Kalendarium

Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

September

JU SUSTAINABILITY DAY

20 september

08:00 - 17:00

See Program

<p><strong>08:00-08:10 Welcome</strong><br />Welcome, <strong>Mats J&auml;gstam</strong>, Acting President of J&ouml;nk&ouml;ping University of J&ouml;nk&ouml;ping University<br />Presentation of the JU Sustainable Team, <strong>Marcela Ram&iacute;rez Pasillas</strong>, Project Manager of JU<br />Sustainable &amp; PRME Manager at JIBS<br />Place: <strong>Room B1033</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>08:00-10:15 Parallel Workshop 1</strong><br />&ldquo;Giving Voice to Values &ndash; Preventing Ethical Misconducts and Entrepreneurial Failure&rdquo;<br />Entrepreneur <strong>Bj&ouml;rn Flintberg &amp; Marcela Ram&iacute;rez Pasillas</strong> (JIBS)<br />Place: <strong>Room B1033</strong></p><p><br /><strong>08:00-10:15 Parallel Workshop 2</strong><br />&ldquo;Sustainability in Practice Certificate (SiP)&rdquo;<br /><strong>Aldilla Dharmasasmita</strong>, Academic Associate at The Green Academy<br /><strong>Place: Room E1423</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>10:15-10:30 Break</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>10:30-12:00 Keynote</strong><br />&quot;United Nations Sustainability Goals and their Implementation in Sweden&quot;<br /><strong>Parul Sharma</strong>, Counsel and Head of CSR Compliance at Vinge<br /><strong>Place: JU Aula<br />Will be livestreamed here:&nbsp;</strong>https://mediacenter.solidtango.com/live/ju-sustainability-day-20-september-2017&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>12:00-14:00 Students Flea Market, JU Student Union</strong><br />&nbsp;</p><p><strong>13:15-14:45 Presentations &amp; Panel Discussion</strong><br />&quot;Sustainability Practices&quot;<br /><strong>Jonas Willaredt</strong>, Head of Environment and Sustainability at Husqvarna Division<br /><strong>Thomas H&ouml;rnfeldt</strong>, Vice President Sustainability &amp; Public Affairs at SSAB<br /><strong>Parul Sharma</strong>, Counsel and Head of CSR Compliance at Vinge<br /><strong>Scott Hacker,</strong> Professor in Applied Econometrics and International Economics (JIBS)<br /><strong>Jenny Jakobsson</strong>, Founder of CSR Sm&aring;land<br /><strong>Sarah Hammoura</strong>, Business Developer at E.ON &amp; JIBS Alumni<br />Moderator: Marcela Ram&iacute;rez Pasillas (JIBS)<br /><strong>Place: JU Aula</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>14:45-15:15 Break</strong></p><p><br /><strong>15:30-16:45 Presentation</strong><br />&ldquo;Flourishing Businesses for the United Nations Sustainable Development Goals&rdquo;</p><p><strong>Gu&eacute;nola Nonet </strong>(JIBS), <strong>Sara Ekberg (</strong>JIBS) and <strong>Claire Sommer </strong>(Director at Aim2Flourish)<br />Gu&eacute;nola Nonet discusses how businesses are doing good in an innovative manner and introduces the global competition &quot;Aim2Flourish&quot;<br /><strong>Place: JU Aula</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>16:45-17:00 Award</strong><br />&quot;JU Sustainable Thesis Award Ceremony&quot;<br /><strong>Place: Room JU Aula</strong></p>
20 september
08:00 - 17:00

Plats

See Program


Direktlänk

JU SUSTAINABILITY DAY

08:00-08:10 Welcome
Welcome, Mats Jägstam, Acting President of Jönköping University of Jönköping University
Presentation of the JU Sustainable Team, Marcela Ramírez Pasillas, Project Manager of JU
Sustainable & PRME Manager at JIBS
Place: Room B1033

 

