Kalendarium

Events in English

Januari

Spikningscermoni

11 januari

11:00 - 11:30

Röda Rummet

<p>&Aring;sa S&ouml;derqvist spikar sin avhandling</p><p>&quot;The (re)construction of home. Unaccompanied children&#39;s and youth&#39;s transition out of care&quot;</p>
11 januari
11:00 - 11:30

Plats

Röda Rummet


Direktlänk

Spikningscermoni

Åsa Söderqvist spikar sin avhandling

"The (re)construction of home. Unaccompanied children's and youth's transition out of care"


Arrangör: Hälsohögskolan

Disputation - Välfärd och Socialvetenskap

13 januari

13:00 - 16:00

Högskolan i Skövde

<p>Doktorand Anette Lundin f&ouml;rsvarar sin avhandling inom V&auml;lf&auml;rd och Socialvetenskap.</p>
13 januari
13:00 - 16:00

Plats

Högskolan i Skövde


Direktlänk

Disputation - Välfärd och Socialvetenskap

Doktorand Anette Lundin försvarar sin avhandling inom Välfärd och Socialvetenskap.


Arrangör: Hälsohögskolan

Välkommen till en ny termin

16 januari - 23 januari

Jönköping University

<p>Du som ny student p&aring; JU hittar all information om uppropstid och schema f&ouml;r just ditt program med mera p&aring; <a href="http://ju.se/nystudentvt">ju.se/nystudentvt</a></p>
16 januari - 23 januari
00:00

Plats

Jönköping University


Direktlänk

Välkommen till en ny termin

Du som ny student på JU hittar all information om uppropstid och schema för just ditt program med mera på ju.se/nystudentvt


Arrangör: Jönköping University

Anmälan till Högskoleprovet öppen

16 januari - 15 februari

Jönköping University

<p>H&ouml;gskoleprovet v&aring;ren 2017 &auml;ger rum l&ouml;rdagen 1 april. Anm&auml;lan &auml;r &ouml;ppen 16 januari till 15 februari.</p><p><a href="http://ju.se/studera/om-anmalan/hogskoleprovet.html">L&auml;s mer h&auml;r.</a></p>
16 januari - 15 februari
00:00

Plats

Jönköping University


Direktlänk

Anmälan till Högskoleprovet öppen

Högskoleprovet våren 2017 äger rum lördagen 1 april. Anmälan är öppen 16 januari till 15 februari.

Läs mer här.


Arrangör: Extern arrangör

Välkomstmässa

18 januari

12:00 - 13:30

Entrén på Högskolan för lärande och kommunikation

<p>V&auml;lkommen till J&ouml;nk&ouml;ping Universitys v&auml;lkomstm&auml;ssa f&ouml;r nya studenter. <a href="http://ju.se/student/studier/ny-student-vt/valkomstmassa.html">L&auml;s mer h&auml;r</a>.</p>
18 januari
12:00 - 13:30

Plats

Entrén på Högskolan för lärande och kommunikation


Direktlänk

Välkomstmässa

Välkommen till Jönköping Universitys välkomstmässa för nya studenter. Läs mer här.


Arrangör: Jönköping University

CHILD Forskningsseminarium

19 januari

13:00 - 15:00

Ha208

<p>Pilotstudie om &ouml;ppen datalagring av forskningsdata startar tillsammans med JU-Biblioteket.</p>
19 januari
13:00 - 15:00

Plats

Ha208


Direktlänk

CHILD Forskningsseminarium

Pilotstudie om öppen datalagring av forskningsdata startar tillsammans med JU-Biblioteket.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Lunchkonsert i HLKs foajé

20 januari

12:00 - 13:00

HLK

<p>Fredagen den 20 januari bjuder HLK&#39;s musikstudenter p&aring; lunchkonsert i foaj&eacute;n. Varmt v&auml;lkomna!</p>
20 januari
12:00 - 13:00

Plats

HLK


Direktlänk

Lunchkonsert i HLKs foajé

Fredagen den 20 januari bjuder HLK's musikstudenter på lunchkonsert i foajén. Varmt välkomna!


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

20 januari

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Christina Peterson f&ouml;rsvarar sin avhandling inom H&auml;lsa och V&aring;rdvetenskap.</p>
20 januari
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

Christina Peterson försvarar sin avhandling inom Hälsa och Vårdvetenskap.


Arrangör: Hälsohögskolan

R&R Seminar

23 januari

12:00 - 13:00

B7030, JIBS

<p>Assistant Professor <strong>Daniel Pittino</strong></p><p><em>Fly Away from the Nest?</em></p><p><em>A Configurational Approach to the Entrepreneurial Career Choice of Family Business Heirs</em></p><p><strong>WELCOME!</strong></p><p>R&amp;R = &nbsp;The idea is to present a paper for which you got a Review &amp; Resubmit (R&amp;R) from a Journal and you would like to get feedback on how to address Reviewers and Editors&rsquo; comments.</p>
23 januari
12:00 - 13:00

Plats

B7030, JIBS


Direktlänk

R&R Seminar

Assistant Professor Daniel Pittino

Fly Away from the Nest?

A Configurational Approach to the Entrepreneurial Career Choice of Family Business Heirs

WELCOME!

R&R =  The idea is to present a paper for which you got a Review & Resubmit (R&R) from a Journal and you would like to get feedback on how to address Reviewers and Editors’ comments.


Arrangör: Jönköping International Business School

Research Proposal Seminar

25 januari

10:00 - 12:00

B3053, JIBS

<p>PhD Candidate <strong>Pierre Sindambiwe</strong></p><p><strong><em>Family SMEs continuity in a post-conflict developing country:</em></strong></p><p><strong><em>An embeddedness perspective</em></strong></p><p>Discussants:</p><p>Assistant Professor <strong>Norbert Steigenberger</strong></p><p>PhD Candidate <strong>Sylvie Scherrer</strong></p><p><strong>WELCOME!</strong></p>
25 januari
10:00 - 12:00

Plats

B3053, JIBS


Direktlänk

Research Proposal Seminar

PhD Candidate Pierre Sindambiwe

Family SMEs continuity in a post-conflict developing country:

An embeddedness perspective

Discussants:

Assistant Professor Norbert Steigenberger

PhD Candidate Sylvie Scherrer

WELCOME!


Arrangör: Jönköping International Business School

CEnSE Research seminar with PhD Candidate Johan Karlsson, Örebro University

27 januari

10:30 - 11:30

B5002

<p abp="592">The seminar is entitled: &quot;Family Firms and Regional Firm Growth&quot;</p>
27 januari
10:30 - 11:30

Plats

B5002


Direktlänk

CEnSE Research seminar with PhD Candidate Johan Karlsson, Örebro University

The seminar is entitled: "Family Firms and Regional Firm Growth"


Arrangör: Jönköping International Business School

Docentföreläsning - Jesper Boesen

27 januari

15:00 - 15:45

Hc113

<p>V&auml;lkomna till fil.dr Jesper Boesens docentf&ouml;rel&auml;sning fredagen den 27 januari kl. 15.00&ndash;15.45 i Hc113 p&aring; H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation</p><p>&nbsp;</p><p>&rdquo;Luddiga kursplaner och hemliga prov&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p>Det finns en stark tilltro till att genom att f&ouml;r&auml;ndra utformningen hos nationella prov skall man kunna p&aring;verka hur l&auml;rare implementerar de i l&auml;roplaner och kursplaner formulerade m&aring;len. I Sverige har vi nationella prov i matematik som i mycket h&ouml;g grad &auml;r i &ouml;verensst&auml;mmelse med kursplanernas m&aring;lformuleringar och om proven skulle p&aring;verka l&auml;rare i denna riktning s&aring; skulle detta ses som n&aring;got positivt. Internationellt sett ser man ofta det motsatta, dvs. att nationella provsystem, genom sin utformning, snarare begr&auml;nsar vad som behandlas i skolan. S&aring; &auml;r inte fallet i Sverige. I min presentation kommer jag ta upp centrala resultat fr&aring;n ett antal studier som avsett att unders&ouml;ka den p&aring;verkan de nationella proven f&ouml;rmodas ha p&aring; l&auml;rares praktik. Studierna har i huvudsak fokuserat p&aring; en del av l&auml;rares praktik, hur l&auml;rare sj&auml;lva utformar sina prov, men i vidare studier har vi studerat hur undervisningen i tv&aring;hundra klassrum s&aring;g ut. En central del av det som proven skulle kunna p&aring;verka &auml;r inf&ouml;randet av de s.k. kompetensm&aring;len som b&ouml;rjade inf&ouml;ras i skolan i b&ouml;rjan av 90-talet.</p><p>&nbsp;</p><p>F&ouml;rfriskningar och snacks kommer att serveras efter f&ouml;rel&auml;sningen.</p><p>&nbsp;</p><p>V&auml;lkomna!</p><p>&nbsp;</p>
27 januari
15:00 - 15:45

Plats

Hc113


Direktlänk

Docentföreläsning - Jesper Boesen

Välkomna till fil.dr Jesper Boesens docentföreläsning fredagen den 27 januari kl. 15.00–15.45 i Hc113 på Högskolan för lärande och kommunikation

 

”Luddiga kursplaner och hemliga prov”

 

Det finns en stark tilltro till att genom att förändra utformningen hos nationella prov skall man kunna påverka hur lärare implementerar de i läroplaner och kursplaner formulerade målen. I Sverige har vi nationella prov i matematik som i mycket hög grad är i överensstämmelse med kursplanernas målformuleringar och om proven skulle påverka lärare i denna riktning så skulle detta ses som något positivt. Internationellt sett ser man ofta det motsatta, dvs. att nationella provsystem, genom sin utformning, snarare begränsar vad som behandlas i skolan. Så är inte fallet i Sverige. I min presentation kommer jag ta upp centrala resultat från ett antal studier som avsett att undersöka den påverkan de nationella proven förmodas ha på lärares praktik. Studierna har i huvudsak fokuserat på en del av lärares praktik, hur lärare själva utformar sina prov, men i vidare studier har vi studerat hur undervisningen i tvåhundra klassrum såg ut. En central del av det som proven skulle kunna påverka är införandet av de s.k. kompetensmålen som började införas i skolan i början av 90-talet.

 

Förfriskningar och snacks kommer att serveras efter föreläsningen.

 

Välkomna!

 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

CeFEO Research Seminar

30 januari

12:00 - 13:00

B7030

<p>Associate Professor<strong> Christina Lubinski </strong>(Copenhagen Business School)</p><p>Family Ownership and National Culture: Changing Perceptions of Ownership in the German &ldquo;Mittelstand&rdquo;</p>
30 januari
12:00 - 13:00

Plats

B7030


Direktlänk

CeFEO Research Seminar

Associate Professor Christina Lubinski (Copenhagen Business School)

Family Ownership and National Culture: Changing Perceptions of Ownership in the German “Mittelstand”


Arrangör: Jönköping International Business School

Att jobba som sjuksköterska i Norge

30 januari

16:00 - 17:30

GA334, Hälsohögskolan

<p>Career Center i samarbete med Nordisk Sykepleier Rekruttering</p><p>Sjuksk&ouml;terskan Andreas Papagiannis, och rekryterare och sjukgymnast Angela Melin delar med sig av sina erfarenheter av att jobba i Norge. F&ouml;rel&auml;sning i samtalsform med m&ouml;jlighet att st&auml;lla fr&aring;gor.</p><p>M&aring;ndag 30 januari, 16.00-17.30, Ga334, H&auml;lsoh&ouml;gskolan</p><p>&Ouml;ppen f&ouml;r sjuksk&ouml;terskestudenter&nbsp; och blivande specialistsjuksk&ouml;terskor!</p><p>Ingen anm&auml;lan kr&auml;vs!</p>
30 januari
16:00 - 17:30

Plats

GA334, Hälsohögskolan


Direktlänk

Att jobba som sjuksköterska i Norge

Career Center i samarbete med Nordisk Sykepleier Rekruttering

Sjuksköterskan Andreas Papagiannis, och rekryterare och sjukgymnast Angela Melin delar med sig av sina erfarenheter av att jobba i Norge. Föreläsning i samtalsform med möjlighet att ställa frågor.

Måndag 30 januari, 16.00-17.30, Ga334, Hälsohögskolan

Öppen för sjuksköterskestudenter  och blivande specialistsjuksköterskor!

