Kalendarium

Events in English

Mars

Föreläsning om Islamistisk terrorism och antimuslimsk högerextremism i Europa

27 mars

18:00 - 19:00

Hb 116, Högskolan för lärande och kommunikation

<p><strong>KAN V&Aring;LDSSPIRALEN BRYTAS? </strong><br />Sverige och andra europeiska l&auml;nder st&aring;r inf&ouml;r nya utmaningar och fr&aring;gor. Varf&ouml;r lockas muslimska ungdomar i Europa, uppvuxna i demokratiska v&auml;lf&auml;rdsstater, av Islamiska Staten och andra terrorgrupper? Hur motverkar vi de f&ouml;rdomar och hatbrott mot europeiska muslimer som f&ouml;ljt i terrorns sp&aring;r? Och hur kan vi f&ouml;rhindra att ett nytt konfrontativt samh&auml;llsklimat uppst&aring;r?<strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Klas Borell</strong>, professor i sociologi och socialt arbete, redog&ouml;r i denna f&ouml;rel&auml;sning&nbsp;f&ouml;r sin forskning om terrorism, hatbrott och f&ouml;rdomar.</p><p><strong>F&ouml;rel&auml;sningen arrangeras av R&auml;dda barnen.</strong></p><p>V&auml;lkommen!</p><p><strong>Fri entr&eacute;</strong></p>
27 mars
18:00 - 19:00

Plats

Hb 116, Högskolan för lärande och kommunikation


Direktlänk

Föreläsning om Islamistisk terrorism och antimuslimsk högerextremism i Europa

KAN VÅLDSSPIRALEN BRYTAS?
Sverige och andra europeiska länder står inför nya utmaningar och frågor. Varför lockas muslimska ungdomar i Europa, uppvuxna i demokratiska välfärdsstater, av Islamiska Staten och andra terrorgrupper? Hur motverkar vi de fördomar och hatbrott mot europeiska muslimer som följt i terrorns spår? Och hur kan vi förhindra att ett nytt konfrontativt samhällsklimat uppstår? 

Klas Borell, professor i sociologi och socialt arbete, redogör i denna föreläsning för sin forskning om terrorism, hatbrott och fördomar.

Föreläsningen arrangeras av Rädda barnen.

Välkommen!

Fri entré


Arrangör: Extern arrangör

Offentlig föreläsning - Himlen är vackrast med lagom mycket moln

30 mars

18:30 - 19:30

Hc113

<p>&ndash; en himmelsk v&aring;rbetraktelse</p><p>&nbsp;</p><p><em>Nils Holmqvist, Meteorlog, Sveriges Television</em></p><p>&nbsp;</p><p>Nils Holmqvist, meteorolog Sveriges Television, tar sig an alla v&aring;ras favoritsamtals&auml;mne, v&auml;dret! I boken &rdquo;Himlen &auml;r vackrast med lagom mycket moln&rdquo; g&ouml;r han en poetisk och humoristisk betraktelse om varf&ouml;r han ser det vi vanligen anser vara vackert v&auml;der, det vill s&auml;ga en klarbl&aring; himmel, som lite tr&aring;kigare &auml;n en st&auml;ndig f&ouml;r&auml;nderlig dito med just lagom mycket moln. Efter f&ouml;rel&auml;sningen kommer vi alla v&auml;nda blicken upp mot v&aring;rhimlen och &ouml;dmjukt f&ouml;rundras inf&ouml;r dess v&auml;xlande sk&ouml;nhet och till sommaren f&ouml;rst&aring; varf&ouml;r solen g&auml;rna g&aring;r i moln n&auml;r det &auml;r dags att ta sig ett dopp i det bl&aring;. Och f&ouml;rresten, hur mycket v&auml;ger ett moln?</p><p>&nbsp;</p><p>Varannan torsdag erbjuds popul&auml;rvetenskapliga f&ouml;rel&auml;sningar som p&aring; olika s&auml;tt knyter an till h&ouml;gskolans intresseomr&aring;den. F&ouml;rel&auml;sningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.</p><p>&nbsp;</p><p>Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via <a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/offentliga-forelasningar.html">livestreaming</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
30 mars
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Himlen är vackrast med lagom mycket moln

