Kalendarium

Events in English
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Mars

CEnSE - Högre seminarium Stuart McIntyre

1 mars

11:00 - 12:00

B4050

<p>Stuart McIntyre h&aring;ller ett CEnSE h&ouml;gre seminarium.</p><p>Titel meddelas senare.</p>
1 mars
11:00 - 12:00

Plats

B4050


Direktlänk

CEnSE - Högre seminarium Stuart McIntyre

Stuart McIntyre håller ett CEnSE högre seminarium.

Titel meddelas senare.


Arrangör: Jönköping International Business School

Spikning Madeleine Sjöman

2 mars

13:00 - 13:30

HLK:s entréhall

<p>Madeleine Sj&ouml;man spikar sin doktorsavhandling den 2 mars 2018, kl 13:00 i HLK:s entr&eacute;hall.</p><p>Avhandlingens titel &auml;r:</p><p><strong>Peer Interaction: Necessary, but not Sufficient. </strong></p><p><strong>The Influence of Social Interaction on the link between Behavior Difficulties and Engagement among Children with and without Need of Special Support</strong></p><p>&nbsp;</p>
2 mars
13:00 - 13:30

Plats

HLK:s entréhall


Direktlänk

Spikning Madeleine Sjöman

Madeleine Sjöman spikar sin doktorsavhandling den 2 mars 2018, kl 13:00 i HLK:s entréhall.

Avhandlingens titel är:

Peer Interaction: Necessary, but not Sufficient.

The Influence of Social Interaction on the link between Behavior Difficulties and Engagement among Children with and without Need of Special Support

 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Föreläsning: Är du säker på att du inte är dopad?

6 mars

16:00 - 18:00

E1423 på JTH

<p>AKTUELL OCH UNIK F&Ouml;REL&Auml;SNING OM DOPING<br />&ndash; ETT HOT MOT IDROTT, SAMH&Auml;LLE OCH H&Auml;LSA</p><p>Jonas Karlsson och Johan &Ouml;hman &auml;r v&auml;lk&auml;nda och popul&auml;ra f&ouml;rel&auml;sare med stor kunskap inom omr&aring;det.<br />De representerar olika infallsvinklar vilket ger en komplett bild av problemet och st&auml;ller viktiga fr&aring;gor till sin spets.</p><p>Ingen anm&auml;lan kr&auml;vs men kom i god tid!<br />Arrangeras av Studenth&auml;lsan i samarbete med L&auml;nsstyrelsen och Sm&aring;landsidrotten</p>
6 mars
16:00 - 18:00

Plats

E1423 på JTH


Direktlänk

Föreläsning: Är du säker på att du inte är dopad?

AKTUELL OCH UNIK FÖRELÄSNING OM DOPING
– ETT HOT MOT IDROTT, SAMHÄLLE OCH HÄLSA

Jonas Karlsson och Johan Öhman är välkända och populära föreläsare med stor kunskap inom området.
De representerar olika infallsvinklar vilket ger en komplett bild av problemet och ställer viktiga frågor till sin spets.

Ingen anmälan krävs men kom i god tid!
Arrangeras av Studenthälsan i samarbete med Länsstyrelsen och Smålandsidrotten


Arrangör: Studenthälsan

Offentlig föreläsning - Meddelas senare

8 mars

18:30 - 19:30

Sal Hc113

<p>Av lite olika anledningar g&aring;r vi ut med f&ouml;rel&auml;sarens namn f&ouml;rst den 1 mars.</p>
8 mars
18:30 - 19:30

Plats

Sal Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Meddelas senare

Av lite olika anledningar går vi ut med föreläsarens namn först den 1 mars.


Arrangör: Jönköping University

Dissertation Defense of Judith van Helvert-Beugels, JIBS

9 mars

13:15 - 00:00

B1014

<p><strong>Judith van Helvert-Beugels </strong>will defend her doctoral thesis in Business Administration at a public dissertation defense at JIBS.</p><p>The thesis title is <strong><em>The emerging role of advisory boards in strategizing in family firms: A sensemaking perspective.</em></strong></p><p>Faculty examiner/opponent: Professor Nadine Kammerlander, WHU, Otto Beisheim School of Management, Germany</p><p>Member of the Examining committee:<br />Associate professor Marta Berent-Braun, Nyenrode Business University, The Netherlands<br />Professor Jonas Gabrielsson, Halmstad University<br />Professor Leona Achtenhagen, JIBS</p>
9 mars
13:15 - 00:00

Plats

B1014


Direktlänk

Dissertation Defense of Judith van Helvert-Beugels, JIBS

Judith van Helvert-Beugels will defend her doctoral thesis in Business Administration at a public dissertation defense at JIBS.

The thesis title is The emerging role of advisory boards in strategizing in family firms: A sensemaking perspective.

