Kalendarium

Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

November

Konferens: Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan

21 november

09:00 - 17:00

<p>Hur kan en forskningsbaserad undervisning utveckla elevers kunnande och l&auml;rares undervisningspraktik utifr&aring;n bepr&ouml;vad erfarenhet och vetenskaplig grund? Den regionala konferensen tar sin utg&aring;ngspunkt i b&aring;de det systematiska skolutvecklingsarbete som bedrivs i regionens f&ouml;rskolor och skolor och den skoln&auml;ra forskning som bedrivs vid HLK:s forskningsmilj&ouml;er. Vi tror att en &ouml;kad samverkan mellan yrkesverksamma l&auml;rare och skolforskare kan bidra till en fortsatt utveckling av skolans undervisningspraktik.</p><p>Vi vill med konferensen bidra till att skapa en gemensam regional arena d&auml;r intresserade kan m&ouml;tas kring den centrala fr&aring;gan om hur undervisningen kan utvecklas genom &ouml;kad och f&ouml;rdjupad samverkan.</p><p>L&auml;s mer p&aring;&nbsp;<a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/konferens/forskningsbaserad-undervisning---teori-och-praktik-i-samverkan.html">http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/konferens/forskningsbaserad-undervisning---teori-och-praktik-i-samverkan.html</a></p><p>&nbsp;</p>
21 november
09:00 - 17:00

Plats

-


Direktlänk

Konferens: Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan

Hur kan en forskningsbaserad undervisning utveckla elevers kunnande och lärares undervisningspraktik utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund? Den regionala konferensen tar sin utgångspunkt i både det systematiska skolutvecklingsarbete som bedrivs i regionens förskolor och skolor och den skolnära forskning som bedrivs vid HLK:s forskningsmiljöer. Vi tror att en ökad samverkan mellan yrkesverksamma lärare och skolforskare kan bidra till en fortsatt utveckling av skolans undervisningspraktik.

Vi vill med konferensen bidra till att skapa en gemensam regional arena där intresserade kan mötas kring den centrala frågan om hur undervisningen kan utvecklas genom ökad och fördjupad samverkan.

Läs mer på http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/konferens/forskningsbaserad-undervisning---teori-och-praktik-i-samverkan.html

 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Prova och smaka på choklad under Kultur på Campus 22/11

22 november

12:00 - 12:30

Högskolebiblioteket

<p>1991 b&ouml;rjade Christina L&ouml;&ouml;v som konditoril&auml;rning och har sedan 1998 f&ouml;rdjupat sig i &auml;mnet som har kommit att bli hennes passion &ndash; choklad och chokladtillverkning. Om denna gudomliga r&aring;vara och dess produkter hoppas hon kunna sprida inspiration, kunskap och smakgl&auml;dje.<br /><br />Sedan 2002 driver Chokladverksta&rsquo;n &ndash; en butik som befinner sig i en inredd ladug&aring;rd p&aring; v&aring;r hennes egna g&aring;rd. D&auml;r har Christina ett k&ouml;k d&auml;r hon i huvudsak tillverkar chokladpraliner, chokladprodukter och mandelmassa.<br /><br />Chirstina har &auml;ven ut&ouml;kat sin verksamhet genom att inreda ett stall p&aring; g&aring;rden som anv&auml;nds till chokladprovningar och konferenser. Perfekt f&ouml;r dagkonferenser och grupparrangemang i en lantlig och trevlig tillverkningsmilj&ouml;.<br /><br />Onsdagen den 22 november bes&ouml;ker Christina L&ouml;&ouml;v Kultur p&aring; Campus f&ouml;r att prata och bjuda p&aring; choklad &ndash; missa inte det!<br />V&auml;lkommen till H&ouml;gskolebiblioteket onsdagar kl. 12!</p>
22 november
12:00 - 12:30

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

Prova och smaka på choklad under Kultur på Campus 22/11

1991 började Christina Lööv som konditorilärning och har sedan 1998 fördjupat sig i ämnet som har kommit att bli hennes passion – choklad och chokladtillverkning. Om denna gudomliga råvara och dess produkter hoppas hon kunna sprida inspiration, kunskap och smakglädje.

Sedan 2002 driver Chokladverksta’n – en butik som befinner sig i en inredd ladugård på vår hennes egna gård. Där har Christina ett kök där hon i huvudsak tillverkar chokladpraliner, chokladprodukter och mandelmassa.