Ingen anmälan krävs!


Arrangör: Career Center
Februari

Disputation - Socialt arbete

3 februari

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>&Aring;sa S&ouml;derqvist f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;The (re)construction of home. Unaccompanied children&#39;s and youth&#39;s transition out of care&quot;</p>
3 februari
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Socialt arbete

Åsa Söderqvist försvarar sin avhandling

"The (re)construction of home. Unaccompanied children's and youth's transition out of care"


Arrangör: Hälsohögskolan

Nordic University E-sports Championship

3 februari

16:00 - 00:00

Campus Arena, Jönköping University

<p>V&auml;lkommen till finalen i det f&ouml;rsta nordiska universitetsm&auml;sterskapet i e-sport. Eventet &auml;r gratis. <a href="https://www.facebook.com/events/1156124581172952/">L&auml;s mer h&auml;r.</a></p>
3 februari
16:00 - 00:00

Plats

Campus Arena, Jönköping University


Direktlänk

Nordic University E-sports Championship

Välkommen till finalen i det första nordiska universitetsmästerskapet i e-sport. Eventet är gratis. Läs mer här.


Arrangör: Extern arrangör

Sista Ansökningsdag till kursen - Att hantera stress och främja hälsa

5 februari

Studenthälsan

<p>Studenth&auml;lsan arrangerar kursen - Att hantera stress och fr&auml;mja h&auml;lsa</p><p><a href="http://ju.se/student/service/studenthalsan/kurs-att-hantera-stress-och-framja-halsa.html">Se denna l&auml;nk f&ouml;r mer information och anm&auml;lan</a></p><p>&nbsp;</p>
5 februari
00:00

Plats

Studenthälsan


Direktlänk

Sista Ansökningsdag till kursen - Att hantera stress och främja hälsa

Studenthälsan arrangerar kursen - Att hantera stress och främja hälsa

Se denna länk för mer information och anmälan

 


Arrangör: Studenthälsan

CeFEO Research Seminar

6 februari

12:00 - 13:00

B7030, JIBS

<p>Professor <strong>Ilse Matser </strong>(Windesheim University of Applied Sciences)</p><p><em>&quot;Engaged scholarship practices in the family business context&quot;</em></p><p><strong>WELCOME!</strong></p>
6 februari
12:00 - 13:00

Plats

B7030, JIBS


Direktlänk

CeFEO Research Seminar

Professor Ilse Matser (Windesheim University of Applied Sciences)

"Engaged scholarship practices in the family business context"

WELCOME!


Arrangör: Jönköping International Business School

8/2 Säsongspremiär: Kultur på Campus

8 februari

12:00 - 12:30

Högskolebiblioteket

<p>P&aring; onsdagen den 8 februari drar v&aring;rens s&auml;song av Kultur p&aring; Campus ig&aring;ng. F&ouml;rst ut &auml;r Annsi Simar Liljeqvist med Bollywooddans.</p><p>&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
8 februari
12:00 - 12:30

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

8/2 Säsongspremiär: Kultur på Campus

På onsdagen den 8 februari drar vårens säsong av Kultur på Campus igång. Först ut är Annsi Simar Liljeqvist med Bollywooddans.

 

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

LICENTIATSEMINARIUM - Fredrik Tiedemann

10 februari

10:00 - 12:00

E1405, Gjuterisalen, JTH

<p><strong>Upsatsens titel: </strong><em>Strategic Lead-Times and their Implications on Financial Performance</em><br /><strong>Respondent: </strong>Fredrik Tiedemann<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne: </strong>Produktionssystem<br /><strong>Opponent:</strong> PhD Mattias Hallgren, Link&ouml;pings Universitet<br />&nbsp;</p><p><strong>V&auml;lkomna till seminariet!</strong><br /><br />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
10 februari
10:00 - 12:00

Plats

E1405, Gjuterisalen, JTH


Direktlänk

LICENTIATSEMINARIUM - Fredrik Tiedemann

Upsatsens titel: Strategic Lead-Times and their Implications on Financial Performance
Respondent: Fredrik Tiedemann
Forskarutbildningsämne: Produktionssystem
Opponent: PhD Mattias Hallgren, Linköpings Universitet
 

Välkomna till seminariet!

 

 


Arrangör: Tekniska Högskolan

R&R Seminar organized by CeFEO

13 februari

12:00 - 13:00

B7030, JIBS

<p><strong>R&amp;R Seminar</strong></p><p>Visiting Professor <strong>Thomas Kohler</strong></p><p><em>How to Scale Crowdsourcing Platforms</em></p><p>&nbsp;</p><p>R&amp;R* The idea is to present a paper for which you got a Review &amp; Resubmit (R&amp;R) from a Journal and you would like to get feedback on how to address Reviewers and Editors&rsquo; comments.</p><p><strong>WELCOME!</strong></p><p>&nbsp;</p>
13 februari
12:00 - 13:00

Plats

B7030, JIBS


Direktlänk

R&R Seminar organized by CeFEO

R&R Seminar

Visiting Professor Thomas Kohler

How to Scale Crowdsourcing Platforms

 

R&R* The idea is to present a paper for which you got a Review & Resubmit (R&R) from a Journal and you would like to get feedback on how to address Reviewers and Editors’ comments.

WELCOME!

 


Arrangör: Jönköping International Business School

Nextstep 2017

21 februari

Campus Arena

<p>21 februari 2017 anordnas karri&auml;rm&auml;ssan Nextstep. L&auml;s mer p&aring; <a href="http://www.next-step.se/">next-step.se</a></p>
21 februari
00:00

Plats

Campus Arena


Direktlänk

Nextstep 2017

21 februari 2017 anordnas karriärmässan Nextstep. Läs mer på next-step.se


Arrangör: Studentkåren

Högskoledagen 2017

21 februari

08:00 - 15:00

Hc113

<p>J&ouml;nk&ouml;ping University bjuder in Studie- yrkesv&auml;gledare i n&auml;romr&aring;det till en informationsdag hos oss.</p><p>&Auml;r du intresserad av att veta mer, se <a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/hogskoledagen-2017.html">JU.se/hogskoledagen2017</a></p>
21 februari
08:00 - 15:00

Plats

Hc113


Direktlänk

Högskoledagen 2017

Jönköping University bjuder in Studie- yrkesvägledare i närområdet till en informationsdag hos oss.

Är du intresserad av att veta mer, se JU.se/hogskoledagen2017


Arrangör: Jönköping University

Kultur på Campus - Vinexpert

22 februari

12:00 - 12:30

Högskolebiblioteket

<p>P&aring; onsdagen den 22 februari bes&ouml;ker f&ouml;rfattaren till boken &quot;101 viner du m&aring;ste dricka innan du d&ouml;r&quot; Kultur p&aring; Campus.</p><p>&nbsp;</p><p>Andreas Kj&ouml;rling &auml;r prisbel&ouml;nt f&ouml;rfattare och sommelier. Hans karri&auml;r i gastronomins v&auml;rld b&ouml;rjade f&ouml;r 20 &aring;r sen p&aring; en krog i Uppsala. Idag har Andreas mer &auml;n ett decennium bakom sig som mycket uppskattad f&ouml;redragsh&aring;llare och skribent. Sedan f&ouml;rfattardebuten 2004 har Andreas rest vinv&auml;rlden runt och skaffat sig inte bara stora kunskaper men ocks&aring; m&aring;nga intressanta historier.</p><p>&nbsp;</p><p>101 Viner du m&aring;ste dricka innan du d&ouml;r inneh&aring;ller tips p&aring; viner i varierande prisniv&aring; fr&aring;n olika delar av v&auml;rlden. D&auml;ribland viner som inte &auml;r s&aring; vanliga, viner som l&auml;saren ska uppt&auml;cka och f&ouml;rst&aring; tjusningen med.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Varmt v&auml;lkommen till H&ouml;gskolebiblioteket onsdagen den 22 februari kl 12, och h&ouml;r Andreas historia om boken, vinerna och resorna!</strong></p>
22 februari
12:00 - 12:30

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

Kultur på Campus - Vinexpert

På onsdagen den 22 februari besöker författaren till boken "101 viner du måste dricka innan du dör" Kultur på Campus.

 

Andreas Kjörling är prisbelönt författare och sommelier. Hans karriär i gastronomins värld började för 20 år sen på en krog i Uppsala. Idag har Andreas mer än ett decennium bakom sig som mycket uppskattad föredragshållare och skribent. Sedan författardebuten 2004 har Andreas rest vinvärlden runt och skaffat sig inte bara stora kunskaper men också många intressanta historier.

 

101 Viner du måste dricka innan du dör innehåller tips på viner i varierande prisnivå från olika delar av världen. Däribland viner som inte är så vanliga, viner som läsaren ska upptäcka och förstå tjusningen med.

 

Varmt välkommen till Högskolebiblioteket onsdagen den 22 februari kl 12, och hör Andreas historia om boken, vinerna och resorna!


Arrangör: Jönköping University

INSTÄLLD Offentlig föreläsning - Mediers känsla för kön - hur medier framställer män och kvinnor

23 februari

18:30 - 19:30

Hc113

<p>F&ouml;rel&auml;sningen &auml;r tyv&auml;rr inst&auml;lld pga sjukdom.</p>
23 februari
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

INSTÄLLD Offentlig föreläsning - Mediers känsla för kön - hur medier framställer män och kvinnor

Föreläsningen är tyvärr inställd pga sjukdom.


Arrangör: Jönköping University

Sista Ansökningsdag till kursen - Våga Tala

27 februari

Studenthälsan

<p>Studenth&auml;lsan arrangerar kursen: V&aring;ga Tala</p><p><a href="http://ju.se/student/service/studenthalsan/kurs-vaga-tala.html">F&ouml;lj denna l&auml;nk f&ouml;r mer information och anm&auml;lan</a></p>
27 februari
00:00

Plats

Studenthälsan


Direktlänk

Sista Ansökningsdag till kursen - Våga Tala

Studenthälsan arrangerar kursen: Våga Tala

Följ denna länk för mer information och anmälan


Arrangör: Studenthälsan

CeFEO Research Seminar

27 februari

12:00 - 13:00

B7030, JIBS

<p><strong>February 27</strong></p><p>PhD Candidate <strong>Matthias Waldkirch</strong></p><p><em>&ldquo;When the Cure Turns Against You: Parallel Professionalization in Family Firms&rdquo;</em></p><p><strong>WELCOME!</strong></p>
27 februari
12:00 - 13:00

Plats

B7030, JIBS


Direktlänk

CeFEO Research Seminar

February 27

PhD Candidate Matthias Waldkirch

“When the Cure Turns Against You: Parallel Professionalization in Family Firms”

WELCOME!


Arrangör: Jönköping International Business School
Mars

Kultur på Campus - Musikalprofessor

1 mars

12:00 - 12:30

Högskolebiblioteket

<p>Staffan Aspegren &auml;r regiss&ouml;r och konstn&auml;rlig ledare p&aring; Sm&aring;lands Musik &amp; Teater, samt professor i musikaler. P&aring; onsdagen den 1 mars bes&ouml;ker han Kultur p&aring; Campus.</p><p>&nbsp;</p><p>Staffan inledde sin tid p&aring; Sm&aring;lands Musik &amp; Teater med att v&aring;ren 2016 regissera v&aring;r allra f&ouml;rsta musikal - Spelman p&aring; taket. Denna dundersucc&eacute; fick lysande lovord fr&aring;n s&aring;v&auml;l publik som recensenter, och f&ouml;ljs upp av musikalen Passion.</p><p>&nbsp;</p><p>Staffans f&ouml;rsta konstn&auml;rliga uppdrag f&ouml;r Sm&aring;lands Musik &amp; Teater var som regiss&ouml;r f&ouml;r Trollfl&ouml;jten (1999). Han &auml;r teater-, musikal och operaregiss&ouml;r samt adjungerad professor i musikdramatisk gestaltning vid H&ouml;gskolan f&ouml;r scen och musik vid G&ouml;teborgs Universitet. Han har bland annat arbetat p&aring; Stora Teatern i G&ouml;teborg och G&ouml;teborgsoperan samt internationellt och satt upp verk som Sweeney Todd, Madama Butterfly och Tosca. Staffan &auml;r involverad i utbildning av opera- och musikalartister och f&ouml;rel&auml;ser ofta inom omr&aring;det.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>V&auml;lkommen till H&ouml;gskolebiblioteket onsdagen den 1 mars kl 12!</strong></p>
1 mars
12:00 - 12:30

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

Kultur på Campus - Musikalprofessor

Staffan Aspegren är regissör och konstnärlig ledare på Smålands Musik & Teater, samt professor i musikaler. På onsdagen den 1 mars besöker han Kultur på Campus.

