Kalendarium

Events in English
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Maj

Offentlig föreläsning - Modeindustrins baksida - slavarbete, greenwashing och miljökatastrofer

4 maj

18:30 - 19:30

Hc113

<p><em>Gunilla Ander, Journalist och f&ouml;rfattare</em> Journalisten och f&ouml;rfattaren</p><p>&nbsp;</p><p>Gunilla Ander har tidigare skrivit om bomullsodlingens m&ouml;rka baksidor. Nu forts&auml;tter hon sin resa l&auml;ngs textilindustrins l&aring;nga leverant&ouml;rskedja med slavarbetare som aldrig beh&ouml;ver undra vilken som &auml;r s&auml;songens modef&auml;rg &ndash; det syns tydligt i floderna d&auml;r de tv&auml;ttar sina kl&auml;der intill lekande barn och m&auml;n som drar upp fisk till kv&auml;llsmaten. Modeindustrin har skapat gr&ouml;ntv&auml;ttade kulisser och skapat en bransch som f&ouml;rfinat konsten att s&auml;lja allt billigare kl&auml;der, men samtidigt bel&ouml;na konsumenten med ett gott samvete.</p><p>&nbsp;</p><p>Varannan torsdag erbjuds popul&auml;rvetenskapliga f&ouml;rel&auml;sningar som p&aring; olika s&auml;tt knyter an till h&ouml;gskolans intresseomr&aring;den. F&ouml;rel&auml;sningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.</p><p>&nbsp;</p><p>Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via <a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/offentliga-forelasningar.html">livestreaming</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
4 maj
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Modeindustrins baksida - slavarbete, greenwashing och miljökatastrofer

Gunilla Ander, Journalist och författare Journalisten och författaren

 

Gunilla Ander har tidigare skrivit om bomullsodlingens mörka baksidor. Nu fortsätter hon sin resa längs textilindustrins långa leverantörskedja med slavarbetare som aldrig behöver undra vilken som är säsongens modefärg – det syns tydligt i floderna där de tvättar sina kläder intill lekande barn och män som drar upp fisk till kvällsmaten. Modeindustrin har skapat gröntvättade kulisser och skapat en bransch som förfinat konsten att sälja allt billigare kläder, men samtidigt belöna konsumenten med ett gott samvete.

 

Varannan torsdag erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.

 

Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

 

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

LPS forskningsseminarium

9 maj

13:00 - 01:00

Ha108

<p><strong>L</strong>earning <strong>p</strong>ractices inside and outside <strong>s</strong>chools</p><p>LPS forskningsseminarium&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
9 maj
13:00 - 01:00

Plats

Ha108


Direktlänk

LPS forskningsseminarium

Learning practices inside and outside schools

LPS forskningsseminarium                                                                                                      


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

10 maj

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Kerstin Eriksson&nbsp;f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;...&quot; Titel kommer inom kort.</p>
10 maj
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

Kerstin Eriksson försvarar sin avhandling

"..." Titel kommer inom kort.


Arrangör: Hälsohögskolan

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

11 maj

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Lotta Wikstr&ouml;m f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;...&quot; Titel kommer inom kort.</p>
11 maj
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

Lotta Wikström försvarar sin avhandling

"..." Titel kommer inom kort.


Arrangör: Hälsohögskolan

Disputation - Handikappvetenskap

12 maj

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Johanna Norderyd&nbsp;f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;...&quot; Titel kommer inom kort.</p>
12 maj
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Handikappvetenskap

Johanna Norderyd försvarar sin avhandling

"..." Titel kommer inom kort.


Arrangör: Hälsohögskolan

Offentlig föreläsning - Sexuell hälsa - en privatsak eller en forsknings- och utbildningsfråga?

18 maj

18:30 - 19:30

Hc113

<p><em>Malin Lindroth, Fil. dr i h&auml;lsa och samh&auml;lle</em></p><p>&nbsp;</p><p>Forskning visar att det finns ett motst&aring;nd bland till exempel sjuksk&ouml;terskor att ta upp fr&aring;gor om sexuell h&auml;lsa, f&ouml;r att det k&auml;nns f&ouml;r privat eller f&ouml;r att kunskap saknas. Den som saknar kunskap utg&aring;r ofta fr&aring;n sig sj&auml;lv eller, i v&auml;rsta fall, fr&aring;n f&ouml;rdomar. Det &auml;r inte professionellt, strider mot principen om j&auml;mlikt bem&ouml;tande och riskerar att diskriminera. Malin Lindroth, sjuksk&ouml;terska och filosofie doktor i H&auml;lsa och samh&auml;lle menar att det finns ett stort behov av forskning, utbildning och kunskap om sexuell och reproduktiv h&auml;lsa och r&auml;ttigheter (SRHR) i samh&auml;llet. I sin forskning har hon unders&ouml;kt sexuell h&auml;lsa i olika grupper och tagit fram undervisningsmaterial inom &auml;mnet sex och samlevnad som anpassats f&ouml;r s&auml;rskilda m&aring;lgruppers behov. Presentationen kommer att ber&ouml;ra att sexuell h&auml;lsa &auml;r b&aring;de en privatsak och ett viktigt forsknings- och utbildningsomr&aring;de.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Varannan torsdag erbjuds popul&auml;rvetenskapliga f&ouml;rel&auml;sningar som p&aring; olika s&auml;tt knyter an till h&ouml;gskolans intresseomr&aring;den. F&ouml;rel&auml;sningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.</p><p>&nbsp;</p><p>Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via <a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/offentliga-forelasningar.html">livestreaming</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
18 maj
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Sexuell hälsa - en privatsak eller en forsknings- och utbildningsfråga?

Malin Lindroth, Fil. dr i hälsa och samhälle

 

Forskning visar att det finns ett motstånd bland till exempel sjuksköterskor att ta upp frågor om sexuell hälsa, för att det känns för privat eller för att kunskap saknas. Den som saknar kunskap utgår ofta från sig själv eller, i värsta fall, från fördomar. Det är inte professionellt, strider mot principen om jämlikt bemötande och riskerar att diskriminera. Malin Lindroth, sjuksköterska och filosofie doktor i Hälsa och samhälle menar att det finns ett stort behov av forskning, utbildning och kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i samhället. I sin forskning har hon undersökt sexuell hälsa i olika grupper och tagit fram undervisningsmaterial inom ämnet sex och samlevnad som anpassats för särskilda målgruppers behov. Presentationen kommer att beröra att sexuell hälsa är både en privatsak och ett viktigt forsknings- och utbildningsområde. 

 

Varannan torsdag erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.

 

Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

 

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Internationella Handelshögskolan
Jönköping University
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information