Presentation av vd

Sedan mars 2011 är Ewa Wigaeus Tornqvist vd och akademisk ledare för Hälsohögskolan.

Ewa Wigaeus Tornqvist kommer har tidigare arbetat på Skolan för teknik och hälsa på KTH, där hon var verksam som professor i vårdergonomi och ansvarig för skolans forskarutbildning.

Ewa disputerade i fysiologi vid Karolinska institutet 1983 och blev docent i arbetsmedicinsk fysiologi 1994. Ewas forskningsverksamhet har varit inriktad mot arbetsrelaterad hälsa och hennes utbildningsverksamhet har främst riktats mot företagshälsovårdens olika personalkategorier, där hon bland annat varit examinator för företagssjukgymnastutbildningen.

Sedan slutet av 1980-talet har Ewas forskning haft fokus på risk- och friskfaktorer för besvär och sjuklighet i rörelseorganen och Ewa blev 2001 professor i ergonomi. Ewa var verksam vid Arbetslivsinstitutet från 1977 till dess nedläggning 2007 då hon fick en gästprofessur på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.

Ewa har tidigare även varit knuten som adjungerad professor vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet samt som gästprofessor vid Högskolan i Gävle.

Sidan uppdaterad 2016-11-23


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information