08:00-10:15 Parallel Workshop 1
“Giving Voice to Values – Preventing Ethical Misconducts and Entrepreneurial Failure”
Entrepreneur Björn Flintberg & Marcela Ramírez Pasillas (JIBS)
Place: Room B1033


08:00-10:15 Parallel Workshop 2
“Sustainability in Practice Certificate (SiP)”
Aldilla Dharmasasmita, Academic Associate at The Green Academy
Place: Room E1423

 

10:15-10:30 Break

 

10:30-12:00 Keynote
"United Nations Sustainability Goals and their Implementation in Sweden"
Parul Sharma, Counsel and Head of CSR Compliance at Vinge
Place: JU Aula
Will be livestreamed here: 
https://mediacenter.solidtango.com/live/ju-sustainability-day-20-september-2017 

 

12:00-14:00 Students Flea Market, JU Student Union
 

13:15-14:45 Presentations & Panel Discussion
"Sustainability Practices"
Jonas Willaredt, Head of Environment and Sustainability at Husqvarna Division
Thomas Hörnfeldt, Vice President Sustainability & Public Affairs at SSAB
Parul Sharma, Counsel and Head of CSR Compliance at Vinge
Scott Hacker, Professor in Applied Econometrics and International Economics (JIBS)
Jenny Jakobsson, Founder of CSR Småland
Sarah Hammoura, Business Developer at E.ON & JIBS Alumni
Moderator: Marcela Ramírez Pasillas (JIBS)
Place: JU Aula

 

14:45-15:15 Break


15:30-16:45 Presentation
“Flourishing Businesses for the United Nations Sustainable Development Goals”

Guénola Nonet (JIBS), Sara Ekberg (JIBS) and Claire Sommer (Director at Aim2Flourish)
Guénola Nonet discusses how businesses are doing good in an innovative manner and introduces the global competition "Aim2Flourish"
Place: JU Aula

 

16:45-17:00 Award
"JU Sustainable Thesis Award Ceremony"
Place: Room JU Aula


Arrangör: Jönköping University

Offentlig föreläsning - Koppla bort autopiloten!

21 september

18:30 - 19:30

Hc113

<p>Emelie Bardon, dansl&auml;rare, teatervetare, f&ouml;rfattare, kr&ouml;nik&ouml;r och en av grundarna till dansduon Waileth &amp; Bardon i Malm&ouml;, tar med oss p&aring; en f&ouml;rel&auml;sning som kretsar kring normkritisk undervisning i praktiken, inte minst med danspedagogik som exempel. Det handlar om att v&auml;nda uppochner p&aring; sin v&auml;rldsbild, att ifr&aring;gas&auml;tta sina f&ouml;rgivettaganden, att r&auml;kna l&auml;ngre &auml;n till tv&aring;, att be sina elever om respons, att lyfta fram smuts i ljuset och att se p&aring; saker fr&aring;n m&aring;nga olika h&aring;ll samtidigt.</p>
21 september
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Koppla bort autopiloten!

Emelie Bardon, danslärare, teatervetare, författare, krönikör och en av grundarna till dansduon Waileth & Bardon i Malmö, tar med oss på en föreläsning som kretsar kring normkritisk undervisning i praktiken, inte minst med danspedagogik som exempel. Det handlar om att vända uppochner på sin världsbild, att ifrågasätta sina förgivettaganden, att räkna längre än till två, att be sina elever om respons, att lyfta fram smuts i ljuset och att se på saker från många olika håll samtidigt.


Arrangör: Jönköping University

Docentföreläsning Kristina Areskoug-Josefsson

28 september

16:00 - 18:00

Forum Humanum, Hälsohögskolan

<p>V&auml;lkommen att h&ouml;ra Kristina Areskoug-Josefssons docentf&ouml;rel&auml;sning &quot;Meeting the improvement challenge with curiosity, courage and co-production&quot;. Mingel efter&aring;t!</p>
28 september
16:00 - 18:00

Plats

Forum Humanum, Hälsohögskolan


Direktlänk

Docentföreläsning Kristina Areskoug-Josefsson

Välkommen att höra Kristina Areskoug-Josefssons docentföreläsning "Meeting the improvement challenge with curiosity, courage and co-production". Mingel efteråt!


