Kalendarium

Events in English

Januari

Välkommen till en ny termin

16 januari - 23 januari

Jönköping University

<p>Du som ny student p&aring; JU hittar all information om uppropstid och schema f&ouml;r just ditt program med mera p&aring; <a href="http://ju.se/nystudentvt">ju.se/nystudentvt</a></p>
16 januari - 23 januari
00:00

Plats

Jönköping University


Direktlänk

Välkommen till en ny termin

Du som ny student på JU hittar all information om uppropstid och schema för just ditt program med mera på ju.se/nystudentvt


Arrangör: Jönköping University

Anmälan till Högskoleprovet öppen

16 januari - 15 februari

Jönköping University

<p>H&ouml;gskoleprovet v&aring;ren 2017 &auml;ger rum l&ouml;rdagen 1 april. Anm&auml;lan &auml;r &ouml;ppen 16 januari till 15 februari.</p><p><a href="http://ju.se/studera/om-anmalan/hogskoleprovet.html">L&auml;s mer h&auml;r.</a></p>
16 januari - 15 februari
00:00

Plats

Jönköping University


Direktlänk

Anmälan till Högskoleprovet öppen

Högskoleprovet våren 2017 äger rum lördagen 1 april. Anmälan är öppen 16 januari till 15 februari.

Läs mer här.


Arrangör: Extern arrangör

R&R Seminar

23 januari

12:00 - 13:00

B7030, JIBS

<p>Assistant Professor <strong>Daniel Pittino</strong></p><p><em>Fly Away from the Nest?</em></p><p><em>A Configurational Approach to the Entrepreneurial Career Choice of Family Business Heirs</em></p><p><strong>WELCOME!</strong></p><p>R&amp;R = &nbsp;The idea is to present a paper for which you got a Review &amp; Resubmit (R&amp;R) from a Journal and you would like to get feedback on how to address Reviewers and Editors&rsquo; comments.</p>
23 januari
12:00 - 13:00

Plats

B7030, JIBS


Direktlänk

R&R Seminar

Assistant Professor Daniel Pittino

Fly Away from the Nest?

A Configurational Approach to the Entrepreneurial Career Choice of Family Business Heirs

WELCOME!

R&R =  The idea is to present a paper for which you got a Review & Resubmit (R&R) from a Journal and you would like to get feedback on how to address Reviewers and Editors’ comments.


Arrangör: Internationella Handelshögskolan

Research Proposal Seminar

25 januari

10:00 - 12:00

B7030, JIBS

<p>PhD Candidate <strong>Pierre Sindambiwe</strong></p><p><strong><em>Family SMEs continuity in a post-conflict developing country:</em></strong></p><p><strong><em>An embeddedness perspective</em></strong></p><p>Discussants:</p><p>Assistant Professor <strong>Norbert Steigenberger</strong></p><p>PhD Candidate <strong>Sylvie Scherrer</strong></p><p><strong>WELCOME!</strong></p>
25 januari
10:00 - 12:00

Plats

B7030, JIBS


Direktlänk

Research Proposal Seminar

PhD Candidate Pierre Sindambiwe

Family SMEs continuity in a post-conflict developing country:

An embeddedness perspective

Discussants:

Assistant Professor Norbert Steigenberger

PhD Candidate Sylvie Scherrer

WELCOME!