– en himmelsk vårbetraktelse

 

Nils Holmqvist, Meteorlog, Sveriges Television

 

Nils Holmqvist, meteorolog Sveriges Television, tar sig an alla våras favoritsamtalsämne, vädret! I boken ”Himlen är vackrast med lagom mycket moln” gör han en poetisk och humoristisk betraktelse om varför han ser det vi vanligen anser vara vackert väder, det vill säga en klarblå himmel, som lite tråkigare än en ständig föränderlig dito med just lagom mycket moln. Efter föreläsningen kommer vi alla vända blicken upp mot vårhimlen och ödmjukt förundras inför dess växlande skönhet och till sommaren förstå varför solen gärna går i moln när det är dags att ta sig ett dopp i det blå. Och förresten, hur mycket väger ett moln?

 

Varannan torsdag erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.

 

Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

 

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

LICENTIATSEMINARIUM - Samuel André

31 mars

10:00 - 12:00

E1405

<p><strong>Uppsatsens titel:</strong> <em>Supporting the utilization of a platform approach in the engineer-to-order supplier industry</em><br /><strong>Respondent:</strong> Samuel Andr&eacute;<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong> Maskinkonstruktion<br /><strong>Opponent:</strong> Tekn. dr Johan L&ouml;&ouml;f, GKN Aerospace AB<br /><strong>Huvudhandledare:</strong> Prof. Fredrik Elgh, JTH<br /><strong>V&auml;lkomna till seminariet!</strong></p>
31 mars
10:00 - 12:00

Plats

E1405


Direktlänk

LICENTIATSEMINARIUM - Samuel André

Uppsatsens titel: Supporting the utilization of a platform approach in the engineer-to-order supplier industry
Respondent: Samuel André
Forskarutbildningsämne: Maskinkonstruktion
Opponent: Tekn. dr Johan Lööf, GKN Aerospace AB
Huvudhandledare: Prof. Fredrik Elgh, JTH
Välkomna till seminariet!


Arrangör: Tekniska Högskolan
April

Högskoleprovet 2017

1 april

Jönköping University

<p>H&ouml;gskoleprovet v&aring;ren 2017 &auml;ger rum l&ouml;rdagen 1 april. <a href="http://ju.se/studera/om-anmalan/hogskoleprovet.html">L&auml;s mer h&auml;r.</a></p>
1 april
00:00

Plats

Jönköping University


Direktlänk

Högskoleprovet 2017

Högskoleprovet våren 2017 äger rum lördagen 1 april. Läs mer här.


Arrangör: Extern arrangör

Offentlig föreläsning - Kompetensförsörjning som utmaning - en spaning mot framtida landsbygder, ungdomar och högre utbilding

6 april

18:30 - 19:30

Hc113

<p><em>Jerry Engstr&ouml;m, Campuschef, Campus V&auml;stervik</em></p><p>&nbsp;</p><p>Den l&aring;ngsiktiga kompetensf&ouml;rs&ouml;rjningen &auml;r en av de st&ouml;rsta utmaningarna f&ouml;r mindre kommuner p&aring; landsbygden. I m&aring;nga kommuner har n&auml;ringsliv och offentliga akt&ouml;rer sv&aring;rt att hitta personal med r&auml;tt utbildning. Unga m&auml;nniskor flyttar iv&auml;g till st&ouml;rre st&auml;der och till h&ouml;gskole- och universitetsorter f&ouml;r att utbilda sig och &aring;terv&auml;nder i mindre grad. Nya inflyttare &auml;r sv&aring;ra att attrahera. Minskade volymer av h&ouml;gre utbildning p&aring; distans eller i utlokaliserad form har p&aring; senare &aring;r p&aring;verkat denna utveckling ytterligare, och m&aring;nga l&auml;ros&auml;ten har krympt distributionen av h&ouml;gskoleutbildningar till mindre orter. Om problem likt dessa g&ouml;r Jerry Engstr&ouml;m, campuschef Campus V&auml;stervik, en spaning inf&ouml;r framtiden.</p><p>&nbsp;</p><p>Varannan torsdag erbjuds popul&auml;rvetenskapliga f&ouml;rel&auml;sningar som p&aring; olika s&auml;tt knyter an till h&ouml;gskolans intresseomr&aring;den. F&ouml;rel&auml;sningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.</p><p>&nbsp;</p><p>Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via <a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/offentliga-forelasningar.html">livestreaming</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
6 april
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Kompetensförsörjning som utmaning - en spaning mot framtida landsbygder, ungdomar och högre utbilding