Arrangör: Hälsohögskolan

Forskarfredag

29 september

10:00 - 18:30

Campus Arena

<p>ForskarFredag bjuder p&aring; sp&auml;nnande m&ouml;ten med forskare inom olika omr&aring;den, och &auml;ger rum p&aring; samma dag i hela Europa.</p><p>I J&ouml;nk&ouml;ping kan du bland annat bes&ouml;ka Campus Arena&nbsp;p&aring; J&ouml;nk&ouml;ping University. D&auml;r finns forskare p&aring; plats som visar och ber&auml;ttar om programmering f&ouml;r barn och unga, f&auml;stingar, m&ouml;beldesign, cannabis och mycket mer.</p><p>Det blir ocks&aring; &quot;after school&quot; p&aring; Upptech, Science Caf&eacute; och ett mysigt Science After Work p&aring;&nbsp;baren Pablo (Tr&auml;dg&aring;rdsgatan 5).</p><p>Se hela programmet h&auml;r:&nbsp;https://forskarfredag.se/jonkoping/program-jonkoping-2017/</p>
29 september
10:00 - 18:30

Plats

Campus Arena


Direktlänk

Forskarfredag

ForskarFredag bjuder på spännande möten med forskare inom olika områden, och äger rum på samma dag i hela Europa.

I Jönköping kan du bland annat besöka Campus Arena på Jönköping University. Där finns forskare på plats som visar och berättar om programmering för barn och unga, fästingar, möbeldesign, cannabis och mycket mer.

Det blir också "after school" på Upptech, Science Café och ett mysigt Science After Work på baren Pablo (Trädgårdsgatan 5).

Se hela programmet här: https://forskarfredag.se/jonkoping/program-jonkoping-2017/


Arrangör: Jönköping University

Septemberljus

30 september

18:00

Södra Munksjön

<p><strong>S&ouml;dra Munksj&ouml;n i nytt ljus</strong></p><p>N&auml;r m&ouml;rkret faller den 30 september f&ouml;rvandlas g&aring;ngstr&aring;ket l&auml;ngs s&ouml;dra Munksj&ouml;n till en plats fylld med magi. Upplev omr&aring;det i ett helt nytt fantastisk ljus, inspirerat av f&ouml;r&auml;ndring. Vi v&auml;lkomnar den sp&auml;nnande framtiden och vi tar farv&auml;l av det gamla. Se hur ljuset kan f&ouml;r&auml;ndra omgivningen och p&aring; ett spektakul&auml;rt s&auml;tt leka med f&auml;rg och form.</p><p>Ett samarbete mellan Ljusdesign programmet och J&ouml;nk&ouml;pings kommun</p>
30 september
18:00

Plats

Södra Munksjön


Direktlänk

Septemberljus

Södra Munksjön i nytt ljus

När mörkret faller den 30 september förvandlas gångstråket längs södra Munksjön till en plats fylld med magi. Upplev området i ett helt nytt fantastisk ljus, inspirerat av förändring. Vi välkomnar den spännande framtiden och vi tar farväl av det gamla. Se hur ljuset kan förändra omgivningen och på ett spektakulärt sätt leka med färg och form.

Ett samarbete mellan Ljusdesign programmet och Jönköpings kommun


Arrangör: Jönköping University
Oktober

Offentlig föreläsning - Rätten att leva som andra?