 

Staffan inledde sin tid på Smålands Musik & Teater med att våren 2016 regissera vår allra första musikal - Spelman på taket. Denna dundersuccé fick lysande lovord från såväl publik som recensenter, och följs upp av musikalen Passion.

 

Staffans första konstnärliga uppdrag för Smålands Musik & Teater var som regissör för Trollflöjten (1999). Han är teater-, musikal och operaregissör samt adjungerad professor i musikdramatisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet. Han har bland annat arbetat på Stora Teatern i Göteborg och Göteborgsoperan samt internationellt och satt upp verk som Sweeney Todd, Madama Butterfly och Tosca. Staffan är involverad i utbildning av opera- och musikalartister och föreläser ofta inom området.

 

Välkommen till Högskolebiblioteket onsdagen den 1 mars kl 12!


Arrangör: Jönköping University

LICENTIATSEMINARIUM - Baiwei Zhu

3 mars

10:00 - 12:00

E1405, Gjuterisalen, JTH

<p><strong>Uppsatsens titel:</strong> <em>On the Influence of Si on Anodising and Mechanical Properties of Cast Aluminium Alloys</em><br /><strong>Respondent:</strong> Baiwei Zhu<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong> Material och tillverkningsprocesser<br /><strong>Opponent:</strong> Professor Christofer Leygraf, KTH</p><p><strong>V&auml;lkommen!</strong></p>
3 mars
10:00 - 12:00

Plats

E1405, Gjuterisalen, JTH


Direktlänk

LICENTIATSEMINARIUM - Baiwei Zhu

Uppsatsens titel: On the Influence of Si on Anodising and Mechanical Properties of Cast Aluminium Alloys
Respondent: Baiwei Zhu
Forskarutbildningsämne: Material och tillverkningsprocesser
Opponent: Professor Christofer Leygraf, KTH

Välkommen!


Arrangör: Tekniska Högskolan

Kvinnors villkor inom idrotten

6 mars

18:00 - 19:00

Hc 113

<p>V&auml;lkommen p&aring; ett av flera evenemang inf&ouml;r, under och efter internationella kvinnodagen den 8 mars 2017. Arrang&ouml;rer &auml;r olika n&auml;tverk och organisationer i J&ouml;nk&ouml;pingsomr&aring;det som alla arbetar p&aring; olika s&auml;tt f&ouml;r kvinnor, j&auml;mst&auml;lldhet och m&auml;nskliga r&auml;ttigheter.</p><p>&nbsp;</p><p>F&ouml;rel&auml;sare:</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Sofia Paldanius</strong></p><p>Kanotist med 20 &aring;rs erfarenhet av idrott p&aring; h&ouml;gsta elitniv&aring;. Har deltagit i fem OS och har 40 individuella SM-guld, samt elva internationella m&auml;sterskapsmedaljer. Sofia startade debatten om hur kvinnor blir behandlade av olympiska kommit&egrave;n j&auml;mf&ouml;rt med sina manliga kollegor vid familjebildning.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Behnaz Bahabozorgi</strong></p><p>Behnaz startade tillsammans med n&aring;gra kompisar HV71:s damlag d&auml;r hon varit s&aring;v&auml;l spelare som tr&auml;nare. Hon har erfarenhet av att armb&aring;ga sig fram i en mycket mansdominerad sport d&auml;r damerna f&aring;r istiderna som &quot;blir &ouml;ver&quot;. Behnaz har &auml;ven varit volont&auml;r p&aring; ett OS och sett idrotten internationellt.</p>
6 mars
18:00 - 19:00

Plats

Hc 113


Direktlänk

Kvinnors villkor inom idrotten

Välkommen på ett av flera evenemang inför, under och efter internationella kvinnodagen den 8 mars 2017. Arrangörer är olika nätverk och organisationer i Jönköpingsområdet som alla arbetar på olika sätt för kvinnor, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

 

Föreläsare:

 

Sofia Paldanius

Kanotist med 20 års erfarenhet av idrott på högsta elitnivå. Har deltagit i fem OS och har 40 individuella SM-guld, samt elva internationella mästerskapsmedaljer. Sofia startade debatten om hur kvinnor blir behandlade av olympiska kommitèn jämfört med sina manliga kollegor vid familjebildning.

 

Behnaz Bahabozorgi

Behnaz startade tillsammans med några kompisar HV71:s damlag där hon varit såväl spelare som tränare. Hon har erfarenhet av att armbåga sig fram i en mycket mansdominerad sport där damerna får istiderna som "blir över". Behnaz har även varit volontär på ett OS och sett idrotten internationellt.


Arrangör: Extern arrangör

Keep the Faith - fri efter 30 år

8 mars

12:00 - 12:30

Högskolebiblioteket

<p><strong>Onsdagen den 8 mars bes&ouml;ker Annika &Ouml;stberg Kultur p&aring; Campus och ber&auml;ttar mer om sina 30 &aring;r i f&aring;ngenskap i USA.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Annika &Ouml;stberg har suttit i amerikanskt f&auml;ngelse i n&auml;stan 30 &aring;r, d&ouml;md f&ouml;r mord. Hennes f&ouml;rra bok skildrade uppv&auml;xten i Sverige, flytten till USA och hur hon till slut blev d&ouml;md till mord efter att hennes d&aring;varande pojkv&auml;n skjutit ihj&auml;l tv&aring; personer, d&auml;ribland en polis.</p><p>&nbsp;</p><p>P&aring; Kultur p&aring; Campus ber&auml;ttar Annika &Ouml;stberg om f&auml;ngelsetiden, den tuffa milj&ouml;n och hierarkierna bland f&aring;ngarna men &auml;ven om den v&auml;nskap som odlades bland hennes kvinnliga medf&aring;ngar. 2008 &ouml;verflyttades hon till Sverige och den 1 maj 2011 blev hon frigiven.</p><p>&nbsp;</p><p>Annika &Ouml;stbergs bes&ouml;k p&aring; Kultur p&aring; Campus &auml;r en av flera aktiviteter med koppling till m&auml;nskliga r&auml;ttigheter som arrangeras p&aring; JU under 2017 med anledning av att J&ouml;nk&ouml;ping st&aring;r v&auml;rd f&ouml;r &aring;rets upplaga av M&auml;nskliga R&auml;ttighetsdagarna, MR-dagarna. Du kan l&auml;sa mer om MR-dagarna <a href="https://www.mrdagarna.nu/">h&auml;r</a>.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Varmt v&auml;lkomna till H&ouml;gskolebiblioteket onsdagen den 8 mars kl 12, och h&ouml;r Annikas historia.</strong></p>
8 mars
12:00 - 12:30

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

Keep the Faith - fri efter 30 år

Onsdagen den 8 mars besöker Annika Östberg Kultur på Campus och berättar mer om sina 30 år i fångenskap i USA.

 

Annika Östberg har suttit i amerikanskt fängelse i nästan 30 år, dömd för mord. Hennes förra bok skildrade uppväxten i Sverige, flytten till USA och hur hon till slut blev dömd till mord efter att hennes dåvarande pojkvän skjutit ihjäl två personer, däribland en polis.

 

På Kultur på Campus berättar Annika Östberg om fängelsetiden, den tuffa miljön och hierarkierna bland fångarna men även om den vänskap som odlades bland hennes kvinnliga medfångar. 2008 överflyttades hon till Sverige och den 1 maj 2011 blev hon frigiven.

 

Annika Östbergs besök på Kultur på Campus är en av flera aktiviteter med koppling till mänskliga rättigheter som arrangeras på JU under 2017 med anledning av att Jönköping står värd för årets upplaga av Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna. Du kan läsa mer om MR-dagarna här.

 

Varmt välkomna till Högskolebiblioteket onsdagen den 8 mars kl 12, och hör Annikas historia.


Arrangör: Jönköping University

Välkommen till PMC-mässa

8 mars

16:00 - 18:30

HLK

<p><strong>Onsdagen den 8 mars klockan 16.00-18.30 visar studenterna p&aring; Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet upp sina projektarbeten p&aring; HLK. </strong></p><p>&nbsp;</p><p>Det &auml;r dags f&ouml;r PMC-m&auml;ssan, Project Media and Communication, Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmets &aring;rliga monterm&auml;ssa. Det finns m&ouml;jlighet att lyssna p&aring; g&auml;sttalare, inspireras av projektarbeten och mingla med fackf&ouml;rbund. Dessutom kan ni se vad v&aring;ra MKV-alumner haft f&ouml;r sig efter examen och ta del av deras tips och r&aring;d. Det &auml;r &auml;ven ett utm&auml;rkt tillf&auml;lle att prata med b&aring;de dem och projektgruppernas uppdragsgivare om framtida praktikplatser. Bli en av de 20 f&ouml;rsta g&auml;sterna och f&aring; en goodie bag!</p>
8 mars
16:00 - 18:30

Plats

HLK


Direktlänk

Välkommen till PMC-mässa

Onsdagen den 8 mars klockan 16.00-18.30 visar studenterna på Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet upp sina projektarbeten på HLK.

 

Det är dags för PMC-mässan, Project Media and Communication, Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmets årliga montermässa. Det finns möjlighet att lyssna på gästtalare, inspireras av projektarbeten och mingla med fackförbund. Dessutom kan ni se vad våra MKV-alumner haft för sig efter examen och ta del av deras tips och råd. Det är även ett utmärkt tillfälle att prata med både dem och projektgruppernas uppdragsgivare om framtida praktikplatser. Bli en av de 20 första gästerna och få en goodie bag!


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Sista Ansökningsdag till kursen - Höj din Självkänsla!

9 mars

Studenthälsan

<p>Studenth&auml;lsan arrangerar kursen - H&ouml;j din sj&auml;lvk&auml;nsla!</p><p><a href="http://ju.se/student/service/studenthalsan/kurs-hoj-din-sjalvkansla.html">F&ouml;lj denna l&auml;nk f&ouml;r mer information och anm&auml;lan</a></p>
9 mars
00:00

Plats

Studenthälsan


Direktlänk

Sista Ansökningsdag till kursen - Höj din Självkänsla!

Studenthälsan arrangerar kursen - Höj din självkänsla!

Följ denna länk för mer information och anmälan


Arrangör: Studenthälsan

Offentlig föreläsning - Konsten att korsa en kontinent med solenergi

9 mars

18:30 - 19:30

Hc113

<p><em>Jan Weiss, JU Solar Team, Lektor i industriell organisation och ekonomi</em></p><p>&nbsp;</p><p>I oktober 2017 st&auml;ller JU Solar Team f&ouml;r tredje g&aring;ngen upp i den prestigefulla internationella solbilst&auml;vlingen World Solar Challenge, d&auml;r det g&auml;ller att ta sig de varma australienska 3022 kilometrarna fr&aring;n Darwin i norr till Adelaide i s&ouml;der p&aring; kortast m&ouml;jliga tid med solens energi och maximalt sex kvadratmeter solpaneler till hj&auml;lp. Fr&aring;n plats tjugo 2013 och plats femton 2015 st&auml;lls nu siktet in att n&aring; de h&ouml;gre placeringarna. JU Solar Team fr&aring;n J&ouml;nk&ouml;pings Tekniska H&ouml;gskola st&aring;r bakom konstruktion av t&auml;vlingsbil och deltagande i arrangemanget. Teamet best&aring;r av ett tjugotal studenter med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet och ansvariga l&auml;rare. Om konsten att just korsa en kontinent utifr&aring;n ovanst&aring;ende f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;rel&auml;ser ansvarig l&auml;rare och tillika lektor i industriell organisation och ekonomi, Jan Weiss, tillsammans med studenter fr&aring;n JU Solar Team.</p><p>&nbsp;</p><p>Varannan torsdag erbjuds popul&auml;rvetenskapliga f&ouml;rel&auml;sningar som p&aring; olika s&auml;tt knyter an till h&ouml;gskolans intresseomr&aring;den. F&ouml;rel&auml;sningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.</p><p>&nbsp;</p><p>Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via <a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/offentliga-forelasningar.html">livestreaming</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
9 mars
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Konsten att korsa en kontinent med solenergi

Jan Weiss, JU Solar Team, Lektor i industriell organisation och ekonomi

 

I oktober 2017 ställer JU Solar Team för tredje gången upp i den prestigefulla internationella solbilstävlingen World Solar Challenge, där det gäller att ta sig de varma australienska 3022 kilometrarna från Darwin i norr till Adelaide i söder på kortast möjliga tid med solens energi och maximalt sex kvadratmeter solpaneler till hjälp. Från plats tjugo 2013 och plats femton 2015 ställs nu siktet in att nå de högre placeringarna. JU Solar Team från Jönköpings Tekniska Högskola står bakom konstruktion av tävlingsbil och deltagande i arrangemanget. Teamet består av ett tjugotal studenter med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet och ansvariga lärare. Om konsten att just korsa en kontinent utifrån ovanstående förutsättningar föreläser ansvarig lärare och tillika lektor i industriell organisation och ekonomi, Jan Weiss, tillsammans med studenter från JU Solar Team.

