Industriell organisation och produktion

Utveckling är vårt gemensamma intresse, både gällande studenter i utbildningen, forskningsmässigt, yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig och i samverkan med företagen i regionen.

Utbildning

Avdelningen ansvarar för ett ingenjörsprogram, 180 hp, ett kandidatprogram, 60 hp, och ett masterprogram, 120 hp. Utbildningen understöds och fördjupas av forskning inom relevanta områden.

Förutom programmen ansvarar avdelningen för undervisningen i kursen "Organisation, ledning och förändring" som läses av samtliga högskoleingenjörsstudenter samt kursen i "Forsknings- och utredningsmetodik" för masterstudenter.

Forskning inom industriell produktion

Forskningen vid avdelningen är samlad i den gemensamma forskningsmiljön Industriell produktion och sker i nära samverkan med tillverkande företag.

Medel för forskningen har erhållits från VINNOVA, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, Sparbanksstiftelsen Alfa, AFA försäkring samt Tekniska Högskolans forskningsfond.

Kompetensutveckling

​På avdelningen finns Centrum för Ledarskap (CfL) som erbjuder uppdragsutbildningar inom ledarskap, kommunikation och projektledning mm till yrkesverksamma chefer och ledare inom privat och offentligt näringsliv. Läs mer om CfL häröppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2015-04-28

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information