5 oktober

18:30 - 19:30

Hc113

<p>Yngre personer med funktionsneds&auml;ttning har r&auml;tt att &rdquo;leva som andra&rdquo;, emedan &auml;ldre med &auml;ldreomsorg ska leva &rdquo;tryggt och v&auml;rdigt&rdquo;. Vad betyder det i praktiken? Idag tenderar r&auml;ttvisa f&ouml;r &auml;ldre att formuleras som en fr&aring;ga om att ha det lika bra eller lika d&aring;ligt som andra p&aring; samma &auml;ldreboende eller andra i samma hemtj&auml;nstdistrikt. Det &auml;r r&auml;ttvist att endast f&aring; g&aring; ut en g&aring;ng i veckan om alla p&aring; &auml;ldreboendet f&aring;r g&aring; ut lika s&auml;llan. I f&ouml;rel&auml;sningen introduceras nya modeller och tankes&auml;tt som syftar till att f&ouml;rb&auml;ttra levnadsvillkoren f&ouml;r &auml;ldre personer med &auml;ldreomsorg. Tove Harnett &auml;r lektor i socialt arbete p&aring; Socialh&ouml;gskolan vid Lunds universitet. Hennes forskning, som fr&auml;mst riktar sig mot &auml;ldreomsorg, k&auml;nnetecknas av intresset f&ouml;r makt och inflytande i till synes vardagliga situationer.</p>
5 oktober
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Rätten att leva som andra?

Yngre personer med funktionsnedsättning har rätt att ”leva som andra”, emedan äldre med äldreomsorg ska leva ”tryggt och värdigt”. Vad betyder det i praktiken? Idag tenderar rättvisa för äldre att formuleras som en fråga om att ha det lika bra eller lika dåligt som andra på samma äldreboende eller andra i samma hemtjänstdistrikt. Det är rättvist att endast få gå ut en gång i veckan om alla på äldreboendet får gå ut lika sällan. I föreläsningen introduceras nya modeller och tankesätt som syftar till att förbättra levnadsvillkoren för äldre personer med äldreomsorg. Tove Harnett är lektor i socialt arbete på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Hennes forskning, som främst riktar sig mot äldreomsorg, kännetecknas av intresset för makt och inflytande i till synes vardagliga situationer.


Arrangör: Jönköping University

Kemikaliekonferens 2017, tema bygg

17 oktober

13:00 - 17:00

JU-Aulan (He102)

<p>Varmt v&auml;lkomna till Kemikaliekonferensen 2017. I &aring;r &auml;r temat bygg och konferensen kommer att&nbsp;ber&ouml;ra byggmaterial och de kemiska &auml;mnen dessa inneh&aring;ller.&nbsp;Anm&auml;l dig till konferensen senast den 9 oktober och l&auml;r dig mer&nbsp;om hur byggkemikalier p&aring;verkar v&aring;r&nbsp;milj&ouml;.<br /><br />Deltagandet p&aring; konferensen &auml;r kostnadsfritt. <a href="http://www.xn--jnkpingsstad-4ibc.se/byggabomiljo/kemikaliermiljomaletgiftfrimiljo/kemikaliekonferens2017temabygg.4.225c355d15ca06908e11368.html">Klicka h&auml;r f&ouml;r mer information och anm&auml;lan</a>.</p>
17 oktober
13:00 - 17:00

Plats

JU-Aulan (He102)


Direktlänk

Kemikaliekonferens 2017, tema bygg

Varmt välkomna till Kemikaliekonferensen 2017. I år är temat bygg och konferensen kommer att beröra byggmaterial och de kemiska ämnen dessa innehåller. Anmäl dig till konferensen senast den 9 oktober och lär dig mer om hur byggkemikalier påverkar vår miljö.

Deltagandet på konferensen är kostnadsfritt. Klicka här för mer information och anmälan.