Chirstina har även utökat sin verksamhet genom att inreda ett stall på gården som används till chokladprovningar och konferenser. Perfekt för dagkonferenser och grupparrangemang i en lantlig och trevlig tillverkningsmiljö.

Onsdagen den 22 november besöker Christina Lööv Kultur på Campus för att prata och bjuda på choklad – missa inte det!
Välkommen till Högskolebiblioteket onsdagar kl. 12!


Arrangör: Högskoleservice

Disputation i Medie- och kommunikationsvetenskap - Susanne Almgren

24 november

13:00 - 16:00

Hb116

<p>Doktorand&nbsp;Susanne Almgren&nbsp;f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&nbsp;</p><p>Opponent:&nbsp;docent&nbsp;&nbsp;Oscar Westlund,&nbsp;G&ouml;teborgs universitet</p>
24 november
13:00 - 16:00

Plats

Hb116


Direktlänk

Disputation i Medie- och kommunikationsvetenskap - Susanne Almgren

Doktorand Susanne Almgren försvarar sin avhandling

 

Opponent: docent  Oscar Westlund, Göteborgs universitet


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Slutseminarium - doktorand Johnson Bosco Rukundo, nationalekonomi

28 november

14:00 - 16:00

B4051

<p>Titel:</p><p><em>&ldquo;Firm Performance and Innovation in Developing Countries&quot;</em></p><p>Diskutant: Professor Richard Friberg, Handelsh&ouml;gskolan i Stockholm</p>
28 november
14:00 - 16:00

Plats

B4051


Direktlänk

Slutseminarium - doktorand Johnson Bosco Rukundo, nationalekonomi

Titel:

“Firm Performance and Innovation in Developing Countries"

Diskutant: Professor Richard Friberg, Handelshögskolan i Stockholm


Arrangör: Jönköping International Business School

Meet Riksbankens Jubileumsfond

29 november

13:00 - 15:00

B3051

<p>Welcome to a general discussion on Research Funding.</p><p>For a detailed agenda, contact <a href="mailto:Tanja.Andersson@ju.se">Tanja.Andersson@ju.se</a></p><p>&nbsp;</p>
29 november
13:00 - 15:00

Plats

B3051


Direktlänk

Meet Riksbankens Jubileumsfond

Welcome to a general discussion on Research Funding.

For a detailed agenda, contact Tanja.Andersson@ju.se

 


Arrangör: Jönköping International Business School

Ljusdesignprogrammet bjuder in till Ljustävling och Öppet Hus.

30 november

18:00 - 21:15

<p>M&aring;ndag den 30 november bjuder vi p&aring; Ljusdesignprogrammet p&aring; Tekniska H&ouml;gskolan in dig p&aring; ett &Ouml;ppet Hus! Du f&aring;r under kv&auml;llen ta del av ljust&auml;vlingen &rdquo;Ready, Steady, Light&rdquo; d&auml;r v&aring;ra studenter t&auml;vlar om att p&aring; b&auml;sta s&auml;tt lyfta olika exteri&ouml;ra milj&ouml;er p&aring; h&ouml;gskoleomr&aring;det. Kom och r&ouml;sta p&aring; din favoritinstallation. Missa inte visningen av v&aring;rt nya belysningslabb d&auml;r man har m&ouml;jlighet att styra belysningen med senaste teknik. Vi bjuder p&aring; snacks och dryck och svarar p&aring; fr&aring;gor ang&aring;ende belysning och v&aring;rt utbildningsprogram.</p><p><em>Tidschema:</em></p><p><em>18.00-20.30 Riggning och gestaltningsarbete av studenterna</em></p><p><em>20.30-21:15 F&auml;rdigt resultat, bed&ouml;mning av ljusinstallationerna</em></p><p><em>21.15 R&ouml;stningen st&auml;nger</em></p><p><em>Belysningslabbet &auml;r &ouml;ppet under hela kv&auml;llen. </em></p><p><em>Personal och branschfolk &auml;r p&aring; plats f&ouml;r att svara p&aring; fr&aring;gor under hela kv&auml;llen.</em></p>
30 november
18:00 - 21:15

Plats

-


Direktlänk

Ljusdesignprogrammet bjuder in till Ljustävling och Öppet Hus.

