Internationalisering

Hälsohögskolan är en internationell mötesplats med möjligheter att få fördjupade insikter om hälsa, vård och socialt arbete genom kulturella jämförelser och influenser men också en plats att möta föreläsare och studenter från vitt skilda delar av världen.

Internationaliseringsarbetet vid Hälsohögskolan är inom samtliga utbildningsnivåer och i forskningen ett av de främsta i landet. Verksamheten omfattar studentutbyten, lärarutbyten, kurser, uppdragsutbildning och  forskningsprojekt. Hälsohögskolans internationella samarbeten grundas på ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och resurser inom fackhögskolans profilområden. Student- och lärarutbyten sker med cirka 80 partneruniversitet. Den framgångsrika internationaliseringen är baserad på ett stort engagemang hos personalen.   Det omfattande lärar- och studentutbytet, ofta med Linnaeus-Palme-medel, bidrar inte bara till ökade kunskaper för de studenter och lärare som reser utomlands, det innebär också internationalisering på hemmaplan. Studenterna på Hälsohögskolan möter utbytesstudenter och får internationella utblickar om hälso- och sjukvård samt socialt arbete via många inresande gästforskare och lärare som bidrar med sin kompetens. I många länder sker en stark utveckling av motsvarande utbildningar. Hälsohögskolan är en attraktiv samarbetspartner och en förebild för många länder.

Forskningen är till sin natur internationell då artiklar publiceras i internationella välrenommerade tidskrifter. Forskningssamarbetet inom området äldre och äldreomsorg har länge varit omfattande, ett av många exempel är longitudinell tvillingforskning tillsammans med Penn State University i USA. Senare forskningssamarbeten avser barn med funktionshinder, tandhälsa och kvalitetsförbättringar inom hälso- och sjukvård. I dag har Hälsohögskolan doktorander från USA, Kanada och Polen. Antalet utländska doktorander kommer att öka med de nya samarbeten som etableras. I forskarutbildningen ingår att göra en delstudie tillsammans med ett utländskt universitet, företrädesvis med något av partneruniversiteten. Att bygga in detta systematiskt som en del i forskarutbildningen är unikt i Sverige.

Sidan uppdaterad 2015-08-17

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information