Arrangör: Jönköping University

Offentlig föreläsning - Vikten av vikten

19 oktober

18:30 - 19:30

Hc113

<p>Anna Dahl Aslan har i sin forskning valt att fokusera p&aring; fetmans betydelse f&ouml;r utveckling av kognitiva funktioner s&aring;som minne, spatial och verbal f&ouml;rm&aring;ga, hur snabbt vi t&auml;nker under &aring;ldrandet samt risken att drabbas av demenssjukdom. Hennes forskning visar att den som &auml;r &ouml;verviktig i medel&aring;ldern har en l&auml;gre minnes- och tankef&ouml;rm&aring;ga i h&ouml;g &aring;lder och att dessa funktioner f&ouml;rs&auml;mras snabbare j&auml;mf&ouml;rt med den som &auml;r normalviktig. I f&ouml;rel&auml;sningen f&aring;r vi en inblick i detta viktiga forskningsomr&aring;de.</p>
19 oktober
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Vikten av vikten

Anna Dahl Aslan har i sin forskning valt att fokusera på fetmans betydelse för utveckling av kognitiva funktioner såsom minne, spatial och verbal förmåga, hur snabbt vi tänker under åldrandet samt risken att drabbas av demenssjukdom. Hennes forskning visar att den som är överviktig i medelåldern har en lägre minnes- och tankeförmåga i hög ålder och att dessa funktioner försämras snabbare jämfört med den som är normalviktig. I föreläsningen får vi en inblick i detta viktiga forskningsområde.


Arrangör: Jönköping University

Högskoleprovet

21 oktober

08:00 - 16:30

Jönköping University

<p>H&ouml;gskoleprovet h&ouml;sten 2017 &auml;ger rum l&ouml;rdagen 21 oktober. Anm&auml;lningen &ouml;ppnar 15 augusti och st&auml;nger 1 september 24.00.</p><p><a href="http://ju.se/studera/om-anmalan/hogskoleprovet.html">L&auml;s mer och anm&auml;l dig.</a></p>
21 oktober
08:00 - 16:30

Plats

Jönköping University


Direktlänk

Högskoleprovet

Högskoleprovet hösten 2017 äger rum lördagen 21 oktober. Anmälningen öppnar 15 augusti och stänger 1 september 24.00.

Läs mer och anmäl dig.


Arrangör: Extern arrangör

MFS Sessions (writing thesis abroad)

24 oktober

12:00 - 13:00

Ga 334

<p>MFS-introduction, all JU students</p>
24 oktober
12:00 - 13:00

Plats

Ga 334


Direktlänk

MFS Sessions (writing thesis abroad)

MFS-introduction, all JU students


Arrangör: Jönköping University
November

Offentlig föreläsning - Vart är vi påväg?

2 november

18:30 - 19:30

Hc113

<p>Anna Ekstr&ouml;m, d&aring; generaldirekt&ouml;r f&ouml;r Skolverket, medverkade i tv-programmet &quot;P&aring; sp&aring;ret&quot; f&ouml;r n&aring;gra &aring;r sedan. I det programmet &auml;r fr&aring;gan &quot;Vart &auml;r vi p&aring; v&auml;g?&quot; central. D&aring; handlade fr&aring;gan om olika resm&aring;l. Sedan h&ouml;sten 2016 &auml;r Anna Ekstr&ouml;m gymnasie- och kunskapslyftsminister. Nu f&aring;r hon &aring;terigen chans svara p&aring; fr&aring;gan &quot;Vart &auml;r vi p&aring; v&auml;g?&quot;, men nu g&auml;ller fr&aring;gan gymnasieskolan och vilka utmaningar och f&ouml;r&auml;ndringar som den st&auml;ndigt omdebatterade skolformen st&aring;r inf&ouml;r.</p>
2 november
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Vart är vi påväg?

Anna Ekström, då generaldirektör för Skolverket, medverkade i tv-programmet "På spåret" för några år sedan. I det programmet är frågan "Vart är vi på väg?" central. Då handlade frågan om olika resmål. Sedan hösten 2016 är Anna Ekström gymnasie- och kunskapslyftsminister. Nu får hon återigen chans svara på frågan "Vart är vi på väg?", men nu gäller frågan gymnasieskolan och vilka utmaningar och förändringar som den ständigt omdebatterade skolformen står inför.