 

Varannan torsdag erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.

 

Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

 

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

Öppet hus

11 mars

10:00 - 14:00

Jönköping University

<p>P&aring; l&ouml;rdagen den 11 mars har du chansen att f&aring; utlopp f&ouml;r din nyfikenhet och st&auml;lla alla de fr&aring;gor du har kring v&aring;ra utbildningar och studentlivet. Vad &auml;r viktigt att t&auml;nka p&aring; som ny student? Kan jag &aring;ka utomlands? Hur fungerar insparken? Kom och fr&aring;ga!</p><p>&nbsp;</p><p>P&aring; varje fackh&ouml;gskola finns personal p&aring; plats f&ouml;r att informera och svara p&aring; fr&aring;gor om v&aring;ra program och kurser. Du kan delta i en rad seminarier och laborationer, tr&auml;ffa studenter med mera. Du som vill kan &auml;ven f&ouml;lja med p&aring; en rundvandring p&aring; campus eller hoppa p&aring; en guidad busstur genom J&ouml;nk&ouml;ping.</p><p>&nbsp;</p><p>Ta med familj och v&auml;nner till en fullsp&auml;ckad dag p&aring; campus!</p><p>&nbsp;</p><p>Hela programmet f&ouml;r dagen hittar du p&aring; ju.se/oppethus</p><p>&nbsp;</p><p>V&auml;lkommen!</p>
11 mars
10:00 - 14:00

Plats

Jönköping University


Direktlänk

Öppet hus

På lördagen den 11 mars har du chansen att få utlopp för din nyfikenhet och ställa alla de frågor du har kring våra utbildningar och studentlivet. Vad är viktigt att tänka på som ny student? Kan jag åka utomlands? Hur fungerar insparken? Kom och fråga!

 

På varje fackhögskola finns personal på plats för att informera och svara på frågor om våra program och kurser. Du kan delta i en rad seminarier och laborationer, träffa studenter med mera. Du som vill kan även följa med på en rundvandring på campus eller hoppa på en guidad busstur genom Jönköping.

 

Ta med familj och vänner till en fullspäckad dag på campus!

 

Hela programmet för dagen hittar du på ju.se/oppethus

 

Välkommen!


Arrangör: Jönköping University

Licentiatseminarium i didaktik

17 mars

13:15 - 15:15

Hb116

<p>Andreas Magnusson l&auml;gger fram sin licentiatuppsats</p><p>&nbsp;</p><p>Fr&aring;n ett perspektiv p&aring; ekologiska processer till ett verktyg f&ouml;r att diskutera h&aring;llbarhetsfr&aring;gor &ndash; Hur ekosystemtj&auml;nster, ett nytt &auml;mnesinneh&aring;ll, kan ta form i undervisningspraktiken</p><p>&nbsp;</p><p>Opponent &auml;r docent Anna Vikstr&ouml;m, Lule&aring; tekniska universitet.</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>V&auml;lkomna!</p>
17 mars
13:15 - 15:15

Plats

Hb116


Direktlänk

Licentiatseminarium i didaktik

Andreas Magnusson lägger fram sin licentiatuppsats

 

Från ett perspektiv på ekologiska processer till ett verktyg för att diskutera hållbarhetsfrågor – Hur ekosystemtjänster, ett nytt ämnesinnehåll, kan ta form i undervisningspraktiken

 

Opponent är docent Anna Vikström, Luleå tekniska universitet.

  

Välkomna!


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Kultur på Campus - DIY Fotobok

22 mars

12:00 - 12:30

Högskolebiblioteket

<p>Onsdagen den 22 mars bes&ouml;ker Camilla Gr&ouml;nbladh Kultur p&aring; Campus, d&auml;r hon bjuder dig p&aring; en perfekt guide till hur du bygger upp din f&ouml;rsta fotobok.</p><p>&nbsp;</p><p>Du har mobilen och h&aring;rddisken full av fantastiska bilder fr&aring;n &aring;ret som g&aring;tt, och en vision av vilken otroligt fin fotobok det en dag kommer att bli.</p><p>&nbsp;</p><p>Trots det blir det ingen bok gjord. Du fastnar i funderingar kring vilken tj&auml;nst du ska anv&auml;nda och vilka bilder du ska ha med. Det slutar med att bildh&ouml;gen blir liggande i datorn, utan att n&aring;gonsin gl&auml;dja en publik.</p><p>&nbsp;</p><p>Nu &auml;r det dags att sluta fundera och b&ouml;rja skapa!</p><p>&nbsp;</p><p>Camilla Gr&ouml;nbladh &auml;r l&auml;rare och kommunikat&ouml;r p&aring; Moderskeppet. Hon har hj&auml;lpt hundratals personer att komma ig&aring;ng med fotob&ouml;cker, och nu bjuder hon dig p&aring; en perfekt guide till hur du bygger upp din f&ouml;rsta fotobok &ndash; redan p&aring; onsdag!</p><p>&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkommen&nbsp;till H&ouml;gskolebiblioteket kl 12!</p>
22 mars
12:00 - 12:30

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

Kultur på Campus - DIY Fotobok

Onsdagen den 22 mars besöker Camilla Grönbladh Kultur på Campus, där hon bjuder dig på en perfekt guide till hur du bygger upp din första fotobok.

 

Du har mobilen och hårddisken full av fantastiska bilder från året som gått, och en vision av vilken otroligt fin fotobok det en dag kommer att bli.

 

Trots det blir det ingen bok gjord. Du fastnar i funderingar kring vilken tjänst du ska använda och vilka bilder du ska ha med. Det slutar med att bildhögen blir liggande i datorn, utan att någonsin glädja en publik.

 

Nu är det dags att sluta fundera och börja skapa!

 

Camilla Grönbladh är lärare och kommunikatör på Moderskeppet. Hon har hjälpt hundratals personer att komma igång med fotoböcker, och nu bjuder hon dig på en perfekt guide till hur du bygger upp din första fotobok – redan på onsdag!

 

Varmt välkommen till Högskolebiblioteket kl 12!


Arrangör: Jönköping University

Föreläsning om Islamistisk terrorism och antimuslimsk högerextremism i Europa

27 mars

18:00 - 19:00

Hb 116, Högskolan för lärande och kommunikation

<p><strong>KAN V&Aring;LDSSPIRALEN BRYTAS? </strong><br />Sverige och andra europeiska l&auml;nder st&aring;r inf&ouml;r nya utmaningar och fr&aring;gor. Varf&ouml;r lockas muslimska ungdomar i Europa, uppvuxna i demokratiska v&auml;lf&auml;rdsstater, av Islamiska Staten och andra terrorgrupper? Hur motverkar vi de f&ouml;rdomar och hatbrott mot europeiska muslimer som f&ouml;ljt i terrorns sp&aring;r? Och hur kan vi f&ouml;rhindra att ett nytt konfrontativt samh&auml;llsklimat uppst&aring;r?<strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Klas Borell</strong>, professor i sociologi och socialt arbete, redog&ouml;r i denna f&ouml;rel&auml;sning&nbsp;f&ouml;r sin forskning om terrorism, hatbrott och f&ouml;rdomar.</p><p><strong>F&ouml;rel&auml;sningen arrangeras av R&auml;dda barnen.</strong></p><p>V&auml;lkommen!</p><p><strong>Fri entr&eacute;</strong></p>
27 mars
18:00 - 19:00

Plats

Hb 116, Högskolan för lärande och kommunikation


Direktlänk

Föreläsning om Islamistisk terrorism och antimuslimsk högerextremism i Europa

KAN VÅLDSSPIRALEN BRYTAS?
Sverige och andra europeiska länder står inför nya utmaningar och frågor. Varför lockas muslimska ungdomar i Europa, uppvuxna i demokratiska välfärdsstater, av Islamiska Staten och andra terrorgrupper? Hur motverkar vi de fördomar och hatbrott mot europeiska muslimer som följt i terrorns spår? Och hur kan vi förhindra att ett nytt konfrontativt samhällsklimat uppstår? 

Klas Borell, professor i sociologi och socialt arbete, redogör i denna föreläsning för sin forskning om terrorism, hatbrott och fördomar.

Föreläsningen arrangeras av Rädda barnen.

Välkommen!

Fri entré


Arrangör: Extern arrangör

Professionsdagen

28 mars

08:00 - 15:00

HLKs entré

<p>V&auml;lkommen till Professionsdagen p&aring; HLK. Samtliga l&auml;rarstudenter ska delta och det g&auml;ller &auml;ven dig som g&ouml;r VFU denna dag.</p><p>&nbsp;</p><p>Syftet med Professionsdagen &auml;r att st&auml;rka samverkan mellan l&auml;rarutbildningen, dig som student och v&aring;ra PO-omr&aring;den, inklusive frist&aring;ende verksamheter. Denna dag ger dig en unik m&ouml;jlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare, f&aring; inblick i olika skolors och PO-omr&aring;dens speciella profilomr&aring;den samt f&aring; m&ouml;jlighet att j&auml;mf&ouml;ra olika kommuners arbetsvillkor.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/konferens/professionsdagen.html">L&auml;s mer om Professionsdagen h&auml;r.</a></p>
28 mars
08:00 - 15:00

Plats

HLKs entré


Direktlänk

Professionsdagen

Välkommen till Professionsdagen på HLK. Samtliga lärarstudenter ska delta och det gäller även dig som gör VFU denna dag.

 

Syftet med Professionsdagen är att stärka samverkan mellan lärarutbildningen, dig som student och våra PO-områden, inklusive fristående verksamheter. Denna dag ger dig en unik möjlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare, få inblick i olika skolors och PO-områdens speciella profilområden samt få möjlighet att jämföra olika kommuners arbetsvillkor.

 

Läs mer om Professionsdagen här.