Jerry Engström, Campuschef, Campus Västervik

 

Den långsiktiga kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för mindre kommuner på landsbygden. I många kommuner har näringsliv och offentliga aktörer svårt att hitta personal med rätt utbildning. Unga människor flyttar iväg till större städer och till högskole- och universitetsorter för att utbilda sig och återvänder i mindre grad. Nya inflyttare är svåra att attrahera. Minskade volymer av högre utbildning på distans eller i utlokaliserad form har på senare år påverkat denna utveckling ytterligare, och många lärosäten har krympt distributionen av högskoleutbildningar till mindre orter. Om problem likt dessa gör Jerry Engström, campuschef Campus Västervik, en spaning inför framtiden.

 

Varannan torsdag erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.

 

Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

 

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

Disputation - Mohammadreza Zamani

7 april

10:00 - 12:00

E1405

<p><strong>Titel:</strong> <em>Al-Si Cast Alloys - Microstructure and Mechanical Properties at Ambient and Elevated Temperatures</em><br /><strong>Respondent:</strong> Mohammadreza Zamani<br /><strong>Forskarutbildnings&auml;mne:</strong> Material och Tillverkningsprocesser<br /><strong>Huvudhandledare: </strong>Professor Salem Seifeddine, JTH<br /><strong>Opponent:</strong> Professor Franco Bonollo, University of Padova, Italien</p><p><strong>V&auml;lkomna!</strong></p>
7 april
10:00 - 12:00

Plats

E1405


Direktlänk

Disputation - Mohammadreza Zamani

Titel: Al-Si Cast Alloys - Microstructure and Mechanical Properties at Ambient and Elevated Temperatures
Respondent: Mohammadreza Zamani
Forskarutbildningsämne: Material och Tillverkningsprocesser
Huvudhandledare: Professor Salem Seifeddine, JTH
Opponent: Professor Franco Bonollo, University of Padova, Italien

Välkomna!


Arrangör: Tekniska Högskolan

Offentlig föreläsning - Bostad då, nu, sen - Vätterhem 75 år!

20 april

18:30 - 19:30

Hc113

<p><em>Thorbj&ouml;rn Hammerth, Christer Ask, Vd resp. f.d. personal-/marknadschef, V&auml;tterhem</em></p><p>&nbsp;</p><p>V&aring;ra bost&auml;der &auml;r ett st&auml;ndigt aktuellt &auml;mne att prata om. Svenska bost&auml;der har g&aring;tt fr&aring;n att vara s&auml;mst i Europa vid sekelskiftet 1900 till idag h&aring;lla en av v&auml;rldens h&ouml;gsta standarder. I &aring;r fyller det kommunala bostadsbolaget V&auml;tterhem, med sina &ouml;ver 8 000 l&auml;genheter och runt 17 000 hyresg&auml;ster, 75 &aring;r. V&auml;tterhems vd Thorbj&ouml;rn Hammerth och V&auml;tterhems f&ouml;re detta personal- och marknadschef Christer Ask ger med anledning av detta sina perspektiv p&aring; g&aring;rdagens, dagens och framtidens bost&auml;der. Erik Lindfelt, som skrivit V&auml;tterhems jubileumsbok (som sl&auml;pps samma vecka som f&ouml;rel&auml;sningen h&aring;lls) h&aring;ller ihop samtalet. Varannan torsdag erbjuds popul&auml;rvetenskapliga f&ouml;rel&auml;sningar som p&aring; olika s&auml;tt knyter an till h&ouml;gskolans intresseomr&aring;den. F&ouml;rel&auml;sningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.</p><p>&nbsp;</p><p>Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via <a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/offentliga-forelasningar.html">livestreaming</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
20 april
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Bostad då, nu, sen - Vätterhem 75 år!