Arrangör: Jönköping University

HR-Inspiration Day 2017

7 november

12:00 - 17:00

He303

<p>HR-Inspiration Day &auml;r en n&auml;tverks- och inspirationsdag d&auml;r HR-studenter fr&aring;n J&ouml;nk&ouml;ping University och representanter fr&aring;n arbetslivet f&aring;r m&ouml;jligheten att m&ouml;tas, knyta kontakter och mingla.</p><p>&Aring;rets tema &auml;r Employer Branding. Huvudf&ouml;rel&auml;sare &auml;r psykologen, f&ouml;rfattaren och f&ouml;rel&auml;saren Fredric Bohm (senast medverkande som expert i SVT&rsquo;s Gift vid f&ouml;rsta &ouml;gonkastet). Fredric har l&aring;ng erfarenhet kring f&ouml;r&auml;ndringsarbete och organisationsutveckling och &auml;r en av Sveriges mest anlitade talare. Temat f&ouml;r dagens f&ouml;rel&auml;sning &auml;r attityder och hur man kan skapa en h&aring;llbar arbetsplats genom just attitydf&ouml;r&auml;ndringar.</p><p>HR-Inspiration Day arrangeras av studenter p&aring; HR-programmet. Vid fr&aring;gor kontakta <a href="mailto:HRID@ju.se">HRID@ju.se</a></p><p><a href="https://www.facebook.com/events/1363912593697275/">Mer information p&aring; facebook</a></p><p>&nbsp;</p>
7 november
12:00 - 17:00

Plats

He303


Direktlänk

HR-Inspiration Day 2017

HR-Inspiration Day är en nätverks- och inspirationsdag där HR-studenter från Jönköping University och representanter från arbetslivet får möjligheten att mötas, knyta kontakter och mingla.

Årets tema är Employer Branding. Huvudföreläsare är psykologen, författaren och föreläsaren Fredric Bohm (senast medverkande som expert i SVT’s Gift vid första ögonkastet). Fredric har lång erfarenhet kring förändringsarbete och organisationsutveckling och är en av Sveriges mest anlitade talare. Temat för dagens föreläsning är attityder och hur man kan skapa en hållbar arbetsplats genom just attitydförändringar.

HR-Inspiration Day arrangeras av studenter på HR-programmet. Vid frågor kontakta HRID@ju.se

Mer information på facebook

 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Internationell öppen forskarkonferens om små barn, inklusion och delaktighet

16 november - 17 november

HLK

<p>Internationell barnforskarkonferens vid HLK p&aring; tema inklusion och delaktighet.<br /><strong>Arrang&ouml;r:</strong> CHILD, Institutet f&ouml;r Handikappvetenskap samt Center for Communication and Disability Research (CeDDR).</p><p><a href="https://ju.se/forskning/forskningsinriktningar/child/aktuell-forskarkonferens.html">Konferensinbjudan</a></p>
16 november - 17 november

Plats

HLK


Direktlänk

Internationell öppen forskarkonferens om små barn, inklusion och delaktighet

Internationell barnforskarkonferens vid HLK på tema inklusion och delaktighet.
Arrangör: CHILD, Institutet för Handikappvetenskap samt Center for Communication and Disability Research (CeDDR).