Måndag den 30 november bjuder vi på Ljusdesignprogrammet på Tekniska Högskolan in dig på ett Öppet Hus! Du får under kvällen ta del av ljustävlingen ”Ready, Steady, Light” där våra studenter tävlar om att på bästa sätt lyfta olika exteriöra miljöer på högskoleområdet. Kom och rösta på din favoritinstallation. Missa inte visningen av vårt nya belysningslabb där man har möjlighet att styra belysningen med senaste teknik. Vi bjuder på snacks och dryck och svarar på frågor angående belysning och vårt utbildningsprogram.

Tidschema:

18.00-20.30 Riggning och gestaltningsarbete av studenterna

20.30-21:15 Färdigt resultat, bedömning av ljusinstallationerna

21.15 Röstningen stänger

Belysningslabbet är öppet under hela kvällen.

Personal och branschfolk är på plats för att svara på frågor under hela kvällen.


Arrangör: Tekniska Högskolan

Offentlig föreläsning - Nyheter på nätet och dess användare

30 november

18:30 - 19:30

Hc113

<p>Under de senaste &aring;rtiondena har allm&auml;nheten f&aring;tt en rad nya m&ouml;jligheter att engagera sig i nyheter p&aring; n&auml;tet. Sedan tidigare har l&auml;sare, lyssnare och tittare kunnat engagera sig i aktuella h&auml;ndelser genom att skriva ins&auml;ndare, ringa in till radioprogram och sitta med som publik i televisionens talkshows. Ut&ouml;ver de tidigare s&auml;tten att engagera sig erbjuder nyheter p&aring; n&auml;tet intresserade ocks&aring; att kommentera och dela nyheter, inte minst via sociala medier. Susanne Almgren, universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap vid H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation J&ouml;nk&ouml;ping University, disputerar den 24 november i &aring;r med en avhandling som studerar de m&ouml;jligheter som anv&auml;ndare ges att interagera med nyheter och de s&auml;tt som anv&auml;ndarna faktiskt anv&auml;nder (eller l&aring;ter bli att anv&auml;nda) de m&ouml;jligheter som erbjuds att interagera med nyheter.</p>
30 november
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Nyheter på nätet och dess användare

Under de senaste årtiondena har allmänheten fått en rad nya möjligheter att engagera sig i nyheter på nätet. Sedan tidigare har läsare, lyssnare och tittare kunnat engagera sig i aktuella händelser genom att skriva insändare, ringa in till radioprogram och sitta med som publik i televisionens talkshows. Utöver de tidigare sätten att engagera sig erbjuder nyheter på nätet intresserade också att kommentera och dela nyheter, inte minst via sociala medier. Susanne Almgren, universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation Jönköping University, disputerar den 24 november i år med en avhandling som studerar de möjligheter som användare ges att interagera med nyheter och de sätt som användarna faktiskt använder (eller låter bli att använda) de möjligheter som erbjuds att interagera med nyheter.


Arrangör: Jönköping University
December

Vad innebär digitalisering för samhällsbyggandet?

4 december

09:30 - 16:00

Fagerhultaulan

<p>Smart Built Environment arrangerar en seminariedag tillsammans med Tekniska H&ouml;gskolan i J&ouml;nk&ouml;ping. Under seminariet s&ouml;ker vi svaret p&aring; n&aring;gra av sektorns fr&aring;gor kring vad digitaliseringen inneb&auml;r och visar p&aring; praktiska exempel. Efter seminariet arrangeras ocks&aring; en tr&auml;ff f&ouml;r Smart Built Environments partsn&auml;tverk.</p><p>Tider:&nbsp;Registrering och morgonkaffe 09.30. Seminariet p&aring;g&aring;r 10.00-14.00, inklusive lunch. Smart Built Environments partn&auml;rverk tr&auml;ffas kl. 14.30-16.00.</p><p><a href="http://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/171204-digitalt-samhaellsbygge/">L&auml;s mer och anm&auml;l dig h&auml;r.</a></p>
4 december
09:30 - 16:00

Plats

Fagerhultaulan


Direktlänk

Vad innebär digitalisering för samhällsbyggandet?

