Kalendarium

Events in English
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Januari

Ansökan till utlandsstudier är öppen för studenter på Tekniska Högskolan

13 januari - 1 februari

00:01 - 23:59

Ansök via Studentwebben

<p>L&auml;s mer och ans&ouml;k <a href="http://edit.ju.se/student/utlandsstudier/att-studera-utomlands/application.html">h&auml;r</a>.</p>
13 januari - 1 februari
00:01 - 23:59

Plats

Ansök via Studentwebben


Direktlänk

Ansökan till utlandsstudier är öppen för studenter på Tekniska Högskolan

Läs mer och ansök här.


Arrangör: Högskoleservice

Välkommen till en ny termin

16 januari - 23 januari

Jönköping University

<p>Du som ny student p&aring; JU hittar all information om uppropstid och schema f&ouml;r just ditt program med mera p&aring; <a href="http://ju.se/nystudentvt">ju.se/nystudentvt</a></p>
16 januari - 23 januari
00:00

Plats

Jönköping University


Direktlänk

Välkommen till en ny termin

Du som ny student på JU hittar all information om uppropstid och schema för just ditt program med mera på ju.se/nystudentvt


Arrangör: Jönköping University

Anmälan till Högskoleprovet öppen

16 januari - 15 februari

Jönköping University

<p>H&ouml;gskoleprovet v&aring;ren 2017 &auml;ger rum l&ouml;rdagen 1 april. Anm&auml;lan &auml;r &ouml;ppen 16 januari till 15 februari.</p><p><a href="http://ju.se/studera/om-anmalan/hogskoleprovet.html">L&auml;s mer h&auml;r.</a></p>
16 januari - 15 februari
00:00

Plats

Jönköping University


Direktlänk

Anmälan till Högskoleprovet öppen

Högskoleprovet våren 2017 äger rum lördagen 1 april. Anmälan är öppen 16 januari till 15 februari.

Läs mer här.


Arrangör: Extern arrangör

International week Tekniska Högskolan

23 januari - 27 januari

12:00 - 12:45

E1405

<p>Lyssna till studenternas upplevelser under en termin utomlands.</p><p>Program:</p><p>M&aring;ndagen den 23 januari &ndash; Australien<br />Tisdagen den 24 januari &ndash; Kanada och Mexico<br />Onsdagen den 25 januari &ndash; USA och Kina<br />Torsdagen den 26 januari &ndash; Sydkorea och Singapore<br />Fredagen den 27 januari &ndash; &nbsp;Europa</p><p>Tiden f&ouml;r respektive dag &auml;r 12.00-12.45. Sal &auml;r E 1405.</p>
23 januari - 27 januari
12:00 - 12:45

Plats

E1405


Direktlänk

International week Tekniska Högskolan

Lyssna till studenternas upplevelser under en termin utomlands.

Program:

Måndagen den 23 januari – Australien
Tisdagen den 24 januari – Kanada och Mexico
Onsdagen den 25 januari – USA och Kina
Torsdagen den 26 januari – Sydkorea och Singapore
Fredagen den 27 januari –  Europa

Tiden för respektive dag är 12.00-12.45. Sal är E 1405.


Arrangör: Högskoleservice

R&R Seminar

23 januari

12:00 - 13:00

B7030, JIBS

<p>Assistant Professor <strong>Daniel Pittino</strong></p><p><em>Fly Away from the Nest?</em></p><p><em>A Configurational Approach to the Entrepreneurial Career Choice of Family Business Heirs</em></p><p><strong>WELCOME!</strong></p><p>R&amp;R = &nbsp;The idea is to present a paper for which you got a Review &amp; Resubmit (R&amp;R) from a Journal and you would like to get feedback on how to address Reviewers and Editors&rsquo; comments.</p>
23 januari
12:00 - 13:00

Plats

B7030, JIBS


Direktlänk

R&R Seminar

Assistant Professor Daniel Pittino

Fly Away from the Nest?

A Configurational Approach to the Entrepreneurial Career Choice of Family Business Heirs

WELCOME!

R&R =  The idea is to present a paper for which you got a Review & Resubmit (R&R) from a Journal and you would like to get feedback on how to address Reviewers and Editors’ comments.


