &auml;r Anna Ekstr&ouml;m gymnasie- och kunskapslyftsminister. Nu f&aring;r hon &aring;terigen chans svara p&aring; fr&aring;gan &quot;Vart &auml;r vi p&aring; v&auml;g?&quot;, men nu g&auml;ller fr&aring;gan gymnasieskolan och vilka utmaningar och f&ouml;r&auml;ndringar som den st&auml;ndigt omdebatterade skolformen st&aring;r inf&ouml;r.</p>
2 november
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Vart är vi påväg?

Anna Ekström, då generaldirektör för Skolverket, medverkade i tv-programmet "På spåret" för några år sedan. I det programmet är frågan "Vart är vi på väg?" central. Då handlade frågan om olika resmål. Sedan hösten 2016 är Anna Ekström gymnasie- och kunskapslyftsminister. Nu får hon återigen chans svara på frågan "Vart är vi på väg?", men nu gäller frågan gymnasieskolan och vilka utmaningar och förändringar som den ständigt omdebatterade skolformen står inför.


Arrangör: Jönköping University

Välkomna till SER forskargrupp och seminarieserie inom LPS miljö

6 november

10:00 - 12:00

Ha208

<p><em>Purposeful outdoor learning: an international perspective</em></p><p>Sue Waite,&nbsp;Associate Professor (Reader) in Outdoor Learning at Plymouth University, will present a recent international survey of expert commentators about purposeful outdoor learning in schools, looking at drivers for outdoor learning across countries, such as health, wellbeing, environmental action and foundational non-cognitive skills for learning.<br />The findings seek to inform how different forms of school-based outdoor learning can support specific positive outcomes. She will also consider reported challenges to providing opportunities for outdoor learning and how some schools in the Natural Connections project addressed them.</p>
6 november
10:00 - 12:00

Plats

Ha208


Direktlänk

Välkomna till SER forskargrupp och seminarieserie inom LPS miljö

Purposeful outdoor learning: an international perspective

Sue Waite, Associate Professor (Reader) in Outdoor Learning at Plymouth University, will present a recent international survey of expert commentators about purposeful outdoor learning in schools, looking at drivers for outdoor learning across countries, such as health, wellbeing, environmental action and foundational non-cognitive skills for learning.
The findings seek to inform how different forms of school-based outdoor learning can support specific positive outcomes. She will also consider reported challenges to providing opportunities for outdoor learning and how some schools in the Natural Connections project addressed them.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Go Exchange-mässa

6 november - 9 november

11:00 - 13:00

<p>6-9 november &auml;r det dags f&ouml;r &quot;Go Exchange&quot; -m&auml;ssan, som &auml;r ett tillf&auml;lle f&ouml;r de utbytesstudenter som studerar p&aring; J&ouml;nk&ouml;ping University att marknadsf&ouml;ra v&aring;ra partneruniversiteter samt dela med sig av sina erfarenheter fr&aring;n att ha studerat utomlands. Syftet med m&auml;ssan &auml;r att inspirera andra studenter p&aring; JU till att ta tillf&auml;llet i akt att &aring;ka p&aring; utbyte.&nbsp;Alla studenter och personal &auml;r v&auml;lkomna att delta, l&auml;ra sig om olika kulturer och inspireras till att vara mer internationella.</p><p>M&aring;ndag 6 november, 11.00 - 13.00, entr&eacute; HLK<br />Tisdag 7 november, 11.00 - 13.00, entr&eacute; HHJ<br />Onsdagen 8 november, 11.00 - 13.00, Campus Arena JIBS<br />Torsdag 9 november, 11.00 - 13.00, entr&eacute; JTH</p>
6 november - 9 november
11:00 - 13:00

Plats

-


Direktlänk

Go Exchange-mässa

6-9 november är det dags för "Go Exchange" -mässan, som är ett tillfälle för de utbytesstudenter som studerar på Jönköping University att marknadsföra våra partneruniversiteter samt dela med sig av sina erfarenheter från att ha studerat utomlands. Syftet med mässan är att inspirera andra studenter på JU till att ta tillfället i akt att åka på utbyte. Alla studenter och personal är välkomna att delta, lära sig om olika kulturer och inspireras till att vara mer internationella.