Arrangör: Internationella Handelshögskolan

Docentföreläsning - Jesper Boesen

27 januari

15:00 - 15:45

Hc113

<p>V&auml;lkomna till fil.dr Jesper Boesens docentf&ouml;rel&auml;sning fredagen den 27 januari kl. 15.00&ndash;15.45 i Hc113 p&aring; H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation</p><p>&nbsp;</p><p>&rdquo;Luddiga kursplaner och hemliga prov&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p>Det finns en stark tilltro till att genom att f&ouml;r&auml;ndra utformningen hos nationella prov skall man kunna p&aring;verka hur l&auml;rare implementerar de i l&auml;roplaner och kursplaner formulerade m&aring;len. I Sverige har vi nationella prov i matematik som i mycket h&ouml;g grad &auml;r i &ouml;verensst&auml;mmelse med kursplanernas m&aring;lformuleringar och om proven skulle p&aring;verka l&auml;rare i denna riktning s&aring; skulle detta ses som n&aring;got positivt. Internationellt sett ser man ofta det motsatta, dvs. att nationella provsystem, genom sin utformning, snarare begr&auml;nsar vad som behandlas i skolan. S&aring; &auml;r inte fallet i Sverige. I min presentation kommer jag ta upp centrala resultat fr&aring;n ett antal studier som avsett att unders&ouml;ka den p&aring;verkan de nationella proven f&ouml;rmodas ha p&aring; l&auml;rares praktik. Studierna har i huvudsak fokuserat p&aring; en del av l&auml;rares praktik, hur l&auml;rare sj&auml;lva utformar sina prov, men i vidare studier har vi studerat hur undervisningen i tv&aring;hundra klassrum s&aring;g ut. En central del av det som proven skulle kunna p&aring;verka &auml;r inf&ouml;randet av de s.k. kompetensm&aring;len som b&ouml;rjade inf&ouml;ras i skolan i b&ouml;rjan av 90-talet.</p><p>&nbsp;</p><p>F&ouml;rfriskningar och snacks kommer att serveras efter f&ouml;rel&auml;sningen.</p><p>&nbsp;</p><p>V&auml;lkomna!</p><p>&nbsp;</p>
27 januari
15:00 - 15:45

Plats

Hc113


Direktlänk

Docentföreläsning - Jesper Boesen

Välkomna till fil.dr Jesper Boesens docentföreläsning fredagen den 27 januari kl. 15.00–15.45 i Hc113 på Högskolan för lärande och kommunikation

 

”Luddiga kursplaner och hemliga prov”

 

Det finns en stark tilltro till att genom att förändra utformningen hos nationella prov skall man kunna påverka hur lärare implementerar de i läroplaner och kursplaner formulerade målen. I Sverige har vi nationella prov i matematik som i mycket hög grad är i överensstämmelse med kursplanernas målformuleringar och om proven skulle påverka lärare i denna riktning så skulle detta ses som något positivt. Internationellt sett ser man ofta det motsatta, dvs. att nationella provsystem, genom sin utformning, snarare begränsar vad som behandlas i skolan. Så är inte fallet i Sverige. I min presentation kommer jag ta upp centrala resultat från ett antal studier som avsett att undersöka den påverkan de nationella proven förmodas ha på lärares praktik. Studierna har i huvudsak fokuserat på en del av lärares praktik, hur lärare själva utformar sina prov, men i vidare studier har vi studerat hur undervisningen i tvåhundra klassrum såg ut. En central del av det som proven skulle kunna påverka är införandet av de s.k. kompetensmålen som började införas i skolan i början av 90-talet.

 

Förfriskningar och snacks kommer att serveras efter föreläsningen.

 

Välkomna!

 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

CeFEO Research Seminar

30 januari

12:00 - 13:00

B7030

<p>Associate Professor<strong> Christina Lubinski </strong>(Copenhagen Business School)</p><p>Family Ownership and National Culture: Changing Perceptions of Ownership in the German &ldquo;Mittelstand&rdquo;</p>
30 januari
12:00 - 13:00

Plats

B7030


Direktlänk

CeFEO Research Seminar

Associate Professor Christina Lubinski (Copenhagen Business School)

Family Ownership and National Culture: Changing Perceptions of Ownership in the German “Mittelstand”


Arrangör: Internationella Handelshögskolan
Februari

Disputation - Socialt arbete

3 februari

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>&Aring;sa S&ouml;derqvist f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;The (re)construction of home. Unaccompanied children&#39;s and youth&#39;s transition out of care&quot;</p>
3 februari
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Socialt arbete

Åsa Söderqvist försvarar sin avhandling

"The (re)construction of home. Unaccompanied children's and youth's transition out of care"


Arrangör: Hälsohögskolan

LICENTIATSEMINARIUM - Fredrik Tiedemann

10 februari

10:00 - 12:00

E1405, Gjuterisalen, JTH

<p><strong>Upsatsens titel: </strong><em>Strategic Lead-Times and their Implications on Financial Performance</em><br /><strong>Respondent: </strong>Fredrik Tiedemann<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne: </strong>Produktionssystem<br /><strong>Opponent:</strong> PhD Mattias Hallgren, Link&ouml;pings Universitet<br />&nbsp;</p><p><strong>V&auml;lkomna till seminariet!</strong><br /><br />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
10 februari
10:00 - 12:00