Arrangör: Internationella Handelshögskolan

Föreläsning: Smart och hållbart för småländska företag

24 januari

08:30 - 09:30

B1014

<p>Emanuel Schmit fr&aring;n Almi F&ouml;retagspartner, Emelie Emanuelsson p&aring; Energikontor Norra Sm&aring;land och Jesper Agrelius, L&auml;nsstyrelsen h&aring;ller i en f&ouml;rel&auml;sning om h&aring;llbarhet f&ouml;r sm&aring;l&auml;ndska f&ouml;retag.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.jonkoping.se/upplevagora/turistbyraochevenemangskalender/evenemangskalender/forelasningsseriefriluftslivmiljoochstadsbyggnad/smartochhallbartforsmalandskaforetag.4.162b5762158d59d9bdc2693.html">Anm&auml;lan senast 18 januari h&auml;r..</a></p><p>&nbsp;</p><p>F&ouml;rel&auml;sningsserien arrangeras av J&ouml;nk&ouml;pings kommun inom ramen f&ouml;r Stadsbyggnadsvisionen, Milj&ouml;fika och friluftsliv. Fika eller l&auml;ttare lunch ing&aring;r.</p>
24 januari
08:30 - 09:30

Plats

B1014


Direktlänk

Föreläsning: Smart och hållbart för småländska företag

Emanuel Schmit från Almi Företagspartner, Emelie Emanuelsson på Energikontor Norra Småland och Jesper Agrelius, Länsstyrelsen håller i en föreläsning om hållbarhet för småländska företag.

 

Anmälan senast 18 januari här..

 

Föreläsningsserien arrangeras av Jönköpings kommun inom ramen för Stadsbyggnadsvisionen, Miljöfika och friluftsliv. Fika eller lättare lunch ingår.


Arrangör: Extern arrangör

Research Proposal Seminar

25 januari

10:00 - 12:00

B7030, JIBS

<p>PhD Candidate <strong>Pierre Sindambiwe</strong></p><p><strong><em>Family SMEs continuity in a post-conflict developing country:</em></strong></p><p><strong><em>An embeddedness perspective</em></strong></p><p>Discussants:</p><p>Assistant Professor <strong>Norbert Steigenberger</strong></p><p>PhD Candidate <strong>Sylvie Scherrer</strong></p><p><strong>WELCOME!</strong></p>
25 januari
10:00 - 12:00

Plats

B7030, JIBS


Direktlänk

Research Proposal Seminar

PhD Candidate Pierre Sindambiwe

Family SMEs continuity in a post-conflict developing country:

An embeddedness perspective

Discussants:

Assistant Professor Norbert Steigenberger

PhD Candidate Sylvie Scherrer

WELCOME!


Arrangör: Internationella Handelshögskolan

Inspirationsmöte masterprogrammet International Communication

26 januari

11:30 - 12:00

Forum Humanum, Hälsohögskolan

<p>Vill du profilera din utbildning och bygga en stabil grund f&ouml;r en internationell karri&auml;r? Magisterprogrammet International Communication (IC) v&auml;nder sig till dig som &auml;r intresserad av kommunikationens och mediernas roll i interkulturella och globala sammanhang.</p><p>Ernesto Abalo, utbildningsledare f&ouml;r IC och tv&aring; studenter fr&aring;n programmet h&aring;ller i en presentation och du f&aring;r m&ouml;jlighet att st&auml;lla fr&aring;gor.</p><p>Varmt v&auml;lkommen!</p>
26 januari
11:30 - 12:00

Plats

Forum Humanum, Hälsohögskolan


Direktlänk

Inspirationsmöte masterprogrammet International Communication

Vill du profilera din utbildning och bygga en stabil grund för en internationell karriär? Magisterprogrammet International Communication (IC) vänder sig till dig som är intresserad av kommunikationens och mediernas roll i interkulturella och globala sammanhang.

Ernesto Abalo, utbildningsledare för IC och två studenter från programmet håller i en presentation och du får möjlighet att ställa frågor.

Varmt välkommen!