Smart Built Environment arrangerar en seminariedag tillsammans med Tekniska Högskolan i Jönköping. Under seminariet söker vi svaret på några av sektorns frågor kring vad digitaliseringen innebär och visar på praktiska exempel. Efter seminariet arrangeras också en träff för Smart Built Environments partsnätverk.

Tider: Registrering och morgonkaffe 09.30. Seminariet pågår 10.00-14.00, inklusive lunch. Smart Built Environments partnärverk träffas kl. 14.30-16.00.

Läs mer och anmäl dig här.


Arrangör: Tekniska Högskolan

Licentiatseminarium - Kristina Hellström

4 december

10:00 - 12:00

E1405 (Gjuterisalen), JTH

<p><strong>Titel:</strong> <em>Density variations during solidification of lamellar graphite iron</em><br /><strong>Doktorand:</strong> Kristina Hellstr&ouml;m<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong> Material och tillverkningsprocesser<br /><strong>Opponent:</strong> Professor Primoz Mrvar, University of Ljubliana, Slovenien<br /><strong>Huvudhandledare:</strong> Professor Attila Di&oacute;szegi, JTH, J&ouml;nk&ouml;ping University</p><p><strong>V&auml;lkommen!</strong></p>
4 december
10:00 - 12:00

Plats

E1405 (Gjuterisalen), JTH


Direktlänk

Licentiatseminarium - Kristina Hellström

Titel: Density variations during solidification of lamellar graphite iron
Doktorand: Kristina Hellström
Forskarutbildningsämne: Material och tillverkningsprocesser
Opponent: Professor Primoz Mrvar, University of Ljubliana, Slovenien
Huvudhandledare: Professor Attila Diószegi, JTH, Jönköping University

Välkommen!


Arrangör: Tekniska Högskolan

Disputation - Hoda Dini

8 december

10:00 - 13:00

E1405 (Gjuterisalen), JTH

<p><strong>DISPUTATION</strong></p><p><strong>Titel:</strong> <em>As-cast AZ91D Magnesium Alloy Properties: Effects of Microstructure and Temperature</em><br /><strong>Respondent:</strong> Hoda Dini<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong> Material och tillverkningsprocesser<br /><strong>Opponent:</strong> Professor Karl Ulrich Kainer, Hamburg University of Technology<br /><strong>Huvudhandledare:</strong> Professor Anders Jarfors, JTH, J&ouml;nk&ouml;ping University<br /><strong>V&auml;lkomna!</strong></p>
8 december
10:00 - 13:00

Plats

E1405 (Gjuterisalen), JTH


Direktlänk

Disputation - Hoda Dini

DISPUTATION

Titel: As-cast AZ91D Magnesium Alloy Properties: Effects of Microstructure and Temperature
Respondent: Hoda Dini
Forskarutbildningsämne: Material och tillverkningsprocesser
Opponent: Professor Karl Ulrich Kainer, Hamburg University of Technology
Huvudhandledare: Professor Anders Jarfors, JTH, Jönköping University
Välkomna!


Arrangör: Tekniska Högskolan

Licentiatseminarium - Martin Riestra

14 december

10:00 - 12:00

E1405 (Gjuterisalen), JTH

<p><strong>LICENTIATSEMINARIUM&nbsp;</strong></p><p><strong>Titel:</strong> <em>High Performing Cast Aluminium Silicon Alloys</em><br /><strong>Doktorand:</strong> Martin Riestra<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong> Material och tillverkningsprocesser<br /><strong>Opponent:</strong> Tekn. dr Jessica Elfsberg, Scania<br /><strong>Huvudhandledare:</strong> Professor Salem Seifeddine, JTH, JU</p><p><strong>V&auml;lkommen!</strong></p>
14 december
10:00 - 12:00

Plats

E1405 (Gjuterisalen), JTH


Direktlänk

Licentiatseminarium - Martin Riestra

LICENTIATSEMINARIUM 

Titel: High Performing Cast Aluminium Silicon Alloys
Doktorand: Martin Riestra
Forskarutbildningsämne: Material och tillverkningsprocesser
Opponent: Tekn. dr Jessica Elfsberg, Scania
Huvudhandledare: Professor Salem Seifeddine, JTH, JU

Välkommen!