Konferensinbjudan


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Öppen arbetskonferens för barnforskare om små barn, inklusion och delaktighet

16 november - 17 november

HLK

<p>Arbetskonferens f&ouml;r forskare den 16-17 november 2017:<br /><strong>Barnets delaktighet som ett m&aring;l f&ouml;r inklusion</strong></p><p>CHILD med internationella partners inbjuder den 16-17 november 2017 till en arbetskonferens om barn i f&ouml;rskole&aring;ldern i behov av s&auml;rskilt st&ouml;d och deras delaktighet som ett m&aring;l f&ouml;r inklusion. Konferensen genomf&ouml;rs med bidrag av Vetenskapsr&aring;det.</p><p><a href="https://ju.se/forskning/forskningsinriktningar/child/aktuell-forskarkonferens.html"><strong>Till konferenssidan</strong></a><br />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
16 november - 17 november

Plats

HLK


Direktlänk

Öppen arbetskonferens för barnforskare om små barn, inklusion och delaktighet

Arbetskonferens för forskare den 16-17 november 2017:
Barnets delaktighet som ett mål för inklusion

CHILD med internationella partners inbjuder den 16-17 november 2017 till en arbetskonferens om barn i förskoleåldern i behov av särskilt stöd och deras delaktighet som ett mål för inklusion. Konferensen genomförs med bidrag av Vetenskapsrådet.

Till konferenssidan
 

 

 


Arrangör: Jönköping University

Offentlig föreläsning - Konstant förändring och långsiktigt samhällsbyggande

16 november

18:30 - 19:30

Hc113

<p>&nbsp;</p><p>Varf&ouml;r fungerar inte &quot;business as usual&quot; i ett framtida samh&auml;llsbyggande? Vilka krav st&auml;ller dagens unga, framtidens boende, p&aring; v&aring;ra livsmilj&ouml;er? Hur p&aring;verkar nya v&auml;rderingar, teknikutveckling, och klimatutmaningarna framtidens st&auml;der? Cecilia Holmstr&ouml;m &auml;r arkitekt och senior advisor p&aring; arkitektfirman Tengbom. Under f&ouml;rel&auml;sningen ger hon sin bild av globaliseringens, digitaliseringens och urbaniseringens p&aring;verkan p&aring; v&aring;rt samh&auml;llsbyggande. Shared Economy, sj&auml;lvk&ouml;rande bilar och Internet of Things kan vara b&auml;rande teman i framtidens samh&auml;lle. Samtidigt framst&aring;r klimatutmaningar och &ouml;kad segregation vara allvarliga hot mot ett framtida v&auml;lf&auml;rdssamh&auml;lle. S&aring; hur ska vi bygga framtidens samh&auml;lle egentligen? F&ouml;rel&auml;sningen ges i samverkan med V&auml;tterhem, som fyller 75 &aring;r under 2017.</p>
16 november
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Konstant förändring och långsiktigt samhällsbyggande

 

Varför fungerar inte "business as usual" i ett framtida samhällsbyggande? Vilka krav ställer dagens unga, framtidens boende, på våra livsmiljöer? Hur påverkar nya värderingar, teknikutveckling, och klimatutmaningarna framtidens städer? Cecilia Holmström är arkitekt och senior advisor på arkitektfirman Tengbom. Under föreläsningen ger hon sin bild av globaliseringens, digitaliseringens och urbaniseringens påverkan på vårt samhällsbyggande. Shared Economy, självkörande bilar och Internet of Things kan vara bärande teman i framtidens samhälle. Samtidigt framstår klimatutmaningar och ökad segregation vara allvarliga hot mot ett framtida välfärdssamhälle. Så hur ska vi bygga framtidens samhälle egentligen? Föreläsningen ges i samverkan med Vätterhem, som fyller 75 år under 2017.


Arrangör: Jönköping University

Disputation i Medie- och kommunikationsvetenskap - Susanne Almgren

24 november

13:00 - 16:00

Hb116

<p>Doktorand&nbsp;Susanne Almgren&nbsp;f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&nbsp;</p><p>Opponent:&nbsp;docent&nbsp;&nbsp;Oscar Westlund,&nbsp;G&ouml;teborgs universitet</p>
24 november
13:00 - 16:00

Plats

Hb116


Direktlänk

Disputation i Medie- och kommunikationsvetenskap - Susanne Almgren

Doktorand Susanne Almgren försvarar sin avhandling

 