Thorbjörn Hammerth, Christer Ask, Vd resp. f.d. personal-/marknadschef, Vätterhem

 

Våra bostäder är ett ständigt aktuellt ämne att prata om. Svenska bostäder har gått från att vara sämst i Europa vid sekelskiftet 1900 till idag hålla en av världens högsta standarder. I år fyller det kommunala bostadsbolaget Vätterhem, med sina över 8 000 lägenheter och runt 17 000 hyresgäster, 75 år. Vätterhems vd Thorbjörn Hammerth och Vätterhems före detta personal- och marknadschef Christer Ask ger med anledning av detta sina perspektiv på gårdagens, dagens och framtidens bostäder. Erik Lindfelt, som skrivit Vätterhems jubileumsbok (som släpps samma vecka som föreläsningen hålls) håller ihop samtalet. Varannan torsdag erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.

 

Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

 

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

Slutseminarium Tina Wallin

21 april

13:00 - 15:00

B4066

<p>Slutseminarium f&ouml;r doktorand Tina Wallin, slutseminarieopponent &auml;r Dr Dieter Pennerstorfer WIFO - &Ouml;sterreichisches Institut f&uuml;r Wirtschaftsforschung, Austrian Institute of Economic Research.</p><p>&nbsp;</p><p><em>&rdquo;Regional economies and the transformation of firms&rdquo;</em></p>
21 april
13:00 - 15:00

Plats

B4066


Direktlänk

Slutseminarium Tina Wallin

Slutseminarium för doktorand Tina Wallin, slutseminarieopponent är Dr Dieter Pennerstorfer WIFO - Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, Austrian Institute of Economic Research.

 

”Regional economies and the transformation of firms”


Arrangör: Internationella Handelshögskolan

Conference: English across borders: Celebrating the diversity of the English language

27 april - 28 april

<p> More information will come.</p>
27 april - 28 april
00:00

Plats

-


Direktlänk

Conference: English across borders: Celebrating the diversity of the English language

More information will come.


Arrangör: Jönköping University

Invigning av JUs nya miljö inom kunskapsintensiv produktframtagning

28 april

09:30 - 14:00

Högskolan för lärande och kommunikation

<p>Den 28 april inviger vi&nbsp;J&ouml;nk&ouml;ping Universitys forsknings- och utbildningsmilj&ouml; inom kunskapsintensiv produktframtagning. Vi ber&auml;ttar om den nya milj&ouml;n och den betydelse den kan f&aring; f&ouml;r v&aring;r region, inte minst f&ouml;r det regionala n&auml;ringslivet. Forskare fr&aring;n J&ouml;nk&ouml;ping University finns p&aring; plats f&ouml;r att presentera&nbsp;sina forsknings- och utbildningsaktiviteter inom kunskapsintensiv produktframtagning.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>N&auml;r? &nbsp;</strong>28 april kl. 9.30-14.00</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Var? &nbsp;</strong>H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation, J&ouml;nk&ouml;ping University</p><p>&nbsp;</p><p>F&ouml;r mer information och anm&auml;lan, g&aring; till <a href="https://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/invigning-av-jus-nya-miljo-inom-kunskapsintensiv-produktframtagning.html">eventet</a>&nbsp;p&aring; ju.se.</p>
28 april
09:30 - 14:00

Plats

Högskolan för lärande och kommunikation


Direktlänk

Invigning av JUs nya miljö inom kunskapsintensiv produktframtagning

Den 28 april inviger vi Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning. Vi berättar om den nya miljön och den betydelse den kan få för vår region, inte minst för det regionala näringslivet. Forskare från Jönköping University finns på plats för att presentera sina forsknings- och utbildningsaktiviteter inom kunskapsintensiv produktframtagning.

 

När?  28 april kl. 9.30-14.00

 

Var?  Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

 

För mer information och anmälan, gå till eventet på ju.se.


Arrangör: Jönköping University

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

28 april

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Ingalill Gimbler-Berglund f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;...&quot; Titel kommer inom kort.</p>
28 april
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

Ingalill Gimbler-Berglund försvarar sin avhandling

"..." Titel kommer inom kort.