Arrangör: Jönköping University

Offentlig föreläsning - Himlen är vackrast med lagom mycket moln

30 mars

18:30 - 19:30

Hc113

<p>&ndash; en himmelsk v&aring;rbetraktelse</p><p>&nbsp;</p><p><em>Nils Holmqvist, Meteorlog, Sveriges Television</em></p><p>&nbsp;</p><p>Nils Holmqvist, meteorolog Sveriges Television, tar sig an alla v&aring;ras favoritsamtals&auml;mne, v&auml;dret! I boken &rdquo;Himlen &auml;r vackrast med lagom mycket moln&rdquo; g&ouml;r han en poetisk och humoristisk betraktelse om varf&ouml;r han ser det vi vanligen anser vara vackert v&auml;der, det vill s&auml;ga en klarbl&aring; himmel, som lite tr&aring;kigare &auml;n en st&auml;ndig f&ouml;r&auml;nderlig dito med just lagom mycket moln. Efter f&ouml;rel&auml;sningen kommer vi alla v&auml;nda blicken upp mot v&aring;rhimlen och &ouml;dmjukt f&ouml;rundras inf&ouml;r dess v&auml;xlande sk&ouml;nhet och till sommaren f&ouml;rst&aring; varf&ouml;r solen g&auml;rna g&aring;r i moln n&auml;r det &auml;r dags att ta sig ett dopp i det bl&aring;. Och f&ouml;rresten, hur mycket v&auml;ger ett moln?</p><p>&nbsp;</p><p>Varannan torsdag erbjuds popul&auml;rvetenskapliga f&ouml;rel&auml;sningar som p&aring; olika s&auml;tt knyter an till h&ouml;gskolans intresseomr&aring;den. F&ouml;rel&auml;sningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.</p><p>&nbsp;</p><p>Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via <a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/offentliga-forelasningar.html">livestreaming</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
30 mars
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Himlen är vackrast med lagom mycket moln

– en himmelsk vårbetraktelse

 

Nils Holmqvist, Meteorlog, Sveriges Television

 

Nils Holmqvist, meteorolog Sveriges Television, tar sig an alla våras favoritsamtalsämne, vädret! I boken ”Himlen är vackrast med lagom mycket moln” gör han en poetisk och humoristisk betraktelse om varför han ser det vi vanligen anser vara vackert väder, det vill säga en klarblå himmel, som lite tråkigare än en ständig föränderlig dito med just lagom mycket moln. Efter föreläsningen kommer vi alla vända blicken upp mot vårhimlen och ödmjukt förundras inför dess växlande skönhet och till sommaren förstå varför solen gärna går i moln när det är dags att ta sig ett dopp i det blå. Och förresten, hur mycket väger ett moln?

 

Varannan torsdag erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.

 

Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

 

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

LICENTIATSEMINARIUM - Samuel André

31 mars

10:00 - 12:00

E1405

<p><strong>Uppsatsens titel:</strong> <em>Supporting the utilization of a platform approach in the engineer-to-order supplier industry</em><br /><strong>Doktorand:</strong> Samuel Andr&eacute;<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong> Maskinkonstruktion<br /><strong>Opponent:</strong> Tekn. dr Johan L&ouml;&ouml;f, GKN Aerospace AB<br /><strong>Huvudhandledare:</strong> Prof. Fredrik Elgh, JTH<br /><strong>V&auml;lkomna till seminariet!</strong></p>
31 mars
10:00 - 12:00

Plats

E1405


Direktlänk

LICENTIATSEMINARIUM - Samuel André

Uppsatsens titel: Supporting the utilization of a platform approach in the engineer-to-order supplier industry
Doktorand: Samuel André
Forskarutbildningsämne: Maskinkonstruktion
Opponent: Tekn. dr Johan Lööf, GKN Aerospace AB
Huvudhandledare: Prof. Fredrik Elgh, JTH
Välkomna till seminariet!


Arrangör: Tekniska Högskolan

Business Administration Research Seminar

31 mars

12:00 - 13:45

B6046

<p>PhD Ali Uyar, American Unviersity of the Middle East, Egaila, Kuwait, will give a research seminar entitled</p><p>Sustainability reporting in the GCC region: A critical evaluation of trends and drivers</p>
31 mars
12:00 - 13:45

Plats

B6046


Direktlänk

Business Administration Research Seminar

PhD Ali Uyar, American Unviersity of the Middle East, Egaila, Kuwait, will give a research seminar entitled

Sustainability reporting in the GCC region: A critical evaluation of trends and drivers


Arrangör: Jönköping International Business School
April

Högskoleprovet 2017

1 april

Jönköping University

<p>H&ouml;gskoleprovet v&aring;ren 2017 &auml;ger rum l&ouml;rdagen 1 april. <a href="http://ju.se/studera/om-anmalan/hogskoleprovet.html">L&auml;s mer h&auml;r.</a></p>
1 april
00:00

Plats

Jönköping University


Direktlänk

Högskoleprovet 2017

Högskoleprovet våren 2017 äger rum lördagen 1 april. Läs mer här.


Arrangör: Extern arrangör

Business Administration Research Seminar

3 april

12:00 - 13:00

B6046

<p>PhD Diogenis Baboukardos, Essex Business School, Essex University, UK will give a research seminar entitled:</p><p>&quot;The valuation relevance of environmental performance revisited: The moderating role of environmental provisions&quot;</p>
3 april
12:00 - 13:00

Plats

B6046


Direktlänk

Business Administration Research Seminar

PhD Diogenis Baboukardos, Essex Business School, Essex University, UK will give a research seminar entitled:

"The valuation relevance of environmental performance revisited: The moderating role of environmental provisions"


Arrangör: Jönköping International Business School

FINAL SEMINAR OF SARA EKBERG

4 april

10:00 - 12:00

B7030

<p>Welcome to attend the Final Seminar of&nbsp;MMTC PhD Candidate, <strong>Sara Ekberg </strong></p><p>The title of the thesis is:</p><p>&rdquo;RESPONDING TO PRESSURES - A CASE STUDY OF THE ROLE OF ORGANIZATIONAL INTEGRITY IN AUSTRALIAN NEWSPAPERS&rdquo;</p><p>Opponent for the Final Seminar is Associate Professor Maria Grafstr&ouml;m, Stockholm School of Economics and Stockholm University</p><p>A hard copy of the manuscript can be obtained from Barbara Ekl&ouml;f: <a href="mailto:barbara.eklof@ju.se">barbara.eklof@ju.se</a></p>
4 april
10:00 - 12:00

Plats

B7030


Direktlänk

FINAL SEMINAR OF SARA EKBERG

Welcome to attend the Final Seminar of MMTC PhD Candidate, Sara Ekberg

The title of the thesis is:

”RESPONDING TO PRESSURES - A CASE STUDY OF THE ROLE OF ORGANIZATIONAL INTEGRITY IN AUSTRALIAN NEWSPAPERS”

Opponent for the Final Seminar is Associate Professor Maria Grafström, Stockholm School of Economics and Stockholm University

A hard copy of the manuscript can be obtained from Barbara Eklöf: barbara.eklof@ju.se


Arrangör: Jönköping International Business School

JIBS Entrepreneurship Challenge 2017

5 april

10:00 - 12:00

B1024, Jönköping International Business School

<p>V&auml;lkommen till finalen av JIBS Entrepreneurship Challenge 2017. L&auml;s mer p&aring; <a href="http://ju.se/jibsec">ju.se/jibsec</a></p>
5 april
10:00 - 12:00

Plats

B1024, Jönköping International Business School


Direktlänk

JIBS Entrepreneurship Challenge 2017

Välkommen till finalen av JIBS Entrepreneurship Challenge 2017. Läs mer på ju.se/jibsec


Arrangör: Jönköping International Business School

Research Seminar, Candidate for the position as Assistant/Associate Prof. at BA

5 april

12:00 - 13:45

B6046

<p><strong>PhD Selcen &Ouml;zt&uuml;rkcan </strong>from Bahcesehir University, Faculty of Communication, Turkey will present a research seminar entitled</p><p><strong>&quot;Twitter Data Analysis on Social Movements&rdquo;</strong></p><p>Directly after the Research Seminar in the same room Selcen will do a mock lecture on</p><p><strong>&#39;An analysis of industry forces: The Case of Apple&#39;</strong></p>
5 april
12:00 - 13:45

Plats

B6046


Direktlänk

Research Seminar, Candidate for the position as Assistant/Associate Prof. at BA

PhD Selcen Öztürkcan from Bahcesehir University, Faculty of Communication, Turkey will present a research seminar entitled

"Twitter Data Analysis on Social Movements”

Directly after the Research Seminar in the same room Selcen will do a mock lecture on

'An analysis of industry forces: The Case of Apple'


Arrangör: Jönköping International Business School

Business Administration Seminar

6 april

12:00 - 13:00

B6046

<p>Prof. Emeritus, Rolf A. Lundin, JIBS, will present a research seminar entitled:</p><p>Project Society - Implications?</p>
6 april
12:00 - 13:00

Plats

B6046


Direktlänk

Business Administration Seminar

Prof. Emeritus, Rolf A. Lundin, JIBS, will present a research seminar entitled:

Project Society - Implications?


Arrangör: Jönköping International Business School

Offentlig föreläsning - Kompetensförsörjning som utmaning - en spaning mot framtida landsbygder, ungdomar och högre utbilding

6 april

18:30 - 19:30

Hc113

<p><em>Jerry Engstr&ouml;m, Campuschef, Campus V&auml;stervik</em></p><p>&nbsp;</p><p>Den l&aring;ngsiktiga kompetensf&ouml;rs&ouml;rjningen &auml;r en av de st&ouml;rsta utmaningarna f&ouml;r mindre kommuner p&aring; landsbygden. I m&aring;nga kommuner har n&auml;ringsliv och offentliga akt&ouml;rer sv&aring;rt att hitta personal med r&auml;tt utbildning. Unga m&auml;nniskor flyttar iv&auml;g till st&ouml;rre st&auml;der och till h&ouml;gskole- och universitetsorter f&ouml;r att utbilda sig och &aring;terv&auml;nder i mindre grad. Nya inflyttare &auml;r sv&aring;ra att attrahera. Minskade volymer av h&ouml;gre utbildning p&aring; distans eller i utlokaliserad form har p&aring; senare &aring;r p&aring;verkat denna utveckling ytterligare, och m&aring;nga l&auml;ros&auml;ten har krympt distributionen av h&ouml;gskoleutbildningar till mindre orter. Om problem likt dessa g&ouml;r Jerry Engstr&ouml;m, campuschef Campus V&auml;stervik, en spaning inf&ouml;r framtiden.</p><p>&nbsp;</p><p>Varannan torsdag erbjuds popul&auml;rvetenskapliga f&ouml;rel&auml;sningar som p&aring; olika s&auml;tt knyter an till h&ouml;gskolans intresseomr&aring;den. F&ouml;rel&auml;sningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.</p><p>&nbsp;</p><p>Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via <a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/offentliga-forelasningar.html">livestreaming</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
6 april
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Kompetensförsörjning som utmaning - en spaning mot framtida landsbygder, ungdomar och högre utbilding

Jerry Engström, Campuschef, Campus Västervik

 

Den långsiktiga kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för mindre kommuner på landsbygden. I många kommuner har näringsliv och offentliga aktörer svårt att hitta personal med rätt utbildning. Unga människor flyttar iväg till större städer och till högskole- och universitetsorter för att utbilda sig och återvänder i mindre grad. Nya inflyttare är svåra att attrahera. Minskade volymer av högre utbildning på distans eller i utlokaliserad form har på senare år påverkat denna utveckling ytterligare, och många lärosäten har krympt distributionen av högskoleutbildningar till mindre orter. Om problem likt dessa gör Jerry Engström, campuschef Campus Västervik, en spaning inför framtiden.

 

Varannan torsdag erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.

 

Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

 

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

Disputation - Mohammadreza Zamani

7 april

10:00 - 12:00

E1405

<p><strong>Titel:</strong> <em>Al-Si Cast Alloys - Microstructure and Mechanical Properties at Ambient and Elevated Temperatures</em><br /><strong>Respondent:</strong> Mohammadreza Zamani<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong> Material och Tillverkningsprocesser<br /><strong>Huvudhandledare: </strong>Professor Salem Seifeddine, JTH<br /><strong>Opponent:</strong> Professor Franco Bonollo, University of Padova, Italien</p><p><strong>V&auml;lkomna!</strong></p>
7 april
10:00 - 12:00

Plats

E1405


Direktlänk

Disputation - Mohammadreza Zamani

Titel: Al-Si Cast Alloys - Microstructure and Mechanical Properties at Ambient and Elevated Temperatures
Respondent: Mohammadreza Zamani
Forskarutbildningsämne: Material och Tillverkningsprocesser
Huvudhandledare: Professor Salem Seifeddine, JTH
Opponent: Professor Franco Bonollo, University of Padova, Italien

Välkomna!