Opponent: docent  Oscar Westlund, Göteborgs universitet


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Offentlig föreläsning - Nyheter på nätet och dess användare

30 november

18:30 - 19:30

Hc113

<p>Under de senaste &aring;rtiondena har allm&auml;nheten f&aring;tt en rad nya m&ouml;jligheter att engagera sig i nyheter p&aring; n&auml;tet. Sedan tidigare har l&auml;sare, lyssnare och tittare kunnat engagera sig i aktuella h&auml;ndelser genom att skriva ins&auml;ndare, ringa in till radioprogram och sitta med som publik i televisionens talkshows. Ut&ouml;ver de tidigare s&auml;tten att engagera sig erbjuder nyheter p&aring; n&auml;tet intresserade ocks&aring; att kommentera och dela nyheter, inte minst via sociala medier. Susanne Almgren, universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap vid H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation J&ouml;nk&ouml;ping University, disputerar den 24 november i &aring;r med en avhandling som studerar de m&ouml;jligheter som anv&auml;ndare ges att interagera med nyheter och de s&auml;tt som anv&auml;ndarna faktiskt anv&auml;nder (eller l&aring;ter bli att anv&auml;nda) de m&ouml;jligheter som erbjuds att interagera med nyheter.</p>
30 november
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Nyheter på nätet och dess användare

Under de senaste årtiondena har allmänheten fått en rad nya möjligheter att engagera sig i nyheter på nätet. Sedan tidigare har läsare, lyssnare och tittare kunnat engagera sig i aktuella händelser genom att skriva insändare, ringa in till radioprogram och sitta med som publik i televisionens talkshows. Utöver de tidigare sätten att engagera sig erbjuder nyheter på nätet intresserade också att kommentera och dela nyheter, inte minst via sociala medier. Susanne Almgren, universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation Jönköping University, disputerar den 24 november i år med en avhandling som studerar de möjligheter som användare ges att interagera med nyheter och de sätt som användarna faktiskt använder (eller låter bli att använda) de möjligheter som erbjuds att interagera med nyheter.


Arrangör: Jönköping University
December

Offentlig föreläsning - Tänka rätt är stort, tänka annorlunda är större

14 december

18:30 - 19:30

Hc113

<p>Hur kan man skapa gynnsamma milj&ouml;er i och omkring f&ouml;retag? Nya id&eacute;er f&ouml;ds ofta i m&ouml;tet mellan olikt&auml;nkande m&auml;nniskor. Ett gott innovationsklimat f&ouml;ruts&auml;tter d&auml;rf&ouml;r att man f&ouml;rst&aring;r och drar nytta av att m&auml;nniskor med olika bakgrund, utbildning och erfarenheter t&auml;nker p&aring; olika s&auml;tt. Det handlar ocks&aring; om att skapa ett till&aring;tande klimat som pr&auml;glas av nyfikenhet och tolerans. Om detta f&ouml;rel&auml;ser Sara Johansson, ekonomie doktor i nationalekonomi vid Internationella handelsh&ouml;gskolan J&ouml;nk&ouml;ping University. F&ouml;rel&auml;sningen &auml;r ett samarrangemang med Forum F&ouml;rnyelse.</p>
14 december
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Tänka rätt är stort, tänka annorlunda är större

Hur kan man skapa gynnsamma miljöer i och omkring företag? Nya idéer föds ofta i mötet mellan oliktänkande människor. Ett gott innovationsklimat förutsätter därför att man förstår och drar nytta av att människor med olika bakgrund, utbildning och erfarenheter tänker på olika sätt. Det handlar också om att skapa ett tillåtande klimat som präglas av nyfikenhet och tolerans. Om detta föreläser Sara Johansson, ekonomie doktor i nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan Jönköping University. Föreläsningen är ett samarrangemang med Forum Förnyelse.


Arrangör: Jönköping University

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information