Arrangör: Hälsohögskolan
Maj

Offentlig föreläsning - Modeindustrins baksida - slavarbete, greenwashing och miljökatastrofer

4 maj

18:30 - 19:30

Hc113

<p><em>Gunilla Ander, Journalist och f&ouml;rfattare</em> Journalisten och f&ouml;rfattaren</p><p>&nbsp;</p><p>Gunilla Ander har tidigare skrivit om bomullsodlingens m&ouml;rka baksidor. Nu forts&auml;tter hon sin resa l&auml;ngs textilindustrins l&aring;nga leverant&ouml;rskedja med slavarbetare som aldrig beh&ouml;ver undra vilken som &auml;r s&auml;songens modef&auml;rg &ndash; det syns tydligt i floderna d&auml;r de tv&auml;ttar sina kl&auml;der intill lekande barn och m&auml;n som drar upp fisk till kv&auml;llsmaten. Modeindustrin har skapat gr&ouml;ntv&auml;ttade kulisser och skapat en bransch som f&ouml;rfinat konsten att s&auml;lja allt billigare kl&auml;der, men samtidigt bel&ouml;na konsumenten med ett gott samvete.</p><p>&nbsp;</p><p>Varannan torsdag erbjuds popul&auml;rvetenskapliga f&ouml;rel&auml;sningar som p&aring; olika s&auml;tt knyter an till h&ouml;gskolans intresseomr&aring;den. F&ouml;rel&auml;sningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.</p><p>&nbsp;</p><p>Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via <a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/offentliga-forelasningar.html">livestreaming</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
4 maj
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Modeindustrins baksida - slavarbete, greenwashing och miljökatastrofer

Gunilla Ander, Journalist och författare Journalisten och författaren

 

Gunilla Ander har tidigare skrivit om bomullsodlingens mörka baksidor. Nu fortsätter hon sin resa längs textilindustrins långa leverantörskedja med slavarbetare som aldrig behöver undra vilken som är säsongens modefärg – det syns tydligt i floderna där de tvättar sina kläder intill lekande barn och män som drar upp fisk till kvällsmaten. Modeindustrin har skapat gröntvättade kulisser och skapat en bransch som förfinat konsten att sälja allt billigare kläder, men samtidigt belöna konsumenten med ett gott samvete.

 

Varannan torsdag erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.

 

Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

 

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University

LPS forskningsseminarium

9 maj

13:00 - 01:00

Ha108

<p><strong>L</strong>earning <strong>p</strong>ractices inside and outside <strong>s</strong>chools</p><p>LPS forskningsseminarium&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
9 maj
13:00 - 01:00

Plats

Ha108


Direktlänk

LPS forskningsseminarium

Learning practices inside and outside schools

LPS forskningsseminarium                                                                                                      


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

10 maj

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Kerstin Eriksson&nbsp;f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;...&quot; Titel kommer inom kort.</p>
10 maj
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

Kerstin Eriksson försvarar sin avhandling

"..." Titel kommer inom kort.


Arrangör: Hälsohögskolan

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

11 maj

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Lotta Wikstr&ouml;m f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;...&quot; Titel kommer inom kort.</p>
11 maj
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

Lotta Wikström försvarar sin avhandling

"..." Titel kommer inom kort.


Arrangör: Hälsohögskolan

Disputation - Handikappvetenskap

12 maj

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Johanna Norderyd&nbsp;f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;...&quot; Titel kommer inom kort.</p>
12 maj
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Handikappvetenskap

Johanna Norderyd försvarar sin avhandling

"..." Titel kommer inom kort.


Arrangör: Hälsohögskolan

Offentlig föreläsning - Sexuell hälsa - en privatsak eller en forsknings- och utbildningsfråga?