Arrangör: Tekniska Högskolan

Smart Housing Smålands Inspirationsdag

14 december

13:30 - 22:00

Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49, Kalmar

<p>Smart Housing Sm&aring;land bygger en internationellt ledande innovationsmilj&ouml; som, med anv&auml;ndaren i centrum, skapar smart boende och h&aring;llbar byggd milj&ouml; med bas i glas och tr&auml;.&nbsp;Den 14 december bjuder vi in gamla och nya v&auml;nner till en sp&auml;ckad dag kring boende och byggande. Vi bjuder p&aring; inspirerande talare och givande samtal &ndash; och f&ouml;rst&aring;s mingel och god mat p&aring; Glasverandan i Kalmarsalen i Kalmar.</p><p>L&auml;s mer h&auml;r:&nbsp;http://smarthousing.nu/event/smart-housing-smalans-inspirationsdag-14-dec/</p>
14 december
13:30 - 22:00

Plats

Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49, Kalmar


Direktlänk

Smart Housing Smålands Inspirationsdag

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. Den 14 december bjuder vi in gamla och nya vänner till en späckad dag kring boende och byggande. Vi bjuder på inspirerande talare och givande samtal – och förstås mingel och god mat på Glasverandan i Kalmarsalen i Kalmar.

Läs mer här: http://smarthousing.nu/event/smart-housing-smalans-inspirationsdag-14-dec/


Arrangör: Extern arrangör

Offentlig föreläsning - Tänka rätt är stort, tänka annorlunda är större

14 december

18:30 - 19:30

Hc113

<p>Hur kan man skapa gynnsamma milj&ouml;er i och omkring f&ouml;retag? Nya id&eacute;er f&ouml;ds ofta i m&ouml;tet mellan olikt&auml;nkande m&auml;nniskor. Ett gott innovationsklimat f&ouml;ruts&auml;tter d&auml;rf&ouml;r att man f&ouml;rst&aring;r och drar nytta av att m&auml;nniskor med olika bakgrund, utbildning och erfarenheter t&auml;nker p&aring; olika s&auml;tt. Det handlar ocks&aring; om att skapa ett till&aring;tande klimat som pr&auml;glas av nyfikenhet och tolerans. Om detta f&ouml;rel&auml;ser Sara Johansson, ekonomie doktor i nationalekonomi vid Internationella handelsh&ouml;gskolan J&ouml;nk&ouml;ping University. F&ouml;rel&auml;sningen &auml;r ett samarrangemang med Forum F&ouml;rnyelse.</p>
14 december
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Tänka rätt är stort, tänka annorlunda är större

Hur kan man skapa gynnsamma miljöer i och omkring företag? Nya idéer föds ofta i mötet mellan oliktänkande människor. Ett gott innovationsklimat förutsätter därför att man förstår och drar nytta av att människor med olika bakgrund, utbildning och erfarenheter tänker på olika sätt. Det handlar också om att skapa ett tillåtande klimat som präglas av nyfikenhet och tolerans. Om detta föreläser Sara Johansson, ekonomie doktor i nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan Jönköping University. Föreläsningen är ett samarrangemang med Forum Förnyelse.


Arrangör: Jönköping University

Disputation - Morteza Poorkiany

15 december

10:00 - 13:00

E1405 (Gjuterisalen), JTH

<p><strong>DISPUTATION</strong><br /><strong>Titel:</strong> <em>Managing design rationale in the development of product families and related design automation</em><br /><strong>Respondent:</strong> Morteza Poorkiany<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong> Maskinkonstruktion<br /><strong>Opponent:</strong> Professor Jerzy Pokojski, Warsaw University of Technology<br /><strong>Huvudhandledare:</strong> Professor Fredrik Elgh, JTH, J&ouml;nk&ouml;ping University<br /><strong>V&Auml;LKOMMEN!</strong></p>
15 december
10:00 - 13:00

Plats

E1405 (Gjuterisalen), JTH


Direktlänk

Disputation - Morteza Poorkiany

DISPUTATION
Titel: Managing design rationale in the development of product families and related design automation
Respondent: Morteza Poorkiany
Forskarutbildningsämne: Maskinkonstruktion
Opponent: Professor Jerzy Pokojski, Warsaw University of Technology
Huvudhandledare: Professor Fredrik Elgh, JTH, Jönköping University
VÄLKOMMEN!


Arrangör: Tekniska Högskolan

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information