Måndag 6 november, 11.00 - 13.00, entré HLK
Tisdag 7 november, 11.00 - 13.00, entré HHJ
Onsdagen 8 november, 11.00 - 13.00, Campus Arena JIBS
Torsdag 9 november, 11.00 - 13.00, entré JTH


Arrangör: Högskoleservice

HR-Inspiration Day 2017

7 november

12:00 - 17:00

He303

<p>HR-Inspiration Day &auml;r en n&auml;tverks- och inspirationsdag d&auml;r HR-studenter fr&aring;n J&ouml;nk&ouml;ping University och representanter fr&aring;n arbetslivet f&aring;r m&ouml;jligheten att m&ouml;tas, knyta kontakter och mingla.</p><p>&Aring;rets tema &auml;r Employer Branding. Huvudf&ouml;rel&auml;sare &auml;r psykologen, f&ouml;rfattaren och f&ouml;rel&auml;saren Fredric Bohm (senast medverkande som expert i SVT&rsquo;s Gift vid f&ouml;rsta &ouml;gonkastet). Fredric har l&aring;ng erfarenhet kring f&ouml;r&auml;ndringsarbete och organisationsutveckling och &auml;r en av Sveriges mest anlitade talare. Temat f&ouml;r dagens f&ouml;rel&auml;sning &auml;r attityder och hur man kan skapa en h&aring;llbar arbetsplats genom just attitydf&ouml;r&auml;ndringar.</p><p>HR-Inspiration Day arrangeras av studenter p&aring; HR-programmet. Vid fr&aring;gor kontakta <a href="mailto:HRID@ju.se">HRID@ju.se</a></p><p><a href="https://www.facebook.com/events/1363912593697275/">Mer information p&aring; facebook</a></p><p>&nbsp;</p>
7 november
12:00 - 17:00

Plats

He303


Direktlänk

HR-Inspiration Day 2017

HR-Inspiration Day är en nätverks- och inspirationsdag där HR-studenter från Jönköping University och representanter från arbetslivet får möjligheten att mötas, knyta kontakter och mingla.

Årets tema är Employer Branding. Huvudföreläsare är psykologen, författaren och föreläsaren Fredric Bohm (senast medverkande som expert i SVT’s Gift vid första ögonkastet). Fredric har lång erfarenhet kring förändringsarbete och organisationsutveckling och är en av Sveriges mest anlitade talare. Temat för dagens föreläsning är attityder och hur man kan skapa en hållbar arbetsplats genom just attitydförändringar.

HR-Inspiration Day arrangeras av studenter på HR-programmet. Vid frågor kontakta HRID@ju.se

Mer information på facebook

 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Licentiatseminarium - Dimitrios Siafakas

10 november

10:00 - 12:00

E1405 (Gjuterisalen), JTH

<p><strong>Uppsatsens titel:</strong> <em>The influence of deoxidation practice on the as-cast grain size of austenitic manganese steels</em><br /><strong>Doktorand:</strong> Dimitrios Siafakas<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong> Material och tillverkningsprocesser<br /><strong>Opponent:</strong>&nbsp;Bitr&auml;dande professor Johan Ahlstr&ouml;m, Chalmers tekniska h&ouml;gskola<br /><strong>Examinator:</strong> Professor Anders Jarfors, JTH</p><p><strong>V&auml;lkommen!</strong></p>
10 november
10:00 - 12:00

Plats

E1405 (Gjuterisalen), JTH


Direktlänk

Licentiatseminarium - Dimitrios Siafakas

Uppsatsens titel: The influence of deoxidation practice on the as-cast grain size of austenitic manganese steels
Doktorand: Dimitrios Siafakas
Forskarutbildningsämne: Material och tillverkningsprocesser
Opponent: Biträdande professor Johan Ahlström, Chalmers tekniska högskola
Examinator: Professor Anders Jarfors, JTH

Välkommen!