18 maj

18:30 - 19:30

Hc113

<p><em>Malin Lindroth, Fil. dr i h&auml;lsa och samh&auml;lle</em></p><p>&nbsp;</p><p>Forskning visar att det finns ett motst&aring;nd bland till exempel sjuksk&ouml;terskor att ta upp fr&aring;gor om sexuell h&auml;lsa, f&ouml;r att det k&auml;nns f&ouml;r privat eller f&ouml;r att kunskap saknas. Den som saknar kunskap utg&aring;r ofta fr&aring;n sig sj&auml;lv eller, i v&auml;rsta fall, fr&aring;n f&ouml;rdomar. Det &auml;r inte professionellt, strider mot principen om j&auml;mlikt bem&ouml;tande och riskerar att diskriminera. Malin Lindroth, sjuksk&ouml;terska och filosofie doktor i H&auml;lsa och samh&auml;lle menar att det finns ett stort behov av forskning, utbildning och kunskap om sexuell och reproduktiv h&auml;lsa och r&auml;ttigheter (SRHR) i samh&auml;llet. I sin forskning har hon unders&ouml;kt sexuell h&auml;lsa i olika grupper och tagit fram undervisningsmaterial inom &auml;mnet sex och samlevnad som anpassats f&ouml;r s&auml;rskilda m&aring;lgruppers behov. Presentationen kommer att ber&ouml;ra att sexuell h&auml;lsa &auml;r b&aring;de en privatsak och ett viktigt forsknings- och utbildningsomr&aring;de.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Varannan torsdag erbjuds popul&auml;rvetenskapliga f&ouml;rel&auml;sningar som p&aring; olika s&auml;tt knyter an till h&ouml;gskolans intresseomr&aring;den. F&ouml;rel&auml;sningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.</p><p>&nbsp;</p><p>Fri entr&eacute; med m&ouml;jlighet att f&ouml;lja f&ouml;rel&auml;sningen via <a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/offentliga-forelasningar.html">livestreaming</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
18 maj
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Sexuell hälsa - en privatsak eller en forsknings- och utbildningsfråga?

Malin Lindroth, Fil. dr i hälsa och samhälle

 

Forskning visar att det finns ett motstånd bland till exempel sjuksköterskor att ta upp frågor om sexuell hälsa, för att det känns för privat eller för att kunskap saknas. Den som saknar kunskap utgår ofta från sig själv eller, i värsta fall, från fördomar. Det är inte professionellt, strider mot principen om jämlikt bemötande och riskerar att diskriminera. Malin Lindroth, sjuksköterska och filosofie doktor i Hälsa och samhälle menar att det finns ett stort behov av forskning, utbildning och kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i samhället. I sin forskning har hon undersökt sexuell hälsa i olika grupper och tagit fram undervisningsmaterial inom ämnet sex och samlevnad som anpassats för särskilda målgruppers behov. Presentationen kommer att beröra att sexuell hälsa är både en privatsak och ett viktigt forsknings- och utbildningsområde. 

 

Varannan torsdag erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.

 

Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

 

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University
Juni

X:am - Examensdag och Xjobbsmässan

2 juni

10:00 - 15:00

Campus

<p>&Aring;rets upplaga.&nbsp;kl. 10-12 &auml;r det Xjobbsm&auml;ssan i Campus Arena och klockan 14.00 &auml;r det dags f&ouml;r Avslutningsceremoni. Nu firar vi!</p>
2 juni
10:00 - 15:00

Plats

Campus


Direktlänk

X:am - Examensdag och Xjobbsmässan

Årets upplaga. kl. 10-12 är det Xjobbsmässan i Campus Arena och klockan 14.00 är det dags för Avslutningsceremoni. Nu firar vi!


Arrangör: Tekniska Högskolan

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

16 juni

13:00 - 16:00

Forum Humanum

<p>Ann Johansson f&ouml;rsvarar sin avhandling</p><p>&quot;...&quot; Titel kommer inom kort.</p>
16 juni
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation - Hälsa och Vårdvetenskap

Ann Johansson försvarar sin avhandling

"..." Titel kommer inom kort.


Arrangör: Hälsohögskolan
September

Conference: International Symposium on the Science and Processing of Cast Iron (SPCI-XI)

3 september - 9 september

<p> More information will come.</p>
3 september - 9 september
00:00

Plats

-


Direktlänk

Conference: International Symposium on the Science and Processing of Cast Iron (SPCI-XI)

More information will come.


Arrangör: Jönköping University

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Internationella Handelshögskolan
Jönköping University
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information