Arrangör: Tekniska Högskolan

Research Proposal, Sari Virta, MMTC PhD Candidate

10 april

10:00 - 12:00

B6046

<p>MMTC PhD candidate,<strong> Sari Virta</strong>, will present her Research Proposal entitled,</p><p><em>Management of Dualities and Tensions in Media Innovation</em></p><p>Discussants:</p><p>Dean Jerker Moodysson</p><p>PhD Candidate Joaquin Cestino Castilla</p><p>&nbsp;</p><p>Welcome to attend!</p><p><strong>A DIGITAL COPY OF SARI&rsquo;S RP WILL BE AVAILABLE ON REQUEST FROM 26 MARCH FROM BARBARA EKL&Ouml;F </strong><a href="mailto:barbara.eklof@ju.se">barbara.eklof@ju.se</a></p>
10 april
10:00 - 12:00

Plats

B6046


Direktlänk

Research Proposal, Sari Virta, MMTC PhD Candidate

MMTC PhD candidate, Sari Virta, will present her Research Proposal entitled,

Management of Dualities and Tensions in Media Innovation

Discussants:

Dean Jerker Moodysson

PhD Candidate Joaquin Cestino Castilla

 

Welcome to attend!

A DIGITAL COPY OF SARI’S RP WILL BE AVAILABLE ON REQUEST FROM 26 MARCH FROM BARBARA EKLÖF barbara.eklof@ju.se


Arrangör: Jönköping International Business School

Vrede och våld i litteratur och dramatik, samt ett nedslag i Stephen Poliakoffs föreställning Strawberry Fields

10 april

18:00 - 19:00

Stadsbiblioteket

<p>I v&aring;r kommer Stephen Poliakoffs teaterstycke om v&aring;ldsbejakande h&ouml;gerextremism att s&auml;ttas upp p&aring; Sm&aring;lands Musik &amp; Teater. Med anledning av det kommer Stadsbiblioteket i samarbete med J&ouml;nk&ouml;ping University och Kulturhuset Spira att h&aring;lla ett litet extraseminarium om vrede och v&aring;ld i litteraturen med utg&aring;ngspunkt fr&aring;n dramagenren och Stephen Poliakoffs aktuella pj&auml;s Strawberry Fields.</p><p>Poliakoff r&auml;knas till den andra generationen unga arga engelska dramatiker, efter f&ouml;reg&aring;ngare som John Osborne och Harold Pinter. Han debuterade p&aring; 1970-talet, n&auml;r arbetsl&ouml;sheten och den sociala utslagningen blev allt tydligare under Margaret Thatchers konservativa styre. Ungdomsv&aring;ld, rasism och en gryende fascism var vardagsmat i England vid den tiden d&aring; Strawberry Fields skrevs &ndash; i dag, snart fyrtio &aring;r senare, &auml;r temat &auml;nnu mer aktuellt och en fr&aring;ga f&ouml;r hela v&auml;stv&auml;rlden; inte minst Sverige.</p><p>Ylva Lindberg, docent i litteraturvetenskap, och Patrik Franke, dramaturg p&aring; Sm&aring;lands Musik &amp; Teater, kommer att prata poetik, dramaturgi och rama in Poliakoffs brittiska ilska med vidare cirklar i litteraturen. Sk&aring;despelare fr&aring;n Spiras fasta ensemble deltar och l&auml;ser valda texter av de f&ouml;rfattare som diskuteras. Publiken &auml;r naturligtvis hj&auml;rtligt v&auml;lkomna med fr&aring;gor, reaktioner och synpunkter under samtalets g&aring;ng!&nbsp;</p>
10 april
18:00 - 19:00

Plats

Stadsbiblioteket


Direktlänk

Vrede och våld i litteratur och dramatik, samt ett nedslag i Stephen Poliakoffs föreställning Strawberry Fields

I vår kommer Stephen Poliakoffs teaterstycke om våldsbejakande högerextremism att sättas upp på Smålands Musik & Teater. Med anledning av det kommer Stadsbiblioteket i samarbete med Jönköping University och Kulturhuset Spira att hålla ett litet extraseminarium om vrede och våld i litteraturen med utgångspunkt från dramagenren och Stephen Poliakoffs aktuella pjäs Strawberry Fields.

Poliakoff räknas till den andra generationen unga arga engelska dramatiker, efter föregångare som John Osborne och Harold Pinter. Han debuterade på 1970-talet, när arbetslösheten och den sociala utslagningen blev allt tydligare under Margaret Thatchers konservativa styre. Ungdomsvåld, rasism och en gryende fascism var vardagsmat i England vid den tiden då Strawberry Fields skrevs – i dag, snart fyrtio år senare, är temat ännu mer aktuellt och en fråga för hela västvärlden; inte minst Sverige.

Ylva Lindberg, docent i litteraturvetenskap, och Patrik Franke, dramaturg på Smålands Musik & Teater, kommer att prata poetik, dramaturgi och rama in Poliakoffs brittiska ilska med vidare cirklar i litteraturen. Skådespelare från Spiras fasta ensemble deltar och läser valda texter av de författare som diskuteras. Publiken är naturligtvis hjärtligt välkomna med frågor, reaktioner och synpunkter under samtalets gång! 


Arrangör: Extern arrangör

PhD Candidate, Nadia Arshad's Research Proposal

12 april

10:00 - 12:00

B6046

<p>PhD candidate,<strong> Nadia Arshad</strong>, will present her Research Proposal entitled,</p><p><em>&ldquo;Individuals&rsquo; Engagement with Crowdfunding&rdquo;.</em></p><p>Discussants:</p><p>Asst. Prof. Daniel Pittino</p><p>PhD Candidate Gershon Kumeto</p><p>&nbsp;</p><p>Welcome to attend!</p><p>&nbsp;</p><p><strong>TO GET A DIGITAL COPY OF NADIA&rsquo;S RP PLEASE SEND HER AN EMAIL</strong></p>
12 april
10:00 - 12:00

Plats

B6046


Direktlänk

PhD Candidate, Nadia Arshad's Research Proposal

PhD candidate, Nadia Arshad, will present her Research Proposal entitled,

“Individuals’ Engagement with Crowdfunding”.

Discussants:

Asst. Prof. Daniel Pittino

PhD Candidate Gershon Kumeto

 

Welcome to attend!

 

TO GET A DIGITAL COPY OF NADIA’S RP PLEASE SEND HER AN EMAIL


Arrangör: Jönköping International Business School

Offentlig föreläsning - Bostad då, nu, sen - Vätterhem 75 år!

20 april

18:30 - 19:30

Hc113

<p><em>Thorbj&ouml;rn Hammerth, Christer Ask, Vd resp. f.d. personal-/marknadschef, V&auml;tterhem</em></p><p>&nbsp;</p><p>V&aring;ra bost&auml;der &auml;r ett st&auml;ndigt aktuellt &auml;mne att prata om. Svenska bost&auml;der har g&aring;tt fr&aring;n att vara s&auml;mst i Europa vid sekelskiftet 1900 till idag h&aring;lla en av v&auml;rldens h&ouml;gsta standarder. I &aring;r fyller det kommunala bostadsbolaget V&auml;tterhem, med sina &ouml;ver 8 000 l&auml;genheter och runt 17 000 hyresg&auml;ster, 75 &aring;r. V&auml;tterhems vd Thorbj&ouml;rn Hammerth och V&auml;tterhems f&ouml;re detta personal- och marknadschef Christer Ask ger med anledning av detta sina perspektiv p&aring; g&aring;rdagens, dagens och framtidens bost&auml;der. Erik Lindfelt, som skrivit V&auml;tterhems jubileumsbok (som sl&auml;pps samma vecka som f&ouml;rel&auml;sningen h&aring;lls) h&aring;ller ihop samtalet. Varannan torsdag erbjuds popul&auml;rvetenskapliga f&ouml;rel&auml;sningar som p&aring; olika s&auml;tt knyter an till h&ouml;gskolans intresseomr&aring;den. F&ouml;rel&auml;sningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.</p><p>&nbsp;</p><p>Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via <a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/offentliga-forelasningar.html">livestreaming</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
20 april
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Bostad då, nu, sen - Vätterhem 75 år!

Thorbjörn Hammerth, Christer Ask, Vd resp. f.d. personal-/marknadschef, Vätterhem

 

Våra bostäder är ett ständigt aktuellt ämne att prata om. Svenska bostäder har gått från att vara sämst i Europa vid sekelskiftet 1900 till idag hålla en av världens högsta standarder. I år fyller det kommunala bostadsbolaget Vätterhem, med sina över 8 000 lägenheter och runt 17 000 hyresgäster, 75 år. Vätterhems vd Thorbjörn Hammerth och Vätterhems före detta personal- och marknadschef Christer Ask ger med anledning av detta sina perspektiv på gårdagens, dagens och framtidens bostäder. Erik Lindfelt, som skrivit Vätterhems jubileumsbok (som släpps samma vecka som föreläsningen hålls) håller ihop samtalet. Varannan torsdag erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.

 

Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

 

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

Slutseminarium Tina Wallin

21 april

13:00 - 15:00

B4066

<p>Slutseminarium f&ouml;r doktorand Tina Wallin, slutseminarieopponent &auml;r Dr Dieter Pennerstorfer WIFO - &Ouml;sterreichisches Institut f&uuml;r Wirtschaftsforschung, Austrian Institute of Economic Research.</p><p>&nbsp;</p><p><em>&rdquo;Regional economies and the transformation of firms&rdquo;</em></p>
21 april
13:00 - 15:00

Plats

B4066


Direktlänk

Slutseminarium Tina Wallin

Slutseminarium för doktorand Tina Wallin, slutseminarieopponent är Dr Dieter Pennerstorfer WIFO - Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, Austrian Institute of Economic Research.

 

”Regional economies and the transformation of firms”


Arrangör: Jönköping International Business School

Livsstilstestvecka!

24 april - 27 april

10:00 - 12:00

Service Center

<p>Hur p&aring;verkar <strong>din livsstil</strong> din h&auml;lsa och ditt v&auml;lbefinnande?</p><p>Studenth&auml;lsan finns p&aring; plats i Service Center den 24-27 april, m&aring;ndag&ndash;torsdag, dagligen mellan kl.10-12.</p><p>V&auml;lkommen in och passa p&aring; att samtala och st&auml;ll fr&aring;gor om det som r&ouml;r ditt v&auml;lbefinnande, g&ouml;r ett kostnadsfritt <em>livsstilstest</em> som kan v&auml;gleda dig till en f&ouml;rb&auml;ttrad h&auml;lsa.</p><p>V&auml;lkommen!<br />Studenth&auml;lsan&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
24 april - 27 april
10:00 - 12:00

Plats

Service Center


Direktlänk

Livsstilstestvecka!

Hur påverkar din livsstil din hälsa och ditt välbefinnande?

Studenthälsan finns på plats i Service Center den 24-27 april, måndag–torsdag, dagligen mellan kl.10-12.

Välkommen in och passa på att samtala och ställ frågor om det som rör ditt välbefinnande, gör ett kostnadsfritt livsstilstest som kan vägleda dig till en förbättrad hälsa.

