Internationalisering

world map

Den internationella profilen på JIBS sammanfattas i en av våra vägledande principer: "International at heart".

Fakultet

35 % av JIBS lärare och forskare är födda utanför Sverige och kommer från 12 olika länder. 51 % av våra doktorander kommer från ett annat land än Sverige. Många lärare har dessutom omfattande internationell erfarenhet, till exempel från lärarutbyten, internationella studier och sabbatsår utomlands.

Under 2012 deltog 45 av JIBS lärare i internationella pedagogiska kurser.

Under läsåret 2011-12 deltog 13 av JIBS lärare i ett treveckors lärarutbyte inom Linnaeus-Palme och 7 lärare deltog i Erasmus lärarutbyte.

Våra doktorander och post docs har bland annat fått anställning vid Queensland University i Australien, Bocconi i Italien, Nankai University i Kina, ESADE i Spanien, Tsinghua University i Kina och Copenhagen Business School.

Studenter

På JIBS kandidatprogram kommer mellan 21 och 38 % av studenterna från ett annat land än Sverige, och på masterprogrammen är siffran mellan 70 och 100 %.

Med undantag av de ettåriga masterprogrammen, får alla studenter på grund-och masternivå möjlighet att studera utomlands, och en stor majoritet av studenterna utnyttjar den möjligheten.

Under läsåret 2011-2012 reste 353 studenter utomlands, och under hösten 2012, tillbringade 240 studenter terminen vid ett av våra partneruniversitet. Till exempel läste 80 % av studenterna på masterprogrammet i skatterätt utomlands. På Civilekonomprogrammet var siffran 78 % och på kandidatprogrammet International Management 73 %.

JIBS nätverk av partneruniversitet omfattar lärosäten i 45 länder. Under 2012 infördes en årlig översyn av partneruniversiteten för att säkerställa att de håller hög kvalitet, och ett pilotprojekt för att ha bättre kontroll på att de kurser som studenterna läser utomlands matchas till deras utbildning.

Lista över samtliga partneruniversitet

374 utbytesstudenter kom till JIBS under läsåret 2011-2012, och 231 under hösten 2012. Dessa studenter kom från 41 olika länder. De flesta utbytesstudenter stannar på JIBS under en termin och deltar i de ordinarie kurserna.

Efter att avslutade studier, går många av JIBS studenter vidare till internationella karriärer genom att flytta till tredje länder (alltså inte tillbaka till sina hemländer), och för svenska studenter är möjligheten till en internationell karriär ett viktigt skäl att välja JIBS.

Program

Alla våra program, med undantag för kandidat-och masterprogrammet i affärsjuridik, är helt på engelska. På Civilekonomprogrammet ges några kurser på svenska.

Samarbeten

Vi har tecknat samförståndsavtal med flera universitet världen över för att utveckla gemensamma program.

Varje år ger vi kurser i International Management och internationell marknadsföring för studenter från universitetet Steinbeis i Tyskland. Vi erbjuder också internationella sommarkurser i familjeföretagande, entreprenörskap och logistik.

I ett samarbete med de stora svenska exportfrämjande organisationerna, arbetar studenterna i en kurs på masternivå med regionala små och medelstora företag för att hjälpa dem att utveckla en internationaliseringsplan.

Internationella partners

Under 2012 påbörjade JIBS ett femårigt projekt för att utveckla två forskarutbildningar i företagsekonomi och nationalekonomi tillsammans med Addis Ababa University i Etiopien. Detta projekt har möjliggjorts tack vare ett avtal med SIDA, värt nästan 1 740 000 €. Högre utbildning anses vara avgörande för Afrikas tillväxt och fattigdomsminskning, men afrikanska länder saknar kvalificerade inhemska universitetslärare. Samarbetet mellan JIBS och Addis Ababa University innebär att doktoranderna får sin utbildning i Etiopien. Forskare från JIBS kommer regelbundet att resa till Addis Abeba för att undervisa och handleda studenterna. Det här projektet är ett exempel på JIBS ambition att ta ett socialt ansvar inte bara regionalt utan också internationellt.

Sidan uppdaterad 2017-10-13


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information