Arrangör: Tekniska Högskolan

Internationell öppen forskarkonferens om små barn, inklusion och delaktighet

16 november - 17 november

HLK

<p>Internationell barnforskarkonferens vid HLK p&aring; tema inklusion och delaktighet.<br /><strong>Arrang&ouml;r:</strong> CHILD, Institutet f&ouml;r Handikappvetenskap samt Center for Communication and Disability Research (CeDDR).</p><p><a href="https://ju.se/forskning/forskningsinriktningar/child/aktuell-forskarkonferens.html">Konferensinbjudan</a></p>
16 november - 17 november

Plats

HLK


Direktlänk

Internationell öppen forskarkonferens om små barn, inklusion och delaktighet

Internationell barnforskarkonferens vid HLK på tema inklusion och delaktighet.
Arrangör: CHILD, Institutet för Handikappvetenskap samt Center for Communication and Disability Research (CeDDR).

Konferensinbjudan


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Öppen arbetskonferens för barnforskare om små barn, inklusion och delaktighet

16 november - 17 november

HLK

<p>Arbetskonferens f&ouml;r forskare den 16-17 november 2017:<br /><strong>Barnets delaktighet som ett m&aring;l f&ouml;r inklusion</strong></p><p>CHILD med internationella partners inbjuder den 16-17 november 2017 till en arbetskonferens om barn i f&ouml;rskole&aring;ldern i behov av s&auml;rskilt st&ouml;d och deras delaktighet som ett m&aring;l f&ouml;r inklusion. Konferensen genomf&ouml;rs med bidrag av Vetenskapsr&aring;det.</p><p><a href="https://ju.se/forskning/forskningsinriktningar/child/aktuell-forskarkonferens.html"><strong>Till konferenssidan</strong></a><br />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
16 november - 17 november

Plats

HLK


Direktlänk

Öppen arbetskonferens för barnforskare om små barn, inklusion och delaktighet

Arbetskonferens för forskare den 16-17 november 2017:
Barnets delaktighet som ett mål för inklusion

CHILD med internationella partners inbjuder den 16-17 november 2017 till en arbetskonferens om barn i förskoleåldern i behov av särskilt stöd och deras delaktighet som ett mål för inklusion. Konferensen genomförs med bidrag av Vetenskapsrådet.

Till konferenssidan
 

 

 


Arrangör: Jönköping University

Offentlig föreläsning - Konstant förändring och långsiktigt samhällsbyggande

16 november

18:30 - 19:30

Hc113

<p>&nbsp;</p><p>Varf&ouml;r fungerar inte &quot;business as usual&quot; i ett framtida samh&auml;llsbyggande? Vilka krav st&auml;ller dagens unga, framtidens boende, p&aring; v&aring;ra livsmilj&ouml;er? Hur p&aring;verkar nya v&auml;rderingar, teknikutveckling, och klimatutmaningarna framtidens st&auml;der? Cecilia Holmstr&ouml;m &auml;r arkitekt och senior advisor p&aring; arkitektfirman Tengbom. Under f&ouml;rel&auml;sningen ger hon sin bild av globaliseringens, digitaliseringens och urbaniseringens p&aring;verkan p&aring; v&aring;rt samh&auml;llsbyggande. Shared Economy, sj&auml;lvk&ouml;rande bilar och Internet of Things kan vara b&auml;rande teman i framtidens samh&auml;lle. Samtidigt framst&aring;r klimatutmaningar och &ouml;kad segregation vara allvarliga hot mot ett framtida v&auml;lf&auml;rdssamh&auml;lle. S&aring; hur ska vi bygga framtidens samh&auml;lle egentligen? F&ouml;rel&auml;sningen ges i samverkan med V&auml;tterhem, som fyller 75 &aring;r under 2017.</p>
16 november
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Konstant förändring och långsiktigt samhällsbyggande

 

Varför fungerar inte "business as usual" i ett framtida samhällsbyggande? Vilka krav ställer dagens unga, framtidens boende, på våra livsmiljöer? Hur påverkar nya värderingar, teknikutveckling, och klimatutmaningarna framtidens städer? Cecilia Holmström är arkitekt och senior advisor på arkitektfirman Tengbom. Under föreläsningen ger hon sin bild av globaliseringens, digitaliseringens och urbaniseringens påverkan på vårt samhällsbyggande. Shared Economy, självkörande bilar och Internet of Things kan vara bärande teman i framtidens samhälle. Samtidigt framstår klimatutmaningar och ökad segregation vara allvarliga hot mot ett framtida välfärdssamhälle. Så hur ska vi bygga framtidens samhälle egentligen? Föreläsningen ges i samverkan med Vätterhem, som fyller 75 år under 2017.


