Arbetslivsanknytning

Utbildningens anknytning till arbetslivet säkras bland annat genom ett väl utbyggt nätverk med fadderföretag. Verksamheten utgör ett viktigt stöd för utbildningen och stämmer väl överens med CDIO-initiativets principer.

De kontakter som studenterna får med fadderföretagen ökar kvaliteten i utbildningen och är ett viktigt led i strävan att utbildningen ska leda till att studenterna blir anställbara.

Fadderföretagsverksamhet

I kursen ingenjörsmetodik, som löper över både årskurs ett och två samt vid företagsanknutna projekt och i examensarbetet, utgör fadderföretagsverksamheten ett mycket viktigt inslag för anknytningen till arbetslivet. Fadderföretagsverksamheten leds av en ansvarig som ett har ett fadderföretagsråd till stöd för kvalitetssäkring av verksamheten.

Alumni

Vid Tekniska Högskolan finns en alumniverksamhet med träffar, seminarier och andra arrangemang. I alumndatabasen kan alumnerna registrera sig för att hålla kontakten med tidigare studiekamrater och Tekniska Högskolan samt expandera det nätverk de börjat bygga under utbildningstiden. Tekniska Högskolan informerar kontinuerligt alumnerna.

Sidan uppdaterad 2017-07-11


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information