Välkommen!
Studenthälsan                                        


Arrangör: Studenthälsan

Go Exchange

24 april

11:00 - 14:00

JTH entrén

<p>Go Exchange - JU studenter marknadsf&ouml;r JU&#39;s partneruniversitet och m&ouml;jligheter till utbyte f&ouml;r studenter p&aring; JTH</p><p>Lunchpresentationer kl 12.00-13.00 ber&auml;ttar studenter om sin utbytestid</p>
24 april
11:00 - 14:00

Plats

JTH entrén


Direktlänk

Go Exchange

Go Exchange - JU studenter marknadsför JU's partneruniversitet och möjligheter till utbyte för studenter på JTH

Lunchpresentationer kl 12.00-13.00 berättar studenter om sin utbytestid


Arrangör: Jönköping University

Go Exchange

25 april

11:00 - 14:00

HHJ entré

<p>Go Exchange - JU studenter marknadsf&ouml;r JU&#39;s partneruniversitet och m&ouml;jligheter till utbyte f&ouml;r studenter p&aring; HHJ</p><p>Lunchpresentationer kl 12.00-13.00 ber&auml;ttar studenter om sin utbytestid</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
25 april
11:00 - 14:00

Plats

HHJ entré


Direktlänk

Go Exchange

Go Exchange - JU studenter marknadsför JU's partneruniversitet och möjligheter till utbyte för studenter på HHJ

Lunchpresentationer kl 12.00-13.00 berättar studenter om sin utbytestid

 

 

 


Arrangör: Jönköping University

Go Exchange

26 april

11:00 - 14:00

Campus Arena

<p>Go Exchange - JU studenter marknadsf&ouml;r JU&#39;s partneruniversitet och m&ouml;jligheter till utbyte f&ouml;r studenter p&aring; JIBS</p><p>Lunchpresentationer kl 12.00-13.00 ber&auml;ttar studenter om sin utbytestid</p>
26 april
11:00 - 14:00

Plats

Campus Arena


Direktlänk

Go Exchange

Go Exchange - JU studenter marknadsför JU's partneruniversitet och möjligheter till utbyte för studenter på JIBS

Lunchpresentationer kl 12.00-13.00 berättar studenter om sin utbytestid


Arrangör: Jönköping University

Tango på Campus

26 april

12:00 - 12:30

Högskolebiblioteket

<p>Cellisten Beata S&ouml;derberg bes&ouml;ker Kultur p&aring; Campus med egenkomponerade tangos och musik av Nadia och Lili Boulanger, Debussy och Piazzolla.</p><p>&nbsp;</p><p>Beata S&ouml;derberg &auml;r en m&aring;ngfacetterad musiker och cellist som f&ouml;rutom den klassiska repertoaren arbetar med genrer som tango, barock och folkmusik. Som solist och kammarmusiker har hon turnerat runt om i Europa, USA och Argentina. Tillsammans med sin argentinska kvintett har hon gett ut fem album med egen tangomusik.</p><p>&nbsp;</p><p>Beatas musikaliska resa togs till en ny etapp &aring;r 1998 n&auml;r hon reste till New York och f&ouml;ll f&ouml;r den argentinska tangon. N&auml;r hon spelade in sin f&ouml;rsta skiva fanns en r&auml;dsla f&ouml;r hur cellon skulle mottas i tangon. Till Beatas f&ouml;rv&aring;ning v&auml;lkomnades b&aring;de hon och cellon varmt av hela Argentina, och den f&ouml;rsta skivan blev nominerad till Premios Gardel Prize.</p>
26 april
12:00 - 12:30

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

Tango på Campus

Cellisten Beata Söderberg besöker Kultur på Campus med egenkomponerade tangos och musik av Nadia och Lili Boulanger, Debussy och Piazzolla.

 

Beata Söderberg är en mångfacetterad musiker och cellist som förutom den klassiska repertoaren arbetar med genrer som tango, barock och folkmusik. Som solist och kammarmusiker har hon turnerat runt om i Europa, USA och Argentina. Tillsammans med sin argentinska kvintett har hon gett ut fem album med egen tangomusik.

 

Beatas musikaliska resa togs till en ny etapp år 1998 när hon reste till New York och föll för den argentinska tangon. När hon spelade in sin första skiva fanns en rädsla för hur cellon skulle mottas i tangon. Till Beatas förvåning välkomnades både hon och cellon varmt av hela Argentina, och den första skivan blev nominerad till Premios Gardel Prize.


Arrangör: Jönköping University

Conference: English across borders: Celebrating the diversity of the English language

27 april - 28 april

<p> More information will come.</p>
27 april - 28 april
00:00

Plats

-


Direktlänk

Conference: English across borders: Celebrating the diversity of the English language

More information will come.


Arrangör: Jönköping University

Go Exchange

27 april

11:00 - 14:00

HLK entré

<p>Go Exchange - JU studenter marknadsf&ouml;r JU&#39;s partneruniversitet och m&ouml;jligheter till utbyte f&ouml;r studenter p&aring; HLK</p><p>Lunchpresentationer kl 12.00-13.00 i Hb 317&nbsp;ber&auml;ttar studenter om sin utbytestid</p>
27 april
11:00 - 14:00

Plats

HLK entré


Direktlänk

Go Exchange

Go Exchange - JU studenter marknadsför JU's partneruniversitet och möjligheter till utbyte för studenter på HLK

Lunchpresentationer kl 12.00-13.00 i Hb 317 berättar studenter om sin utbytestid


Arrangör: Jönköping University

JU-Solar Team sponsorevent

27 april

12:00 - 16:30

Orangeriet

<p>JU-Solar Team bjuder sina sponsorer p&aring; lunch, visar dem runt i lokalerna och ger dem m&ouml;jlighet att testk&ouml;ra solbilen Solveig.</p>
27 april
12:00 - 16:30

Plats

Orangeriet


Direktlänk

JU-Solar Team sponsorevent

JU-Solar Team bjuder sina sponsorer på lunch, visar dem runt i lokalerna och ger dem möjlighet att testköra solbilen Solveig.


Arrangör: Extern arrangör

Invigning av JUs nya miljö inom kunskapsintensiv produktframtagning

28 april

09:30 - 14:00

Högskolan för lärande och kommunikation

<p>Den 28 april inviger vi&nbsp;J&ouml;nk&ouml;ping Universitys forsknings- och utbildningsmilj&ouml; inom kunskapsintensiv produktframtagning. Vi ber&auml;ttar om den nya milj&ouml;n och den betydelse den kan f&aring; f&ouml;r v&aring;r region, inte minst f&ouml;r det regionala n&auml;ringslivet. Forskare fr&aring;n J&ouml;nk&ouml;ping University finns p&aring; plats f&ouml;r att presentera&nbsp;sina forsknings- och utbildningsaktiviteter inom kunskapsintensiv produktframtagning.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>N&auml;r? &nbsp;</strong>28 april kl. 9.30-14.00</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Var? &nbsp;</strong>H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation, J&ouml;nk&ouml;ping University</p><p>&nbsp;</p><p>F&ouml;r mer information och anm&auml;lan, g&aring; till <a href="https://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/invigning-av-jus-nya-miljo-inom-kunskapsintensiv-produktframtagning.html">eventet</a>&nbsp;p&aring; ju.se.</p>
28 april
09:30 - 14:00

Plats

Högskolan för lärande och kommunikation


Direktlänk

Invigning av JUs nya miljö inom kunskapsintensiv produktframtagning

Den 28 april inviger vi Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning. Vi berättar om den nya miljön och den betydelse den kan få för vår region, inte minst för det regionala näringslivet. Forskare från Jönköping University finns på plats för att presentera sina forsknings- och utbildningsaktiviteter inom kunskapsintensiv produktframtagning.

 

När?  28 april kl. 9.30-14.00

 

Var?  Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

 

För mer information och anmälan, gå till eventet på ju.se.


Arrangör: Jönköping University

BA Research Seminar

28 april

12:00 - 13:45

B6046

<p>Steffi Sigert, Assistant Professor in Organizational Behavior at the NEOMA Business School in France, will present a research seminar entitled</p><p><strong>&quot;Change Recipients&rsquo; Reactions to Organizational Change: 25 Years of Qualitative Studies&quot;</strong></p>
28 april
12:00 - 13:45

Plats

B6046


Direktlänk

BA Research Seminar

Steffi Sigert, Assistant Professor in Organizational Behavior at the NEOMA Business School in France, will present a research seminar entitled

"Change Recipients’ Reactions to Organizational Change: 25 Years of Qualitative Studies"


Arrangör: Jönköping International Business School

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

28 april

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Ingalill Gimbler-Berglund f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;...&quot; Titel kommer inom kort.</p>
28 april
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

Ingalill Gimbler-Berglund försvarar sin avhandling

"..." Titel kommer inom kort.


Arrangör: Hälsohögskolan

Vårfirande

28 april

13:00 - 00:00

Campus

<p>V&auml;lkommen att fira in v&aring;ren p&aring; J&ouml;nk&ouml;ping University.</p><p>Fredagen den 28&nbsp;april firas v&aring;ren in med&nbsp;s&aring;ng och&nbsp;musik av Voices med LarsLisa Andersson. Mats J&auml;gstam, tillf&ouml;rordnad rektor,&nbsp;och Louise Issal, J&ouml;nk&ouml;pings Studentk&aring;r, h&aring;ller v&aring;rtal.</p><p>Firandet sker utomhus p&aring; campus, vid d&aring;ligt v&auml;der flyttas&nbsp;v&aring;rfirandet in till JU-aulan i hus H.</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
28 april
13:00 - 00:00

Plats

Campus


Direktlänk

Vårfirande

Välkommen att fira in våren på Jönköping University.

Fredagen den 28 april firas våren in med sång och musik av Voices med LarsLisa Andersson. Mats Jägstam, tillförordnad rektor, och Louise Issal, Jönköpings Studentkår, håller vårtal.

Firandet sker utomhus på campus, vid dåligt väder flyttas vårfirandet in till JU-aulan i hus H.

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University
Maj

Maxida Märak till Kultur på Campus

3 maj

12:00 - 12:30

Högskolebiblioteket

<p>Det finns m&aring;nga lager av Maxida M&auml;rak; artist, musikproducent, sk&aring;despelare och m&auml;nniskor&auml;ttsaktivist. Endast 27 &aring;r gammal har hon redan en m&aring;ngfacetterad bakgrund d&auml;r hon bland annat skrivit musik och medverkat i Dramaten-f&ouml;rest&auml;llningen Den e vi, Martina Haags film Glada h&auml;lsningar fr&aring;n Miss&aring;ngertr&auml;sk och Sveriges Radios radioteater Dagbok fr&aring;n Gallok.</p><p>&nbsp;</p><p>F&ouml;rra sommaren fick svenska folket l&auml;ra k&auml;nna hennes historia i Sommar i P1. H&ouml;sten 2016 sl&auml;pptes debut EP:n &ldquo;1&rdquo; och Maxida var huvudrollsinnehavare i SVT-serien Midnattssol (skaparna bakom Bron).</p><p>&nbsp;</p><p>Den f&ouml;renande tr&aring;den genom allt hon har tagit f&ouml;r sig &auml;r stoltheten &ouml;ver det samiska ursprunget. I hennes musikskapande blandar Maxida M&auml;rak elektroniskt med jojk och rap, d&auml;r hon integrerar S&aacute;pmis och Sveriges popkulturer p&aring; ett unikt s&auml;tt.</p><p>&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
3 maj
12:00 - 12:30

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

Maxida Märak till Kultur på Campus

Det finns många lager av Maxida Märak; artist, musikproducent, skådespelare och människorättsaktivist. Endast 27 år gammal har hon redan en mångfacetterad bakgrund där hon bland annat skrivit musik och medverkat i Dramaten-föreställningen Den e vi, Martina Haags film Glada hälsningar från Missångerträsk och Sveriges Radios radioteater Dagbok från Gallok.

 

Förra sommaren fick svenska folket lära känna hennes historia i Sommar i P1. Hösten 2016 släpptes debut EP:n “1” och Maxida var huvudrollsinnehavare i SVT-serien Midnattssol (skaparna bakom Bron).

 

Den förenande tråden genom allt hon har tagit för sig är stoltheten över det samiska ursprunget. I hennes musikskapande blandar Maxida Märak elektroniskt med jojk och rap, där hon integrerar Sápmis och Sveriges popkulturer på ett unikt sätt.

 

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

Offentlig föreläsning - Modeindustrins baksida - slavarbete, greenwashing och miljökatastrofer

4 maj

18:30 - 19:30

Hc113

<p><em>Gunilla Ander, Journalist och f&ouml;rfattare</em> Journalisten och f&ouml;rfattaren</p><p>&nbsp;</p><p>Gunilla Ander har tidigare skrivit om bomullsodlingens m&ouml;rka baksidor. Nu forts&auml;tter hon sin resa l&auml;ngs textilindustrins l&aring;nga leverant&ouml;rskedja med slavarbetare som aldrig beh&ouml;ver undra vilken som &auml;r s&auml;songens modef&auml;rg &ndash; det syns tydligt i floderna d&auml;r de tv&auml;ttar sina kl&auml;der intill lekande barn och m&auml;n som drar upp fisk till kv&auml;llsmaten. Modeindustrin har skapat gr&ouml;ntv&auml;ttade kulisser och skapat en bransch som f&ouml;rfinat konsten att s&auml;lja allt billigare kl&auml;der, men samtidigt bel&ouml;na konsumenten med ett gott samvete.</p><p>&nbsp;</p><p>Varannan torsdag erbjuds popul&auml;rvetenskapliga f&ouml;rel&auml;sningar som p&aring; olika s&auml;tt knyter an till h&ouml;gskolans intresseomr&aring;den. F&ouml;rel&auml;sningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.</p><p>&nbsp;</p><p>Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via <a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/offentliga-forelasningar.html">livestreaming</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
4 maj
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Modeindustrins baksida - slavarbete, greenwashing och miljökatastrofer

Gunilla Ander, Journalist och författare Journalisten och författaren

 

Gunilla Ander har tidigare skrivit om bomullsodlingens mörka baksidor. Nu fortsätter hon sin resa längs textilindustrins långa leverantörskedja med slavarbetare som aldrig behöver undra vilken som är säsongens modefärg – det syns tydligt i floderna där de tvättar sina kläder intill lekande barn och män som drar upp fisk till kvällsmaten. Modeindustrin har skapat gröntvättade kulisser och skapat en bransch som förfinat konsten att sälja allt billigare kläder, men samtidigt belöna konsumenten med ett gott samvete.