Plats

E1405, Gjuterisalen, JTH


Direktlänk

LICENTIATSEMINARIUM - Fredrik Tiedemann

Upsatsens titel: Strategic Lead-Times and their Implications on Financial Performance
Respondent: Fredrik Tiedemann
Forskarutbildningsämne: Produktionssystem
Opponent: PhD Mattias Hallgren, Linköpings Universitet
 

Välkomna till seminariet!

 

 


Arrangör: Tekniska Högskolan

CeFEO Research Seminar

13 februari

12:00 - 13:00

B7030, JIBS

<p>Professor <strong>Hans Sj&ouml;gren</strong></p><p><em>Nordic family dynasties</em></p><p><strong>WELCOME!</strong></p>
13 februari
12:00 - 13:00

Plats

B7030, JIBS


Direktlänk

CeFEO Research Seminar

Professor Hans Sjögren

Nordic family dynasties

WELCOME!


Arrangör: Internationella Handelshögskolan
April

Högskoleprovet 2017

1 april

Jönköping University

<p>H&ouml;gskoleprovet v&aring;ren 2017 &auml;ger rum l&ouml;rdagen 1 april. <a href="http://ju.se/studera/om-anmalan/hogskoleprovet.html">L&auml;s mer h&auml;r.</a></p>
1 april
00:00

Plats

Jönköping University


Direktlänk

Högskoleprovet 2017

Högskoleprovet våren 2017 äger rum lördagen 1 april. Läs mer här.


Arrangör: Extern arrangör

Conference: English across borders: Celebrating the diversity of the English language

27 april - 28 april

<p> More information will come.</p>
27 april - 28 april
00:00

Plats

-


Direktlänk

Conference: English across borders: Celebrating the diversity of the English language

More information will come.


Arrangör: Jönköping University

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

28 april

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Ingalill Gimbler-Berglund f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;...&quot; Titel kommer inom kort.</p>
28 april
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

Ingalill Gimbler-Berglund försvarar sin avhandling

"..." Titel kommer inom kort.


Arrangör: Hälsohögskolan
Maj

LPS forskningsseminarium

9 maj

13:00 - 01:00

Ha108

<p><strong>L</strong>earning <strong>p</strong>ractices inside and outside <strong>s</strong>chools</p><p>LPS forskningsseminarium&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
9 maj
13:00 - 01:00

Plats

Ha108


Direktlänk

LPS forskningsseminarium

Learning practices inside and outside schools

LPS forskningsseminarium                                                                                                      


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

10 maj

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Kerstin Eriksson&nbsp;f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;...&quot; Titel kommer inom kort.</p>
10 maj
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

Kerstin Eriksson försvarar sin avhandling

"..." Titel kommer inom kort.


Arrangör: Hälsohögskolan

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

11 maj

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Lotta Wikstr&ouml;m f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;...&quot; Titel kommer inom kort.</p>
11 maj
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

Lotta Wikström försvarar sin avhandling

"..." Titel kommer inom kort.


Arrangör: Hälsohögskolan

Disputation - Handikappvetenskap

12 maj

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Johanna Norderyd&nbsp;f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;...&quot; Titel kommer inom kort.</p>
12 maj
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Handikappvetenskap

Johanna Norderyd försvarar sin avhandling

"..." Titel kommer inom kort.


Arrangör: Hälsohögskolan
Juni

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

16 juni

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Ann Johansson f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;...&quot; Titel kommer inom kort.</p>
16 juni
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

Ann Johansson försvarar sin avhandling

"..." Titel kommer inom kort.


Arrangör: Hälsohögskolan
September

Conference: International Symposium on the Science and Processing of Cast Iron (SPCI-XI)

3 september - 9 september

<p> More information will come.</p>
3 september - 9 september
00:00

Plats

-


Direktlänk

Conference: International Symposium on the Science and Processing of Cast Iron (SPCI-XI)

More information will come.


Arrangör: Jönköping University

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Internationella Handelshögskolan
Jönköping University
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information