Fakta

Högskolan i siffror verksamhetsåret 2015

Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Verksamheten präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle.

Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Omsättning: 643 mnkr
7 194 helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning)
varav 60 procent kvinnor.
9 523 registrerade studenter.
2 572 avlagda examina.

Forskning

Omsättning: 229 mnkr
52 professorer (årsarb.)
190 aktiva doktorander varav 62 procent kvinnor 
16 doktorsexamina

Internationalisering

1 138 inresande studenter från 60 länder
varav 667 är utbytesstudenter
och 471 är internationella programstudenter,
varav 300 är avgiftsbetalande studenter.
517 utresande studenter.
350 partneruniversitet över hela världen.

Samverkan

800 fadderföretag och 1 000 partnerskolor
Omsättning, uppdragsutbildning: 75 mnkr
200 helårsstudenter inom uppdragsutbildning

Personal

732 årsarbeten (56 procent kvinnor)
390 lärarårsarbeten (52 procent kvinnor),
varav 215 fullgjorda av lärare med forskarutbildning (48 procent kvinnor)
varav 52 fullgjorda av professorer (27 procent kvinnor).

Ekonomi

872 mnkr i intäkter för koncernen (exklusive kapitalförvaltning) varav 609 mnkr i statligt anslag till stiftelsen.

Sidan uppdaterad 2016-05-19

Om oss
Sidan uppdaterad 2015-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information