Överklagandenämnd

Till högskolans överklagandenämnd kan studenten vända sig om hon eller han är missnöjd med ett beslut som fattats avseende antagning eller examen. Nämnden är också högsta instans för överprövning av disciplinbeslut fattade av högskolans disciplin- och avskiljandenämnd samt av beslut som man uppfattar strider mot bestämmelser i lagen om likabehandling av studenter i högskolan.

Frågor ställs till nämndens sekreterare.

Överklagan skickas till:
Högskolan i Jönköping - Överklagandenämnden
Att: Hans Rudberg
Box 1026
551 11 Jönköping.

Ordförande

Anita Hansbo, rektor Högskolan i Jönköping

Sekreterare

Hans Rudberg, högskolejurist, Högskolan i Jönköping

Ledamöter

Ledamöter i Högskolans i Jönköping överklagandenämnd för perioden 1 januari 2012 till och med 31 december 2014.

Hovrättsrådet Lena Bång, lagfaren ledamot (ersättare: Hovrättsrådet Henrik Jonsson)

Åklagare Anders Brokelind (ersättare: Åklagare Klas Hellgren)

Advokat Sophia Blomkvist (ersättare: Advokat Fredrik Lager)

Representant från externt lärosäte: Avdelningschef Ulrika Bernlo (ersättare: Avdelningschef/jurist Åsa Dryselius)

Representant från Jönköpings Studentkår för perioden 1 januari 2014 till och med 31 december 2014: Robin Larsson (ersättare: Jonathan Frylén)

Instruktion

Instruktion för ÖverklagandenämndenPDF
Beslut som kan överklagasPDF
Instructions concerning the Board of AppealsPDF

Sidan uppdaterad 2016-01-08

Om oss
Sidan uppdaterad 2010-08-23
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information