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Docentföreläsning - Jesper Boesen

27 januari

15:00 - 15:45

Hc113

<p>V&auml;lkomna till fil.dr Jesper Boesens docentf&ouml;rel&auml;sning fredagen den 27 januari kl. 15.00&ndash;15.45 i Hc113 p&aring; H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation</p><p>&nbsp;</p><p>&rdquo;Luddiga kursplaner och hemliga prov&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p>Det finns en stark tilltro till att genom att f&ouml;r&auml;ndra utformningen hos nationella prov skall man kunna p&aring;verka hur l&auml;rare implementerar de i l&auml;roplaner och kursplaner formulerade m&aring;len. I Sverige har vi nationella prov i matematik som i mycket h&ouml;g grad &auml;r i &ouml;verensst&auml;mmelse med kursplanernas m&aring;lformuleringar och om proven skulle p&aring;verka l&auml;rare i denna riktning s&aring; skulle detta ses som n&aring;got positivt. Internationellt sett ser man ofta det motsatta, dvs. att nationella provsystem, genom sin utformning, snarare begr&auml;nsar vad som behandlas i skolan. S&aring; &auml;r inte fallet i Sverige. I min presentation kommer jag ta upp centrala resultat fr&aring;n ett antal studier som avsett att unders&ouml;ka den p&aring;verkan de nationella proven f&ouml;rmodas ha p&aring; l&auml;rares praktik. Studierna har i huvudsak fokuserat p&aring; en del av l&auml;rares praktik, hur l&auml;rare sj&auml;lva utformar sina prov, men i vidare studier har vi studerat hur undervisningen i tv&aring;hundra klassrum s&aring;g ut. En central del av det som proven skulle kunna p&aring;verka &auml;r inf&ouml;randet av de s.k. kompetensm&aring;len som b&ouml;rjade inf&ouml;ras i skolan i b&ouml;rjan av 90-talet.</p><p>&nbsp;</p><p>F&ouml;rfriskningar och snacks kommer att serveras efter f&ouml;rel&auml;sningen.</p><p>&nbsp;</p><p>V&auml;lkomna!</p><p>&nbsp;</p>
27 januari
15:00 - 15:45

Plats

Hc113


Direktlänk

Docentföreläsning - Jesper Boesen

Välkomna till fil.dr Jesper Boesens docentföreläsning fredagen den 27 januari kl. 15.00–15.45 i Hc113 på Högskolan för lärande och kommunikation

 

”Luddiga kursplaner och hemliga prov”

 

Det finns en stark tilltro till att genom att förändra utformningen hos nationella prov skall man kunna påverka hur lärare implementerar de i läroplaner och kursplaner formulerade målen. I Sverige har vi nationella prov i matematik som i mycket hög grad är i överensstämmelse med kursplanernas målformuleringar och om proven skulle påverka lärare i denna riktning så skulle detta ses som något positivt. Internationellt sett ser man ofta det motsatta, dvs. att nationella provsystem, genom sin utformning, snarare begränsar vad som behandlas i skolan. Så är inte fallet i Sverige. I min presentation kommer jag ta upp centrala resultat från ett antal studier som avsett att undersöka den påverkan de nationella proven förmodas ha på lärares praktik. Studierna har i huvudsak fokuserat på en del av lärares praktik, hur lärare själva utformar sina prov, men i vidare studier har vi studerat hur undervisningen i tvåhundra klassrum såg ut. En central del av det som proven skulle kunna påverka är införandet av de s.k. kompetensmålen som började införas i skolan i början av 90-talet.

 

Förfriskningar och snacks kommer att serveras efter föreläsningen.

 

Välkomna!

 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

CeFEO Research Seminar

30 januari

12:00 - 13:00

B7030

<p>Associate Professor<strong> Christina Lubinski </strong>(Copenhagen Business School)</p><p>Family Ownership and National Culture: Changing Perceptions of Ownership in the German &ldquo;Mittelstand&rdquo;</p>
30 januari
12:00 - 13:00

Plats

B7030


Direktlänk

CeFEO Research Seminar

Associate Professor Christina Lubinski (Copenhagen Business School)

Family Ownership and National Culture: Changing Perceptions of Ownership in the German “Mittelstand”


Arrangör: Internationella Handelshögskolan

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Internationella Handelshögskolan
Jönköping University
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information