Arrangör: Jönköping University

Konferens: Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan

21 november

09:00 - 17:00

<p>Hur kan en forskningsbaserad undervisning utveckla elevers kunnande och l&auml;rares undervisningspraktik utifr&aring;n bepr&ouml;vad erfarenhet och vetenskaplig grund? Den regionala konferensen tar sin utg&aring;ngspunkt i b&aring;de det systematiska skolutvecklingsarbete som bedrivs i regionens f&ouml;rskolor och skolor och den skoln&auml;ra forskning som bedrivs vid HLK:s forskningsmilj&ouml;er. Vi tror att en &ouml;kad samverkan mellan yrkesverksamma l&auml;rare och skolforskare kan bidra till en fortsatt utveckling av skolans undervisningspraktik.</p><p>Vi vill med konferensen bidra till att skapa en gemensam regional arena d&auml;r intresserade kan m&ouml;tas kring den centrala fr&aring;gan om hur undervisningen kan utvecklas genom &ouml;kad och f&ouml;rdjupad samverkan.</p><p>L&auml;s mer p&aring;&nbsp;<a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/konferens/forskningsbaserad-undervisning---teori-och-praktik-i-samverkan.html">http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/konferens/forskningsbaserad-undervisning---teori-och-praktik-i-samverkan.html</a></p><p>&nbsp;</p>
21 november
09:00 - 17:00

Plats

-


Direktlänk

Konferens: Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan

Hur kan en forskningsbaserad undervisning utveckla elevers kunnande och lärares undervisningspraktik utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund? Den regionala konferensen tar sin utgångspunkt i både det systematiska skolutvecklingsarbete som bedrivs i regionens förskolor och skolor och den skolnära forskning som bedrivs vid HLK:s forskningsmiljöer. Vi tror att en ökad samverkan mellan yrkesverksamma lärare och skolforskare kan bidra till en fortsatt utveckling av skolans undervisningspraktik.

Vi vill med konferensen bidra till att skapa en gemensam regional arena där intresserade kan mötas kring den centrala frågan om hur undervisningen kan utvecklas genom ökad och fördjupad samverkan.

Läs mer på http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/konferens/forskningsbaserad-undervisning---teori-och-praktik-i-samverkan.html

 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Disputation i Medie- och kommunikationsvetenskap - Susanne Almgren

24 november

13:00 - 16:00

Hb116

<p>Doktorand&nbsp;Susanne Almgren&nbsp;f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&nbsp;</p><p>Opponent:&nbsp;docent&nbsp;&nbsp;Oscar Westlund,&nbsp;G&ouml;teborgs universitet</p>
24 november
13:00 - 16:00

Plats

Hb116


Direktlänk

Disputation i Medie- och kommunikationsvetenskap - Susanne Almgren

Doktorand Susanne Almgren försvarar sin avhandling

 

Opponent: docent  Oscar Westlund, Göteborgs universitet


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Ljusdesignprogrammet bjuder in till Ljustävling och Öppet Hus.