 

Varannan torsdag erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.

 

Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

 

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

CeFEO Research Seminar

8 maj

12:00 - 13:00

B6046

<p>PhD Candidate Enrique Sandino Vargas, JIBS, will present a research seminar on:</p><p><strong>Enacting entrepreneurship after displacement: a challenge for family business in Colombia.</strong></p>
8 maj
12:00 - 13:00

Plats

B6046


Direktlänk

CeFEO Research Seminar

PhD Candidate Enrique Sandino Vargas, JIBS, will present a research seminar on:

Enacting entrepreneurship after displacement: a challenge for family business in Colombia.


Arrangör: Jönköping International Business School

Äventyrare till Kultur på Campus

10 maj

12:00 - 12:30

Högskolebiblioteket

<p>P&aring; onsdag den 10 maj bes&ouml;ker Jonathan Ljungqvist Kultur p&aring; Campus och f&ouml;rel&auml;ser om sina &auml;ventyrxJonathan Ljungqvist &auml;r en av Sveriges mest allsidiga &auml;ventyrare. Under de senaste &aring;ren har Jonathan cyklat fr&aring;n Sverige till Tanzania, korsat Europa med kajak, korsat Indien till fots och Australien p&aring; rullskidor. N&auml;sta projekt kommer att vara ett v&auml;rldsrekordf&ouml;rs&ouml;k inom dykning.</p><p>&nbsp;</p><p>Jonathan &auml;r duktig p&aring; att s&auml;tta m&aring;l, beh&aring;lla en positiv attityd och detta kommer han ber&auml;tta mer om under sin f&ouml;rel&auml;sning.</p><p>&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkomna till H&ouml;gskolebiblioteket kl 12!</p>
10 maj
12:00 - 12:30

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

Äventyrare till Kultur på Campus

På onsdag den 10 maj besöker Jonathan Ljungqvist Kultur på Campus och föreläser om sina äventyrxJonathan Ljungqvist är en av Sveriges mest allsidiga äventyrare. Under de senaste åren har Jonathan cyklat från Sverige till Tanzania, korsat Europa med kajak, korsat Indien till fots och Australien på rullskidor. Nästa projekt kommer att vara ett världsrekordförsök inom dykning.

 

Jonathan är duktig på att sätta mål, behålla en positiv attityd och detta kommer han berätta mer om under sin föreläsning.

 

Varmt välkomna till Högskolebiblioteket kl 12!


Arrangör: Jönköping University

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

10 maj

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Kerstin Eriksson&nbsp;f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;...&quot; Titel kommer inom kort.</p>
10 maj
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

Kerstin Eriksson försvarar sin avhandling

"..." Titel kommer inom kort.


Arrangör: Hälsohögskolan

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

11 maj

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Lotta Wikstr&ouml;m f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;...&quot; Titel kommer inom kort.</p>
11 maj
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

Lotta Wikström försvarar sin avhandling

"..." Titel kommer inom kort.


Arrangör: Hälsohögskolan

DISPUTATION - Mirza Cenanovic

12 maj

10:00 - 12:00

E1405

<p><strong>Avhandlingstitel: </strong><em>Finite element methods for surface problems</em><br /><strong>Respondent:</strong> Mirza Cenanovic<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne: </strong>Maskinkonstruktion<br /><strong>Opponent:</strong> Professor Paul Houston, University of Nottingham, UK<br /><strong>Huvudhandledare:</strong> Professor Peter Hansbo, School of Engineering, JU</p><p><strong>V&auml;lkommen till disputationen!</strong></p><p>&nbsp;</p>
12 maj
10:00 - 12:00

Plats

E1405


Direktlänk

DISPUTATION - Mirza Cenanovic

Avhandlingstitel: Finite element methods for surface problems
Respondent: Mirza Cenanovic
Forskarutbildningsämne: Maskinkonstruktion
Opponent: Professor Paul Houston, University of Nottingham, UK
Huvudhandledare: Professor Peter Hansbo, School of Engineering, JU

Välkommen till disputationen!

 


Arrangör: Tekniska Högskolan

Disputation - Handikappvetenskap

12 maj

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Johanna Norderyd&nbsp;f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;...&quot; Titel kommer inom kort.</p>
12 maj
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Handikappvetenskap

Johanna Norderyd försvarar sin avhandling

"..." Titel kommer inom kort.


Arrangör: Hälsohögskolan

Livepod med Farah Abadi

17 maj

12:00 - 12:30

Högskolebiblioteket

<p>P&aring; onsdag 17 maj kommer Farah Abadi till Kultur p&aring; Campus. Publiken erbjuds att delta i en podinspelning om relationer som kommer att ledas av Farah Abadi. Farah &auml;lskar smaskiga historier, att para ihop m&auml;nniskor och att snacka relationer.</p><p>Farah Abadi leder sedan 2015 Relationsradion i P3 tillsammans med Oscar Zia. Hon &auml;r alumn fr&aring;n medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet och har sedan dess jobbat p&aring; b&aring;de SVT och Sveriges Radio som programledare.</p><p>Varmt v&auml;lkomna till H&ouml;gskolebiblioteket kl 12!</p>
17 maj
12:00 - 12:30

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

Livepod med Farah Abadi

På onsdag 17 maj kommer Farah Abadi till Kultur på Campus. Publiken erbjuds att delta i en podinspelning om relationer som kommer att ledas av Farah Abadi. Farah älskar smaskiga historier, att para ihop människor och att snacka relationer.

Farah Abadi leder sedan 2015 Relationsradion i P3 tillsammans med Oscar Zia. Hon är alumn från medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet och har sedan dess jobbat på både SVT och Sveriges Radio som programledare.

Varmt välkomna till Högskolebiblioteket kl 12!


Arrangör: Jönköping University

Licentiatseminarium - Juan Carlos Hernando

17 maj

13:30 - 15:30

E1405

<p><strong>Titel:</strong> <em>Morphological Characterization of Primary Austenite in Cast Iron</em><br /><strong>Doktorand:</strong> Juan Carlos Hernando<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong> Material och Tillverkningsprocesser<br /><strong>Opponent:</strong> Professor Doru Michael Stefanescu, The Ohio State University, Columbus, USA<br /><strong>Huvudhandledare:</strong> Professor Attila Di&oacute;szegi, School of Engineering, JU</p><p><strong>V&auml;lkommen till seminariet!</strong><br />&nbsp;</p>
17 maj
13:30 - 15:30

Plats

E1405


Direktlänk

Licentiatseminarium - Juan Carlos Hernando

Titel: Morphological Characterization of Primary Austenite in Cast Iron
Doktorand: Juan Carlos Hernando
Forskarutbildningsämne: Material och Tillverkningsprocesser
Opponent: Professor Doru Michael Stefanescu, The Ohio State University, Columbus, USA
Huvudhandledare: Professor Attila Diószegi, School of Engineering, JU

Välkommen till seminariet!
 


Arrangör: Tekniska Högskolan

Offentlig föreläsning - Sexuell hälsa - en privatsak eller en forsknings- och utbildningsfråga?

18 maj

18:30 - 19:30

Hc113

<p><em>Malin Lindroth, Fil. dr i h&auml;lsa och samh&auml;lle</em></p><p>&nbsp;</p><p>Forskning visar att det finns ett motst&aring;nd bland till exempel sjuksk&ouml;terskor att ta upp fr&aring;gor om sexuell h&auml;lsa, f&ouml;r att det k&auml;nns f&ouml;r privat eller f&ouml;r att kunskap saknas. Den som saknar kunskap utg&aring;r ofta fr&aring;n sig sj&auml;lv eller, i v&auml;rsta fall, fr&aring;n f&ouml;rdomar. Det &auml;r inte professionellt, strider mot principen om j&auml;mlikt bem&ouml;tande och riskerar att diskriminera. Malin Lindroth, sjuksk&ouml;terska och filosofie doktor i H&auml;lsa och samh&auml;lle menar att det finns ett stort behov av forskning, utbildning och kunskap om sexuell och reproduktiv h&auml;lsa och r&auml;ttigheter (SRHR) i samh&auml;llet. I sin forskning har hon unders&ouml;kt sexuell h&auml;lsa i olika grupper och tagit fram undervisningsmaterial inom &auml;mnet sex och samlevnad som anpassats f&ouml;r s&auml;rskilda m&aring;lgruppers behov. Presentationen kommer att ber&ouml;ra att sexuell h&auml;lsa &auml;r b&aring;de en privatsak och ett viktigt forsknings- och utbildningsomr&aring;de.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Varannan torsdag erbjuds popul&auml;rvetenskapliga f&ouml;rel&auml;sningar som p&aring; olika s&auml;tt knyter an till h&ouml;gskolans intresseomr&aring;den. F&ouml;rel&auml;sningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.</p><p>&nbsp;</p><p>Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via <a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/offentliga-forelasningar.html">livestreaming</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
18 maj
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Sexuell hälsa - en privatsak eller en forsknings- och utbildningsfråga?

Malin Lindroth, Fil. dr i hälsa och samhälle

 

Forskning visar att det finns ett motstånd bland till exempel sjuksköterskor att ta upp frågor om sexuell hälsa, för att det känns för privat eller för att kunskap saknas. Den som saknar kunskap utgår ofta från sig själv eller, i värsta fall, från fördomar. Det är inte professionellt, strider mot principen om jämlikt bemötande och riskerar att diskriminera. Malin Lindroth, sjuksköterska och filosofie doktor i Hälsa och samhälle menar att det finns ett stort behov av forskning, utbildning och kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i samhället. I sin forskning har hon undersökt sexuell hälsa i olika grupper och tagit fram undervisningsmaterial inom ämnet sex och samlevnad som anpassats för särskilda målgruppers behov. Presentationen kommer att beröra att sexuell hälsa är både en privatsak och ett viktigt forsknings- och utbildningsområde. 

 

Varannan torsdag erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.

 

Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

 

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

BA Research Seminar by Prof. Lars Bengtsson

19 maj

12:00 - 13:00

B6046

<p>Prof. Lars Bengtsson from Lund University will present a research seminar entitled:</p><p><strong>&quot;Comparing educational collaboration in business and engineering education - the case of master theses&quot;</strong></p>
19 maj
12:00 - 13:00

Plats

B6046


Direktlänk

BA Research Seminar by Prof. Lars Bengtsson

Prof. Lars Bengtsson from Lund University will present a research seminar entitled:

"Comparing educational collaboration in business and engineering education - the case of master theses"


Arrangör: Jönköping International Business School

PrevJU

20 maj

11:00 - 14:30

JU-aulan

<p>Du som har s&ouml;kt till en utbildning vid J&ouml;nk&ouml;ping University i f&ouml;rsta, andra eller tredje hand &auml;r v&auml;lkommen p&aring; PrevJU l&ouml;rdag den 20 maj</p><p>&nbsp;</p><p>D&aring; har du m&ouml;jlighet att se campusomr&aring;det och J&ouml;nk&ouml;ping, f&aring; information om vad som h&auml;nder vid terminstarten, tr&auml;ffa studenter och dina blivande studiekamrater.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://ju.se/prevju">Se hela programmet och anm&auml;l dig h&auml;r.</a></p>
20 maj
11:00 - 14:30

Plats

JU-aulan


Direktlänk

PrevJU

Du som har sökt till en utbildning vid Jönköping University i första, andra eller tredje hand är välkommen på PrevJU lördag den 20 maj

 

Då har du möjlighet att se campusområdet och Jönköping, få information om vad som händer vid terminstarten, träffa studenter och dina blivande studiekamrater.

 

Se hela programmet och anmäl dig här.


Arrangör: Jönköping University

Licentiatseminarium - Björn Domeij

22 maj