Faculty examiner/opponent: Professor Nadine Kammerlander, WHU, Otto Beisheim School of Management, Germany

Member of the Examining committee:
Associate professor Marta Berent-Braun, Nyenrode Business University, The Netherlands
Professor Jonas Gabrielsson, Halmstad University
Professor Leona Achtenhagen, JIBS


Arrangör: Jönköping International Business School

Öppet hus lördagen 10 mars

10 mars

10:00 - 14:00

<p>L&ouml;rdagen den 10 mars kl. 10-14 &auml;r ni varmt v&auml;lkomnna p&aring; &Ouml;ppet hus p&aring; JU.<br />Du kan l&auml;sa mer om inneh&aring;llet f&ouml;r dagen&nbsp;p&aring; <a href="http://www.ju.se/oppethus">www.ju.se/oppethus</a>.</p>
10 mars
10:00 - 14:00

Plats

-


Direktlänk

Öppet hus lördagen 10 mars

Lördagen den 10 mars kl. 10-14 är ni varmt välkomnna på Öppet hus på JU.
Du kan läsa mer om innehållet för dagen på www.ju.se/oppethus.


Arrangör: Jönköping University

Disputation Madeleine Sjöman

16 mars

13:00 - 16:00

HC113

<p><strong>Disputationen &auml;ger rum</strong> <strong>fredagen den 16 mars 2018 kl. 13.15 i lokal Hc 113, H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation, J&ouml;nk&ouml;ping University</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Avhandlingens titel:</strong><br />&quot;Peer Interaction: Necessary, but not Sufficient. The Influence of Social Interaction on the link between Behavior Difficulties and Engagement among Children with and without Need of Special Support&quot;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Opponent:</strong> Docent Kari-Anne Bottegaard Naess, Oslo Universitet&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Ledam&ouml;ter i betygsn&auml;mnd:</strong><br />Professor Jan-Eric Gustafsson, G&ouml;teborgs Universitet<br />Professor Mona Holmqvist, Malm&ouml; Universitet<br />Docent Jesper Boesen, J&ouml;nk&ouml;ping University<br />&nbsp;</p><p><strong>Suppleant i betygsn&auml;mnd: </strong>Docent Eleonor Fransson, J&ouml;nk&ouml;ping University&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Handledare: </strong><br />Docent Lena Almqvist, M&auml;lardalens H&ouml;gskola<br />Professor Mats Granlund, J&ouml;nk&ouml;ping University<br />Lektor Gunvie M&ouml;ll&aring;s, J&ouml;nk&ouml;ping University</p>
16 mars
13:00 - 16:00

Plats

HC113


Direktlänk

Disputation Madeleine Sjöman

Disputationen äger rum fredagen den 16 mars 2018 kl. 13.15 i lokal Hc 113, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

 

Avhandlingens titel:
"Peer Interaction: Necessary, but not Sufficient. The Influence of Social Interaction on the link between Behavior Difficulties and Engagement among Children with and without Need of Special Support"

 

Opponent: Docent Kari-Anne Bottegaard Naess, Oslo Universitet  

 

Ledamöter i betygsnämnd:
Professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs Universitet
Professor Mona Holmqvist, Malmö Universitet
Docent Jesper Boesen, Jönköping University
 

Suppleant i betygsnämnd: Docent Eleonor Fransson, Jönköping University 

 

Handledare:
Docent Lena Almqvist, Mälardalens Högskola
Professor Mats Granlund, Jönköping University
Lektor Gunvie Möllås, Jönköping University


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Offentlig föreläsning. Prostitution - ett fritt val?

19 mars

16:00 - 19:00

JU Aula

<p>Simon H&auml;ggstr&ouml;m, kriminalinspekt&ouml;r och f&ouml;rfattare till b&ouml;ckerna Skuggans Lag och Nattstad talar om de m&auml;nniskor som han och hans kollegor m&ouml;ter, om m&auml;nnen som k&ouml;per kvinnor, om h&auml;nsynsl&ouml;sa m&auml;nniskohandlare, om det stora antalet kvinnor som f&ouml;rs in och ut ur Sverige varje &aring;r f&ouml;r att s&auml;ljas i l&auml;genheter och p&aring; hotellrum och om dessa kvinnors dr&ouml;mmar om ett b&auml;ttre liv.</p>
19 mars
16:00 - 19:00

Plats

JU Aula


Direktlänk

Offentlig föreläsning. Prostitution - ett fritt val?

Simon Häggström, kriminalinspektör och författare till böckerna Skuggans Lag och Nattstad talar om de människor som han och hans kollegor möter, om männen som köper kvinnor, om hänsynslösa människohandlare, om det stora antalet kvinnor som förs in och ut ur Sverige varje år för att säljas i lägenheter och på hotellrum och om dessa kvinnors drömmar om ett bättre liv.