30 november

18:00 - 21:15

<p>M&aring;ndag den 30 november bjuder vi p&aring; Ljusdesignprogrammet p&aring; Tekniska H&ouml;gskolan in dig p&aring; ett &Ouml;ppet Hus! Du f&aring;r under kv&auml;llen ta del av ljust&auml;vlingen &rdquo;Ready, Steady, Light&rdquo; d&auml;r v&aring;ra studenter t&auml;vlar om att p&aring; b&auml;sta s&auml;tt lyfta olika exteri&ouml;ra milj&ouml;er p&aring; h&ouml;gskoleomr&aring;det. Kom och r&ouml;sta p&aring; din favoritinstallation. Missa inte visningen av v&aring;rt nya belysningslabb d&auml;r man har m&ouml;jlighet att styra belysningen med senaste teknik. Vi bjuder p&aring; snacks och dryck och svarar p&aring; fr&aring;gor ang&aring;ende belysning och v&aring;rt utbildningsprogram.</p><p><em>Tidschema:</em></p><p><em>18.00-20.30 Riggning och gestaltningsarbete av studenterna</em></p><p><em>20.30-21:15 F&auml;rdigt resultat, bed&ouml;mning av ljusinstallationerna</em></p><p><em>21.15 R&ouml;stningen st&auml;nger</em></p><p><em>Belysningslabbet &auml;r &ouml;ppet under hela kv&auml;llen. </em></p><p><em>Personal och branschfolk &auml;r p&aring; plats f&ouml;r att svara p&aring; fr&aring;gor under hela kv&auml;llen.</em></p>
30 november
18:00 - 21:15

Plats

-


Direktlänk

Ljusdesignprogrammet bjuder in till Ljustävling och Öppet Hus.

Måndag den 30 november bjuder vi på Ljusdesignprogrammet på Tekniska Högskolan in dig på ett Öppet Hus! Du får under kvällen ta del av ljustävlingen ”Ready, Steady, Light” där våra studenter tävlar om att på bästa sätt lyfta olika exteriöra miljöer på högskoleområdet. Kom och rösta på din favoritinstallation. Missa inte visningen av vårt nya belysningslabb där man har möjlighet att styra belysningen med senaste teknik. Vi bjuder på snacks och dryck och svarar på frågor angående belysning och vårt utbildningsprogram.

Tidschema:

18.00-20.30 Riggning och gestaltningsarbete av studenterna

20.30-21:15 Färdigt resultat, bedömning av ljusinstallationerna

21.15 Röstningen stänger

Belysningslabbet är öppet under hela kvällen.

Personal och branschfolk är på plats för att svara på frågor under hela kvällen.


Arrangör: Tekniska Högskolan

Offentlig föreläsning - Nyheter på nätet och dess användare

30 november

18:30 - 19:30

Hc113

<p>Under de senaste &aring;rtiondena har allm&auml;nheten f&aring;tt en rad nya m&ouml;jligheter att engagera sig i nyheter p&aring; n&auml;tet. Sedan tidigare har l&auml;sare, lyssnare och tittare kunnat engagera sig i aktuella h&auml;ndelser genom att skriva ins&auml;ndare, ringa in till radioprogram och sitta med som publik i televisionens talkshows. Ut&ouml;ver de tidigare s&auml;tten att engagera sig erbjuder nyheter p&aring; n&auml;tet intresserade ocks&aring; att kommentera och dela nyheter, inte minst via sociala medier. Susanne Almgren, universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap vid H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation J&ouml;nk&ouml;ping University, disputerar den 24 november i &aring;r med en avhandling som studerar de m&ouml;jligheter som anv&auml;ndare ges att interagera med nyheter och de s&auml;tt som anv&auml;ndarna faktiskt anv&auml;nder (eller l&aring;ter bli att anv&auml;nda) de m&ouml;jligheter som erbjuds att interagera med nyheter.</p>
30 november
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Nyheter på nätet och dess användare

Under de senaste årtiondena har allmänheten fått en rad nya möjligheter att engagera sig i nyheter på nätet. Sedan tidigare har läsare, lyssnare och tittare kunnat engagera sig i aktuella händelser genom att skriva insändare, ringa in till radioprogram och sitta med som publik i televisionens talkshows. Utöver de tidigare sätten att engagera sig erbjuder nyheter på nätet intresserade också att kommentera och dela nyheter, inte minst via sociala medier. Susanne Almgren, universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation Jönköping University, disputerar den 24 november i år med en avhandling som studerar de möjligheter som användare ges att interagera med nyheter och de sätt som användarna faktiskt använder (eller låter bli att använda) de möjligheter som erbjuds att interagera med nyheter.


Arrangör: Jönköping University

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information