Arrangör: Jönköping University

Offentlig föreläsning - Ett höghushotell i Jönköping - att kombinera storstadsambitioner och småstadsideal

22 mars

18:30 - 19:30

Sal Hc113

<p>Det byggs som aldrig f&ouml;rr. Ett stort och delvis omdebatterat projekt handlar om att bygga ett h&ouml;ghushotell i anslutning till det kulturhistoriskt intressanta T&auml;ndsticksomr&aring;det. Fredrik L&ouml;f ber&auml;ttar om det projektet, men visar ocks&aring; med andra exempel hur J&ouml;nk&ouml;ping balanserar mellan att vara &rdquo;en liten storstad&rdquo; och att vara &rdquo;en stor sm&aring;stad&rdquo; och hur man fr&aring;n Skanskas perspektiv ser p&aring; byggandet i staden.</p>
22 mars
18:30 - 19:30

Plats

Sal Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Ett höghushotell i Jönköping - att kombinera storstadsambitioner och småstadsideal

Det byggs som aldrig förr. Ett stort och delvis omdebatterat projekt handlar om att bygga ett höghushotell i anslutning till det kulturhistoriskt intressanta Tändsticksområdet. Fredrik Löf berättar om det projektet, men visar också med andra exempel hur Jönköping balanserar mellan att vara ”en liten storstad” och att vara ”en stor småstad” och hur man från Skanskas perspektiv ser på byggandet i staden.


Arrangör: Jönköping University

Professionsdagen 2018

23 mars

09:00 - 12:00

HLK:s entréhall, Jönköping University

<p>V&auml;lkommen till Professionsdagen p&aring; HLK. Samtliga l&auml;rarstudenter ska delta och det g&auml;ller &auml;ven de&nbsp;som g&ouml;r VFU denna dag. Syftet med professionsdagen &auml;r att st&auml;rka samverkan mellan l&auml;rarutbildningen, studenter&nbsp;och v&aring;ra PO-omr&aring;den, inklusive frist&aring;ende verksamheter. Denna dag ger en unik m&ouml;jlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare, f&aring; inblick i olika skolors och VFU-omr&aring;dens speciella arbetss&auml;tt och profilomr&aring;den samt f&aring; m&ouml;jlighet att j&auml;mf&ouml;ra olika kommuners arbetsvillkor.</p><p>F&ouml;r l&auml;rarstudenter vid HLK samt inbjudna samarbetspartners. <a href="http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/professionsdagen-2018.html">L&auml;s mer h&auml;r.</a></p>
23 mars
09:00 - 12:00

Plats

HLK:s entréhall, Jönköping University


Direktlänk

Professionsdagen 2018

Välkommen till Professionsdagen på HLK. Samtliga lärarstudenter ska delta och det gäller även de som gör VFU denna dag. Syftet med professionsdagen är att stärka samverkan mellan lärarutbildningen, studenter och våra PO-områden, inklusive fristående verksamheter. Denna dag ger en unik möjlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare, få inblick i olika skolors och VFU-områdens speciella arbetssätt och profilområden samt få möjlighet att jämföra olika kommuners arbetsvillkor.

För lärarstudenter vid HLK samt inbjudna samarbetspartners. Läs mer här.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Kvinnor i styrelser ser allvarligare på klimatfrågan än män

27 mars

08:30 - 09:30

HLK, Hb116

<p>V&auml;lkommen att delta p&aring; Milj&ouml;fika den<strong> </strong>27 mars. Misse Wester,&nbsp;g&auml;stprofessor, Lunds universitet,&nbsp;f&ouml;rel&auml;ser om kvinnlig representation i styrelser. <a href="https://www.jonkoping.se/upplevagora/turistbyraochevenemangskalender/evenemangskalender/forelasningaromfriluftslivmiljoochstadsbyggnad/kvinnoristyrelserserallvarligarepaklimatfragananman.4.162b5762158d59d9bdc2720.html">L&auml;s mer och anm&auml;l dig h&auml;r senast den 25 mars.</a></p><p>F&ouml;rel&auml;sningen arrangeras av&nbsp;J&ouml;nk&ouml;ping University i samarbete med J&ouml;nk&ouml;pings Kommun.</p>
27 mars
08:30 - 09:30

Plats

HLK, Hb116


Direktlänk

Kvinnor i styrelser ser allvarligare på klimatfrågan än män

Välkommen att delta på Miljöfika den 27 mars. Misse Wester, gästprofessor, Lunds universitet, föreläser om kvinnlig representation i styrelser. Läs mer och anmäl dig här senast den 25 mars.

Föreläsningen arrangeras av Jönköping University i samarbete med Jönköpings Kommun.


Arrangör: Jönköping University

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information